Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
13:01 15 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Este ședința Consiliului local municipal Constanţa. Trei străzi vor avea alte nume. Un nou cetățean de onoare. 44 de proiecte importante

ro

27 Nov, 2017 01:04 1752 Marime text
Astăzi, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este convocat Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară.

Ședința are loc la ora 12.00,în sala „Remus Opreanu″ a Consiliului Judeţean Constanţa.

Ordinea de zi este următoarea:
1.Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local al municipiului Constanța din data de 31.10.2017; 
2. Proiect de hotărâre privind validarea în funcția de consilier local a domnului Merdinian Liviu; iniţiator: primar Decebal Făgădău
3. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a sentinței civile pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr.4664/118/2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
4. Proiect de hotărâre privind privind punerea în executare a sentinței civile pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr.4665/118/2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 201/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului local; iniţiator: primar Decebal Făgădău

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul III pe anul 2017 ; iniţiator: primar Decebal Făgădău
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării Regiei Autonome Transport în Comun Constanța în societate funcționând în baza Legii nr. 31/1990 a societăților și a reorganizării activității acesteia; iniţiator: primar Decebal Făgădău
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării municipiului Constanța la Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România și plata cotizației anuale aferente; iniţiator: primar Decebal Făgădău

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale aferente calității Municipiului Constanța de membru al Asociației Municipiilor din România; iniţiator: primar Decebal Făgădău
12. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 78/2017 privind constituirea unei comisii pentru negocierea/renegocierea chiriilor spațiilor în care funcționează cluburile pentru pensionari, precum și altă destinație la nivelul Serviciului public de asistență socială; iniţiator: primar Decebal Făgădău
13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului public de asistență socială Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public de asistență socială Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța pentru anul 2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de obiective pentru Muzeul de Artă Populară Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări, profilului consiliului de administrație, matricei consiliului de administrație/matricei profilului candidatului Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări, profilului consiliului de administrație, matricei consiliului de administrație/matricei profilului candidatului Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău

 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 1, str. Adamclisi nr. 1, municipiul Constanța"; iniţiator: primar Decebal Făgădău
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 2, aleea Mălinului nr. 4, municipiul Constanța"; iniţiator: primar Decebal Făgădău
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.5, aleea Mimozelor nr. 4, municipiul Constanța"; iniţiator: primar Decebal Făgădău
24. Proiect de hotărâre privind predarea-primirea documentațiilor tehnico-economice în etapa D.A.L.I. - aferente Creșei nr. 1, Creșei nr. 2 și Creșei nr. 5, între Serviciul public de asistență socială  Constanța și municipiul Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
25. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 1, str. Adamclisi nr. 1, municipiul Constanța"; iniţiator: primar Decebal Făgădău

26. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 2, aleea Mălinului nr. 4, municipiul Constanța"; iniţiator: primar Decebal Făgădău
27.  Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 5, aleea Mimozelor nr. 4, municipiul Constanța"; iniţiator: primar Decebal Făgădău
28.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii prin contract de achiziție publică privind serviciul public de dezinsecție, deratizare și tratamente fitosanitare în municipiul Constanța, a caietului de sarcini, acordului cadru și contractului subsecvent; iniţiator: primar Decebal Făgădău
29. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit din fondul locativ de stat din recuperări; iniţiator: primar Decebal Făgădău
30.  Proiect de hotărâre privind privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al municipiului Constanța" domnului Ilie Floroiu; iniţiator: primar Decebal Făgădău și consilierii locali Andreiaș Cristian Marius, Andrei Mihaela, Arghirescu Adriana, Avătavului Costin, Babu Dumitru, Cantaragiu Secil-Givan, Gavrilă Florin, Câmpeanu Adriana-Teodora, Cojoc Marioara, Constantin Victor, Dede Perodin, Florea Răzvan-Ionuț, Marin Aurelian-Marius, Mihăilescu Cristian, Nicolae Irinela, Papuc Cătălin-Florin, Patrichi Teodor, Pîrvulescu Gabriel-Valentin, Popescu George-Andrei, Răsăuțeanu Costin-Ioan, Tulică Marius, Solomon Ioan, Trandafir Raluca-Andreea, Văsii Cristina-Andreea, Zabara Alexandru, Tincu Cristian

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Calafatului, Șoseaua din Vii și str. Mitropolit Veniamin Costache, inițiatori Dobre Monica și Dobre Sorin; iniţiator: primar Decebal Făgădău
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal - reglementare teren situat în str. I.L. Caragiale nr. 47A, în baza sentinței civile nr. 3219/2013; iniţiator: primar Decebal Făgădău
33. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 102/30.04.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - zona delimitată de b-dul. Aurel Vlaicu, str. Soveja, b-dul. Al. Lăpușneanu, aleea Umbrelor și aleea Melodiei, terenuri proprietate publică și privată, inițiator S.C. AGEXCOM INTERNATIONAL SRL; iniţiator: primar Decebal Făgădău
34.  Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii "strada sublocotenent Marius-Daniel Fripis" circulației publice carosabile delimitată de str. Fântânele și str. Mareșal Alexandru Averescu; iniţiator: consilier local Secil Givan Cantaragiu
35. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii "strada compozitor Dumitru Lupu" circulației publice carosabile paralelă cu str. actor Jean Constantin și cu str. actor Toma Caragiu; iniţiator: primar Decebal Făgădău

36. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii circulației publice carosabile situată în cartierul Palazu Mare din "fundătura Năvodului" în "strada Moskopole"; iniţiator: primar Decebal Făgădău
37. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea HCL nr. 211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
38. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
39. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea RAEDPP Constanța a unui imobil situat în Constanța, str. Steagului nr. 45; iniţiator: primar Decebal Făgădău
40. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea (apartamentarea) unui imobil situat în municipiul Constanța, str. Ardealului nr. 2-4, în vederea înscrierii în Cartea funciară; iniţiator: primar Decebal Făgădău

41. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța a unor construcții aflate în administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, situate în municipiul Constanța bd. Ferdinand nr. 100 în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării; iniţiator: primar Decebal Făgădău
42. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea HCL nr. 115/2017 privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța a unui imobil situat în municipiul Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
43. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 335/2017 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat; iniţiator: primar Decebal Făgădău
44. Proiect de hotărâre privind reînnoirea mandatului domnului Ungureanu Gheorghe pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al RATC Constanța. iniţiator: primar Decebal Făgădău
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii