Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
20:18 19 04 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Primarul comunei Valu lui Traian şi-a chemat consilierii la şedinţă

ro

10 Sep, 2015 18:02 1718 Marime text
 
Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoacă şedinţă  ordinară  a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, republicată , cu  modificările  şi  completările  ulterioare  în data de  16 septembrie  2015 (miercuri), ora 15,30, ce va  avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.
Ordinea de  zi  este  compusă  din  următoarele puncte:     
     
1.         Proiect  de  hotărâre  privind  încetarea  de  drept  a  unui număr  de  două   mandate  de
consilier local, respectiv  mandatul  domnului  ŞTEFAN  MARIUS-GABRIEL  și  mandatul   domnului  STOIAN  MIRCEA.        
Iniţiator- consilier  local  PAPUC  GHIORGHE
2.         Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea   componenței  comisiei  de  validare  a  mandatelor  de
consilieri locali  constituită  prin H.C.L. nr.1/26.06.2012, cu  modificările  ulterioare.
Iniţiator- consilier  local  PAPUC  GHIORGHE
3.         Proiect  de  hotărâre  privind  validarea   unui  număr  de  două  mandate  de  consilier  local.        
Iniţiator- consilier  local  PAPUC  GHIORGHE
4.         Proiect  de  hotărâre  pentru   modificarea   componenţei   comisiilor de specialitate  nr.2, nr.3  și nr.5   ale   Consiliului Local, constituite  prin  H.C.L. nr. 6/26.06.2012 privind  organizarea  comisiilor de  specialitate  în  principalele  domenii  de  activitate, cu  modificările  ulterioare.        
Iniţiator- consilier  local  PAPUC  GHIORGHE
 5.   Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2015, aprobat prin H.C.L. nr.5/ 14.01.2015, cu  modificările şi  completările  ulterioare.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
6.         Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea  eşalonării  sau  scutirii  la  plata  impozitelor  şi  taxelor locale  unor  persoane  fizice.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
7.   Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  vânzării  cu  plata  în  rate  a  unor  terenuri  ce  fac  parte  din  domeniul  privat  al c omunei  Valu  lui Traian.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
8.         Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  art.3  din  H.C.L. nr.67/24.06.2005, cu  modificările 
ulterioare şi  art. 4 din  H.C.L. nr.142/28.07.2006, cu  modificările  ulterioare.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
9. Proiect  de  hotărâre  privind atribuirea  în  folosinţă  gratuită  în  vederea  construirii  de  locuinţă  proprietate personală, a  unui  număr de  3 (trei) loturi de  teren, în  condiţiile  Legii nr.15/2003.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
          10. Proiect  de  hotărâre  privind retragerea  dreptului  de  folosinţă asupra  terenului  intravilan în  suprafaţă de  250 m.p., lot nr.460 zona F, atribuit în  baza Legii nr.15/2003 domnului  Stoean Paul   şi aprobarea  atribuirii în  folosinţă  gratuită  a  acestui  teren, numitei Stoean  Camelia.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
          11. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  modificării  statului de  functii  în  urma  promovărilor  personalului  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Valu  lui Traian.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
          12. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  anexei  la  H.C.L. nr.289/17.10.2014 privind  aprobarea  Planului  de   ocupare   a  funcţiilor  publice  pe  anul 2015, cu  modificările  ulterioare.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
          13. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  finanţării  din  bugetul  local  pe  anul 2015  a  cheltuielilor  ce se  vor  efectua  cu  organizarea    festivalului  anual  al  comunei  Valu lui  Traian „Ziua  Recoltei
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
          14. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  RECTIFICARII  BUGETULUI LOCAL pe anul 2015, aprobat  prin  H.C.L. nr.52/05.02.2015, cu  modificările  ulterioare.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
          15. Proiect  de  hotărâre   privind  aprobarea   vânzării  prin  licitaţie  publică  a   terenului  intravilan  în   suprafaţă de 164 m.p.,situat  în  comuna  valu  lui Traian,   str. Gării, nr.9,   ce  face  parte  din  domeniul  privat  al  comunei
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
         16. Proiect  de  hotărâre   privind  aprobarea   constituirii  dreptului de  superficie,  prin  licitaţie  publică  asupra   terenului  intravilan  în   suprafaţă de 500 m.p.,  lot nr.2, zona C specialişti, ce  face  parte  din  domeniul  privat  al  comunei
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
         17. Proiect  de  hotărâre  privind   stabilirea  unor  măsuri   cu  privire  la  prelungirea  termenului  de  închiriere   pentru   locuinţele sociale  a  căror   durată  a  expirat  la  data de  10.09.2015.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
         18. Proiect  de  hotărâre  privind   rezilierea  unui  număr  de  2 (două)  contracte  de  închiriere   ce  au  ca  obiect  locuinţe  ANL  destinate  închirierii   şi  aprobarea   repartizării   celor  două  locuinţe   devenite  vacante.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
         19. Proiect  de  hotărâre  privind  rezilierea  contractului  de   închiriere nr.10/11.09.2010  ce  are  ca  obiect  locuinţa  socială-apartamentul nr.10, din  casa nr.3,   situată  pe  str. Floarea Soarelui, nr.46 C  şi  aprobarea  repartizării locuinţei  sociale  devenită  vacantă.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
        20. Proiect  de  hotărâre  privind   desemnarea   persoanelor  ce  vor  reprezenta  Consiliului Local  al  comunei  Valu  lui  Traian,  în  calitate  de  membrii,  în cadrul  Consiliilor  de  Administrație  ale  unităţilor  de  învăţământ   preuniversitar de  stat  organizate  pe  raza  comunei  Valu  lui  Traian, pentru anul şcolar 2015-2016.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
        21. Proiect  de  hotărâre  privind   desemnarea   reprezentantului  Consiliului Local  al  comunei  Valu  lui  Traian  în  Comisiile  de Evaluare  şi  Asigurare  a  Calităţii, înfiinţate la   nivelul unităţilor  de  învăţământ   preuniversitar de  stat  organizate  pe  raza  comunei  Valu  lui  Traian, pentru anul şcolar 2015-2016.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
       22. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  încredințării directe  a  contractelor  de  achiziții  servicii  de  organizare  eveniment Ziua Recoltei 2015.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
       23. Proiect  de  hotarare   pentru  modificarea  și  completarea  anexei  la  H.C.L. nr.33/ 14.01.2015 privind  aprobarea  PROGRAMULUI  DE  ACHIZIŢII   pe anul 2015, cu  modificările  şi  completările  ulterioare.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
24.Diverse:
             a) - Raportul Direcţiei Publice Judeţene de  Evidenţă  a Persoanelor  Constanţa   înregistrat  la
Primăria  comunei  valu  lui  Traian  sub nr.16539/27.08.2015  asupra  aspectelor  evidenţiate  în  urma  controlului  tematic  metodologic  desfăşurat  la  SPCLEP  Valu  lui Traian.
             b) - Analiza  stadiului de  înscriere  a  datelor  în  Registrul Agricol, pe  semestrul I  2015 (HG 218/ 2015- Registrul Agricol perioada 2014-2019  şi  Ordinul 734/2015  -Norme tehnice de  completare a  Registrului Agricol).
             c) - Raport activitate  asistenţi  personali  încadraţi  la  Primăria  comunei  Valu  lui Traian pe  semestrul I   2015.
             d)- Cererea  nr 16.437/26.08.2015- Dervis  Sava  solicita  acordul Consiliului Local  privind  vânzarea  construcţiei  ridicată  pe  terenul  -lot 28 B zona C, atribuit  în  folosinţă gratuită.
             e)- Cererea  nr.16.658/31.08.2015- Dorneanu Andreea-Elena   solicită  acordul  Consiliului Local  pentru  ipotecare-  drept  de  superficie  asupra  imobilului  situat  pe  str. Socului nr.8, lot 182 zona C.
              f) - Prezentare  Situaţii  financiare  semestrul I 2015- S”Gospodărie  Comunală  Valu  lui Traian”SRL.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii