Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
15:02 22 04 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Consiliul local al municipiului Tulcea convocat astăzi, 28 februarie, în şedinţă ordinară

ro

28 Feb, 2024 14:23 583 Marime text

Sursa foto: Facebook/ Primăria Municipiului Tulcea


Astăzi, 28 februarie, ora 14:00, la sala „Mihail Kogălniceanu” are loc ședința ordinară a Consiliului Local Tulcea.
 
Vor fi supuse aprobării proiecte de hotărâre privind:
 
 • schimbarea denumirii Complexului Sportiv „Delta”, din municipiul
           Tulcea, str. Tineretului, nr. 2 în Complexul Sportiv „Delta – Gheorghe IAMANDI”. 
 • alocarea sumei de 72.000 lei din bugetul local al Municipiului Tulcea pe anul 2024, pentru acordarea unei subvenții Parohiei “Sf. Nicolae”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.
 • alocarea sumei de 105.000 lei din bugetul local al Municipiului Tulcea pe anul 2024, pentru acordarea unei subvenții Asociației Mâini Întinse, în conformitate cu prevederile Legii nr.234/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială. 
 • anularea obligaţiilor nefiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din Registrul Comerţului şi scăderea societăţilor radiate din evidenţa contabilă. 
 • anularea obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice şi persoanele juridice aflate în stare de insolvabilitate. 
 • anularea obligaţiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din Registrul Comerţului şi scăderea societăţilor radiate din evidenţa fiscală. 
 • majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu data de
 • 01.01.2025, pentru clădirea C1 cu destinaţie rezidenţială, situată în municipiul Tulcea, str. Gloriei, nr. 39, judeţul Tulcea, proprietatea contribuabililor Lavrinenco Adrian și Lavrinenco Irina, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 
 • majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu data de 01.01.2025, pentru clădirea C1 – atelier, situată în municipiul Tulcea, str. Gloriei, nr. 12, judeţul Tulcea, proprietatea societăţii SIGMA APS CONSTRUCT S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 
 • acordarea majorării salariale de 5% la salariul de bază, față de nivelul     acordat pentru luna decembrie 2023, stabilit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 327/20.12.2022, pentru funcțiile publice și contractuale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea și din structurile fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea, conform art. I alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 115/2023.
 • acordarea majorării salariale de 5% la salariul de bază, față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023, stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 328/20.12.2022, pentru personalul contractual din cadrul „Creşei Sibell Tulcea”, conform art. I alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 115/2023. 
 • acordarea majorării salariale de 5% la salariul de bază, față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023, stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 329/20.12.2022, pentru personalul contractual din cadrul Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea, conform art. I alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 115/2023.
 • asocierea Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea prin Consiliul Local al Municipiului Tulcea cu Direcția Silvică Tulcea în vederea organizării și realizării în comun a evenimentului sportiv Aegyssus Sportfest. 
 • aprobarea cuantumului taxei de reabilitare termică pentru proprietarii apartamentelor din blocul de locuințe din strada Gării, nr. 6, bloc 3, Municipiul Tulcea, reabilitare realizată prin proiectul ,,Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 6, bloc 3, Municipiul Tulcea”, Cod SMIS 130526, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte POR/2019/3/3.1/A/ITI/2, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A – „Clădiri rezidențiale”. 
 • aprobarea cuantumului taxei de reabilitare termică pentru proprietarii apartamentelor din blocul de locuit din strada Potcovari, nr. 1, bloc TAVS, Municipiul Tulcea, reabilitare realizată prin proiectul ,,Eficientizarea energetică a blocului de locuit din strada Potcovari, nr. 1, bloc TAVS, Municipiul Tulcea”, Cod SMIS 130530, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte POR/2019/3/3.1/A/ITI/2, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A – „Clădiri rezidențiale”. 
 • aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “AMENAJARE SENS GIRATORIU LA DN 22 - INTERSECȚIA STRADA TABEREI ȘI STRADA ENERGIEI, MUNICIPIUL TULCEA, JUDEȚUL TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-economici. 
 • atribuirea în administrare a bunurilor materiale rezultate ca urmare a finalizării furnizării de produse ,,Container securizat pentru depozitarea bicicletelor, cu rastel mobil”. 
 • declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiții ”Construire celulă ecologică pentru depozitare deșeuri nepericuloase în cadrul depozitului ecologic pentru deșeuri Tulcea”. 
 • dezmembrarea terenului în suprafaţă de 19.805 mp, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, situat în intravilanul municipiului Tulcea, strada Babadag, nr.148, Sediu AQUASERV S.A., identificat cu numărul cadastral 36928, înscris în cartea funciară nr. 36928. 
 • declararea ca bun de uz și de interes public local, trecerea din domeniul privat al Municipiului Tulcea în domeniul public al Municipiului Tulcea a bunului imobil situat pe strada Spitalului, nr. 46A, în suprafață de 2.258 mp, identificat cu numărul cadastral 53952, având cartea funciară nr. 53952 și alipirea acestuia cu bunul imobil situat pe strada Spitalului, F.N., în suprafață de 1.478 mp, identificat cu număr cadastral 53830, având cartea funciară nr. 53830, în vederea înscrierii în cartea funciară. 
 • declararea ca bun de uz și de interes public local, trecerea din domeniul privat al Municipiului Tulcea în domeniul public al Municipiului Tulcea a bunului imobil situat pe strada 24 Ianuarie, nr. 4, în suprafață de 458 mp, identificat cu numărul cadastral 55764, având cartea funciară nr. 55764 și alipirea acestuia cu bunul imobil situat pe strada 24 Ianuarie, nr. 2, în suprafață de 1.129 mp, identificat cu numărul cadastral 40546, având cartea funciară nr. 40546, în vederea înscrierii în cartea funciară. 
 • acordul de principiu pentru vânzarea cu exercitarea dreptului de preemțiune de către actualul concesionar, Societatea DELTAICA SEAFOOD S.R.L., a terenului în suprafață de 888,00 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Cernica, nr. 19, identificat cu număr cadastral 42242, înscris în cartea funciară 42242. 
 • inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a imobilului – teren în suprafaţă de 164 mp, situat în municipiul Tulcea, lângă str. Militari, județul Tulcea, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. 
 • inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a imobilului - teren în suprafaţă de 7454 mp, situat în municipiul Tulcea, lângă str. Ing. Dumitru Ivanov tronson III FN, județul Tulcea, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. 
 • instituirea unui drept de uz și servitute de trecere cu titlu gratuit în favoarea societății E-Distribuție Dobrogea S.A. Tulcea, a terenului în suprafață de 85,40 mp, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, format din suprafața de 67 mp teren situat pe strada Mahmudiei, înscris în cartea funciară nr. 43262, identificat cu numărul cadastral 43262 și suprafața de 18,4 mp teren situat pe strada Eternității, înscris în cartea funciară nr. 43172, identificat cu numărul cadastral 43172, pentru amplasarea unui număr de 29 casete stradale și 106 firide de distribuție, consolidare și protecție în cadrul lucrării ”Trecerea în subteran a rețelei electrice de distribuție existente pe străzile Mahmudiei și Eternității”. 
 • instituirea unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit în favoarea societății E-Distribuție Dobrogea S.A., asupra terenului în suprafață de 38,80 mp, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, format din suprafața de 22,6 mp teren situat pe strada Victoriei, înscris în cartea funciară nr. 44050, identificat cu numărul cadastral 44050, suprafața de 13,2 mp teren situat pe strada Bucovinei, Tronson 1, înscris în cartea funciară nr. 53914, identificat cu numărul cadastral 53914 și suprafața de 3 mp teren situat pe strada Delfinului, înscris în cartea funciară nr. 44187, identificat cu numărul cadastral 44187, pentru amplasarea unui număr de 12 casete stradale și 52 firide de distribuție, consolidare și protecție în cadrul lucrării: ”Eliberare amplasament pentru reabilitare, modernizare sistem rutier și lucrări edilitare, străzi trasee auto Municipiul Tulcea – Prioritate 1, str. Victoriei, Bucovinei, Delfinului”. 
 • revocarea, în parte, a Hotărârii Consiliului Local nr. 370/16.12.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Concesionare teren pentru amenajarea unei parcări pentru autovehicule de mare tonaj”, intravilan, strada Prelungirea Taberei, F.N., carte funciară nr. 45013, număr cadastral nr. 45013, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent și concesionarea prin încredințare direct a terenului în suprafață de 2921 mp, aparținând domeniului privat al municipiului, situat în Tulcea, strada Prelungirea Taberei, F.N., pentru amenajarea unei parcări pentru autovehicule de mare tonaj. 
 • aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață 301,00 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în municipiul Tulcea, strada Azaleei, nr. 44, identificat cu numărul cadastral 45724, înscris în cartea funciară nr. 45724, care face obiectul contractului de concesiune nr. 354/09.01.1995, către Mirabela MITAN. 
 • aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE COMPLEX
 • BLOCURI DE LOCUINȚE”, intravilan municipiul Tulcea, strada Livezilor, nr. 2, cărți funciare nr. 34640, 34641, numere cadastrale 34640, 34641 și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 
 • aprobarea ”Planului de atenuare si adaptare la schimbările climatice în Municipiul Tulcea”. 
 • aprobarea punerii la dispoziție a bazei materiale a Serviciului Cantina Municipală pentru prepararea hranei copiilor înscriși la Grădinița cu program prelungit nr. 19 "Dumbrava Minunată" și transportul hranei către locul de desfășurare a activității grădiniței. 
 • împuternicirea Primarului Municipiului Tulcea de a reprezenta interesele Consiliului Local al Municipiului Tulcea în fața instanțelor de judecată în dosarul nr. 113/88/2024. 
 • împuternicirea Primarului Municipiului Tulcea de a reprezenta interesele Consiliului Local al Municipiului Tulcea în fața instanțelor de judecată în dosarul nr. 1769/88/2023. 
 • constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Octavian MOTOC din partea Partidului Național Liberal și vacantarea locului de consilier local ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Municipiului Tulcea.
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii