Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
01:20 17 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Executie lucrari pt. inv. reconstructia ecologica in complexul Rosu - Puiu din Delta Dunarii - 18.10.2012

ro

18 Oct, 2012 15:59 1233 Marime text
CONTRACT NR: AA 12 / 18.10.2012
OBIECT: Executie lucrari pt. inv. reconstructia ecologica in complexul Rosu - Puiu din Delta Dunarii
VALOARE: 425.110,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: SC DELTACONS SA
Adresa postala: str.14 Noiembrie nr.3 , Localitatea: tulcea , Cod postal: 820009 , Romania , Tel. +40 740259538 , Fax: +40 240510425

Anunt de atribuire numarul 130609/13.11.2012

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral
Adresa postala: CONSTANTA STR MIRCEA CEL BATRAN NR 127 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900592 , Romania , Punct(e) de contact: MIRELLA OANCEA , Tel. +40 241673036 , Email: mirela.oancea@dadl.rowater.ro , Fax: +40 241673025 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari pentru investitia „RECONSTRUCTIA ECOLOGICA IN COMPLEXUL ROSU – PUIU DIN DELTA DUNARII PRIVIND IMBUNATATIREA REGIMULUI HIDROLOGIC SI REFACEREA POTENTIALULUI PISCICOL”, JUDETUL TULCEA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Complex Rosu Puiudin Delta Dunarii, jud.tulcea
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari suplimentare la obiectivul de investitii Lucrari pentru investitia „RECONSTRUCTIA ECOLOGICA IN COMPLEXUL ROSU - PUIU DIN DELTA DUNARII PRIVIND IMBUNATATIREA REGIMULUI HIRDOLOGIC SI REFACEREA POTENTIALULUI PISCICOL, JUDETUL TULCEA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45240000-1 - Lucrari de constructii de lucrari hidraulice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

425.110 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare

Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: AA 12
Denumirea: Executie lucrari pt. inv. reconstructia ecologica in complexul Rosu – Puiu din Delta Dunarii
V.1) Data atribuirii contractului 18.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC DELTACONS SA
Adresa postala: str.14 Noiembrie nr.3 , Localitatea: tulcea , Cod postal: 820009 , Romania , Tel. +40 740259538 , Fax: +40 240510425
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 425.147.58 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 425.110,00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect F/P 1579/2006 cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: offfice@cnsc.ro , Fax: +40 213104642/218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art.2562 din OUG nr.34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Compartiment juridic si contencios-Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral
Adresa postala: str.Mircea cel Batran nr.127 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900592 , Romania , Tel. +40 241673036 , Fax: +40 241673025
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.11.2012 13:28

Ti-a placut articolul?

Comentarii