Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
09:46 31 03 2023 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Consiliul Local Constanța, convocat în ședință ordinară. Iată ce se discută

ro

25 Jun, 2021 07:40 1335 Marime text
 • Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat  miercuri, 30 iunie 2021, ora 14.00, în ședință ordinară.
Se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa, în şedinţă ordinară, miercuri, 30 iunie 2021, ora 14.00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

Iată Proiectul ordinii de zi:
 1. Depunerea jurământului de către domnul consilier Nicolae Constantin;
 2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 28.05.2021;
 3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 03.06.2021;
 4. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 09.06.2021;
 5. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 11.06.2021;
 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021;iniţiator: primar Vergil Chițac- aviz Comisia de specialitate nr. 1
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 și anexei nr. 4 din HCL nr. 383/2020 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța;iniţiator: primar Vergil Chițac - aviz Comisia de specialitate nr. 5
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 202/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanța”; iniţiator: primar Vergil Chițac - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 95/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Mugurel, Constanța”; iniţiator: primar Vergil Chițac - aviz Comisia de specialitate nr. 1
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 99/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța”; iniţiator: primar Vergil Chițac - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 2
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 203/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 38, Dimitrie Cantemir, Constanța”; iniţiator: primar Vergil Chițac - aviz Comisia de specialitate nr. 1
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 112/2013 privind subvenționarea activității de administrare a campusului de unități locative modulare Henri Coandă cu modificările și completările ulterioare; iniţiator: primar Vergil Chițac - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între UAT Municipiul Constanța și persoanele juridice interesate (asociații, fundații, instituții, ong-uri, agenți economici) și a Ghidului privind activitatea de întreținere spații verzi, în vederea punerii în aplicare a proiectului municipalității constănțene ”Adoptă un spațiu verde!„; iniţiator: primar Vergil Chițac - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – extindere imobil sediu administrativ, str. Industrială nr. 2A+2, investitor Iridex Group Salubrizare SRL; iniţiator: primar Vergil Chițac - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 16. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul documentației de urbanism PUZ aprobată prin HCL nr. 40/2011; iniţiator: primar Vergil Chițac - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 17. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii «strada Mareșal Ion Antonescu», situată pe raza administrativ – teritorială a municipiului Constanța, zona Veterani Constanța Sud – Cumpăna, în «strada Comandor Constantin ”Bibi” Costăchescu»; iniţiator: primar Vergil Chițac - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate ”Extindere rețea electrică de interes public cartier Veterani – sector 1.1, municipiul Constanța” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse; iniţiator: primar Vergil Chițac - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii municipiului Constanța din asociația Axa de Dezvoltare Brașov-București-Constanța și anularea plății cotizației anuale aferente; iniţiator: primar Vergil Chițac - aviz Comisia de specialitate nr. 5
 20. Proiect de hotǎrâre privind solicitarea către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare trecerii imobilului “Port Tomis” din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în domeniul public al municipiului Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 21. Proiect de hotǎrâre privind solicitarea către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare trecerii imobilului “Lac Tăbăcărie” din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în domeniul public al municipiului Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 22. Proiect de hotǎrâre privind solicitarea către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unor imobile din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0406 Constanța în domeniul public al municipiului Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 23. Proiect de hotǎrâre privind completarea HCL nr. 179/2021 privind aprobarea acordului de radiere din evidențele de cadastru și carte funciară a dreptului de administrare al Consiliului local al municipiului Constanța asupra imobilului constând în suprafața de 1.077,22 ha din cuvetă lac Siutghiol inclusiv luciul de apă aferent; iniţiator: primar Vergil Chițac - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 24. Proiect de hotǎrâre privind dezmembrarea și ieșirea din indiviziune a imobilului situat în municipiul Constanța str. Aristide Karatzali nr. 13 în vederea înscrierii în cartea funciară; iniţiator: primar Vergil Chițac - avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5
 25. Proiect de hotǎrâre pentru aprobarea revocării HCL nr. 371/2019 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 887 mp situat în Stațiunea Mamaia, zona Cazinou Castel în favoarea societății Lord Unic SRL; iniţiator: primar Vergil Chițac - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 26. Proiect de hotǎrâre privind completarea anexei nr. 6 la HCL nr. 466/2009 privind lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Constanța ce urmează a fi concesionate către S.C. RAJA S.A. Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 27. Proiect de hotǎrâre privind retragerea dreptului de administrare al RAEDPP Constanța asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Jupiter nr. 14; iniţiator: primar Vergil Chițac - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 28. Proiect de hotǎrâre privind modificarea și completarea HCL nr. 115/2017 privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța a unui imobil situat în municipiul Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 29. Proiectul de hotǎrâre privind încetarea aplicabilitătii prevederilor art. 1 alin. 4 și art. 4 din HCL nr. 359/2018 privind modificarea anexei la HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al municipiului Constanța din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat; iniţiator: primar Vergil Chițac - avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5
 30. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările ulterioare; iniţiator: primar Vergil Chițac - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Muzeul de Artă Populară Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac - avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de vizitare muzeu, de fotografiere și filmare pentru Muzeul de Artă Populară Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor musulmane de pe raza municipiului Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 34. Proiect de hotărâre pentru încetarea valabilității HCL nr. 323/1999 privind completarea HCL nr. 629/1995 prin care a fost aprobat Statutul Municipiului Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac- avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5
 35. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A. Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 36. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al RAEDPP Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 37. Proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 74/2021 privind constituirea Comisiei mixte pentru elaborarea Strategiei de sănătate a municipiului Constanta 2021-2031; iniţiatori: grupul consilierilor PNL - avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5
 38. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Constanța în calitate de consilier responsabil cu afacerile Uniunii Europene în cadrul Rețelei europene a consilierilor regionali și locali ai Uniunii Europene; iniţiator: primar Vergil Chițac - aviz Comisia de specialitate nr. 5
 39. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. iniţiator: primar Vergil Chițac - aviz Comisia de specialitate nr. 5

Ordine de zi suplimentară

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform aviz CTE nr. 122556/18.06.2021, emis de comisia Tehnico-Economică pentru imobilul situat în Constanța, bd. Tomis nr. 56;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5


Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform aviz CTE nr. 121905/18.06.2021, emis de comisia Tehnico-Economică pentru imobilul situat în Constanța, str. Mercur nr. 10.
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii