Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
10:48 22 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ședința Consiliului Local Constanța. Subvenția acordată populației pentru energia termică se extinde până la sfârșitul anului

ro

24 Mar, 2023 19:12 2351 Marime text
Consiliul Local Constanța a fost convocat, joi, 30 martie a.c., în ședință ordinară, în format online, începând cu ora 14:00. Pe ordinea de zi se află 43 de proiecte de hotărâre.

Pe ordinea de zi se află și un proiect privind extinderea acordării subvenției la energie termică pentru populație până la 31 decembrie 2023.

Astfel, constănțenii racordați în sistemul centralizat al Termoficare Constanța SRL vor plăti și după 1 aprilie a.c., 450 de lei pentru gigacalorie.


Iată ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţeiextraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 14.02.2023;

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 28.02.2023;

3. Proiect de hotărâre nr. 139/2023 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
       -aviz Comisia de specialitate nr. 1

4. Proiectul de hotărâre nr. 114/2023 privind numirea auditorului statutar  al societăţiiTermocentrale Constanţa S.R.L. pentru exerciţiile financiare anuale 2022, 2023, 2024;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr.3 şi nr. 5

5. Proiect de hotărâre nr. 113/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L.;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
       -avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

6. Proiect de hotărâre nr. 100/2023 privind stabilirea preţului local pentru populaţie al energiei termice furnizată de către societatea Termoficare Constanţa S.R.L. şi a subvenţiei unitare acordată populaţiei pentru perioada 01.04.2023-31.12.2023, în municipiul Constanţa;
        iniţiator : primar Vergil Chiţac
        -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3


7. Proiect de hotărâre nr. 142/2023 privind revocarea dreptului de administrare a societăţiiAdministraţia Fondului Imobiliar S.R.L. asupra unor imobile şi darea în folosinţă gratuită către Direcţia generală de asistenţă socială asupra unor imobile aflate în domeniul privat al municipiului Constanţa;
inițiator: primar Vergil Chițac     ​​​​​​​
-avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr.5

​​​​​​​​8. Proiect de hotărâre nr. 132/2023 privind aprobarea Studiului pentru efectuarea Testului Investitorului Privat prudent necesar procesului decizional privind aprobarea participării UAT municipiului Constanţa la majorarea capitalului social al societăţii Termoficare Constanţa SRL;
      inițiator: primar Vergil Chițac  
   -avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

9. Proiect de hotărâre nr. 137/2023 privind aprobarea proiectului tehnic şi a devizului general pentru obiectivul de investiţitii ”Reabilitarea reţelelor de termoficare din municipiul Constanţa”- etapa III;
     inițiator: primar Vergil Chițac   
      -avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

10. Proiect de hotărâre nr. 135/2023 privind achiziţia serviciilor de consultanţă, asistenţă șireprezentare juridică în domeniul achiziţiilor publice; 
      inițiator: primar Vergil Chițac  
      -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

11. Proiect de hotărâre nr. 102/2023 privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare şi protocol pentru anul 2023; 
      inițiator: primar Vergil Chițac  
      -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

12. Proiect de hotărâre nr. 124/2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivului de investiţii „Creşterea siguranţei în municipiu Constanţa – SAFE CITY 20, prin realizarea unui sistem operaţional integrat de monitorizare” ;
      inițiator: primar Vergil Chițac  
   -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3   

13. Proiect de hotărâre nr. 122/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii«Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit ”Azur”, Constanţa»;
    inițiator: primar Vergil Chițac  
      – avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

14. Proiect de hotărâre nr. 123/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit nr. 57, Constanţa»;
      inițiator: primar Vergil Chițac  
          -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

15. Proiect de hotărâre nr. 140/2023 pentru modificarea HCL nr.203/2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr.38, Dimitrie Cantemir,Constanţa”;
       inițiator: primar Vergil Chițac  
          -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

16. Proiect de hotărâre nr. 125/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Colegiului Comercial Carol I”;
           inițiator: primar Vergil Chițac  
        -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

17. Proiect de hotărâre nr. 133/2023 privind aprobarea „Actualizării studiului pentru stabilirea modalităţiioptime de gestiune a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanţa”;
        inițiator: primar Vergil Chițac  
         -avize Comisiile de specialitate nr.  1, nr. 3 și nr.5

18. Proiect de hotărâre nr. 141/2023 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanţa – activitatea de producere a energiei termice către societatea Termocentrale Constanţa S.R.L;
      inițiator: primar Vergil Chițac  
      -avize Comisiile de specialitate nr.1, nr. 3 şi nr. 5

19. Proiect de hotărâre nr. 136/2023 privind aprobarea majorării capitalului social al societăţii Termoficare Constanţa S.R.L.;
    inițiator: primar Vergil Chițac  
      -avize Comisiile de specialitate nr.1, nr. 3 şi nr. 5

20. Proiect de hotărâre nr. 108/2023 privind punerea la dispoziţia proiectului „Reabilitarea reţelelor de termoficare din municipiul Constanţa – Etapa III, revizia 2” a unor terenuri din domeniul public al municipiului Constanţa;
          inițiator: primar Vergil Chițac  
      -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5   

21. Proiect de hotărâre nr. 105/2023 privind completarea HCL nr. 91/2023 pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor-terenuri, proprietate privată, situate pe amplasamentul obiectivului de investiţii de utilitate publică şi de interes local ”Bulevardul Madrid” din municipiul Constanţa;  
       inițiator: primar Vergil Chițac  
      -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

22. Proiect de hotărâre nr. 115/2023 privind revocarea dreptului de administrare al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa asupra imobilului teren în suprafaţă de 25,00 mp identificat cu nr. cadastral 257515, situat în municipiul Constanţa, B-dul Ferdinand nr. 100, lot 2; 
       iniţiator: primar Vergil Chițac  
       -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

23. Proiect de hotărâre nr. 116/2023 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către societatea E-Distribuţie Dobrogea S.A. asupra imobilului teren în suprafaţă de 25,00 mp identificat cu nr. cadastral 257515, situat în municipiul Constanţa, B-dul Ferdinand nr. 100, lot2 pentru amplasarea unui Punct de Conexiuni (PC), în vederea realizării serviciului public de distribuţie a energiei electrice; 
       initiator: primar Vergil Chițac
        -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

24. Proiect de hotărâre nr. 126/2023 privind modificarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa; 
       inițiator: primar Vergil Chițac  
      -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5   

25. Proiect de hotărâre nr. 110/2023 privind aprobarea darea în folosinţă gratuită către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa a imobilului situat în municipiul Constanţa, B-dul 1 Mai nr. 2, Bl. J10, Sc. A, parter; 
       inițiator: primar Vergil Chițac
      -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5  

26. Proiect de hotărâre nr. 127/2023 privind constituirea unui drept de administrare în favoarea Grădiniţei cu  program prelungit „Căsuţa de Turtă Dulce” asupra imobilului Creşa nr. 5, Al. Mimozelor nr. 4, Tomis III, Sp+P+2E, proprietatea publică a municipiului Constanţa; 
      iniţiator: primar Vergil Chițac 
      -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

27. Proiect de hotărâre nr. 128/2023 privind constituirea unui drept de administrare  în favoarea Grădiniţei cu program prelungit „Mugurel” asupra imobilului Creşa nr. 1, Str. Adamclisi nr. 1, Sp+P+2E, proprietatea publică a municipiului Constanţa;
iniţiator: primar VergilChițac​​​​​​   ​                     
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5​

28. Proiect de hotărâre nr. 112/2023 privind solicitarea către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea imobilului ”Pasaj rutier Filimon Sârbu” situat în municipiul Constanţa, din domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin C.N.A.I.R. S.A., în domeniul public al municipiului Constanţaşi administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa;
        inițiator: primar Vergil Chițac  
      -avize Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5  

29. Proiect de hotărâre nr. 138/2023 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiului Constanţa;
        inițiator: primar Vergil Chițac  
      -avize Comisiile de specialitate nr.1, nr. 3 şi nr. 5

30. Proiect de hotărâre nr. 130/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza studiu de fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare urbană a terenurilor situate în zona Aleea Lupeni din municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi”;
  inițiator: primar Vergil Chițac  
  -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3    

31. Proiect de hotărâre nr. 129/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza studiu de fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investiții „Regenerarea spațiilor verzi în zona Spitalului judeţean – bd. Tomis intersecție cu strada Nicolae Iorga și Bd. Tomis – în fața blocurilor A1, A2 și A3 din municipiul Constanţa”;
      inițiator: primar Vergil Chițac  
      -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3 

 32. Proiect de hotărâre nr.117/2023 pentru aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriulextravilan delimitat de DC89, parcela IE 250425 şi parcela IE 219935, iniţiator Dănilă Cristian;
inițiator: primar Vergil Chițac  
-aviz Comisia de specialitate nr. 2

33. Proiect de hotărâre nr. 107/2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu-construire imobil P+2E+M – locuire colectivă, zona Baba Novac, lot 74, str. Edmond Deda investitor Iacob Sorin;
  inițiator: primar Vergil Chițac  
 -aviz Comisia de specialitate nr. 2

34. Proiect de hotărâre nr. 106/2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuinţăP+1E cu locuri de parcare la parter, str. Petre Ispirescu nr. 8, investitor Rusu Ionel;
      inițiator: primar Vergil Chițac  
    -aviz Comisia de specialitate nr. 2

35. Proiect de hotărâre nr. 134/2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu-construire imobil D+P+4-5-7E – locuire colectivă, Palazu Mare, str. Corneliu Coposu nr. 30, investitor GFT IntertradeLogistic SRL;
       inițiator: primar Vergil Chițac  
    -aviz Comisia de specialitate nr. 2 

36. Proiect de hotărâre nr. 118/2023 privind aprobareaoportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 421 mp situat în municipiul Constanța, str. Industrială nr. 2, proprietatea privată a municipiului Constanța;
       inițiator: primar Vergil Chițac  
      -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

37. Proiect de hotărâre nr. 119/2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de devaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 578 mp, situat în municipiul Constanța, str. Avram Iancu nr. 3,identificat cu număr cadastral 211948, proprietatea privată a municipiului Constanța, aferent construcției C1-Depozit-Parter, cu respectarea dreptului de preempțiune al societății DORIS TRADING S.R.L;
inițiator: primar Vergil Chițac  
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

38. Proiect de hotărâre nr. 120/2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 854 mp, situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia identificat cu număr cadastral 230677, proprietatea privată a municipiului Constanța, aferent construcției C1-Bufet Felix-Parter, cu respectarea dreptului de preemțiune al societății MARINA & SANTIS S.R.L;
    inițiator: primar Vergil Chițac  
    -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

39. Proiect de hotărâre nr. 121/2023 privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății Confort Urban S.R.L.;
     inițiator: primar Vergil Chițac  
    -avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5  

40. Proiect de hotărâre nr. 111/2023 privindnumirea  unor  membri provizorii în Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS S.A.;
   inițiator: primar Vergil Chițac  
   -avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 

41. Proiect de hotărâre nr. 131/2023 privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății Administraţia Fondului Imobiliar S.R.L.;
     inițiator: primar Vergil Chițac  
  -avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5  

 42. Proiect de hotărâre nr. 101/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a activităţii managerului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa şi a componenţei comisiei de evaluare şi de soluţionarea contestaţiilor;  
     inițiator: primar Vergil Chițac  
       -avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5 

43. Proiect de hotărâre nr. 109/2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
     inițiator: primar Vergil Chițac  
     – aviz Comisia de specialitate nr. 5

 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii