Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
04:11 20 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Consilierii locali ai municipiului Constanţa, convocați în şedinţă Vot pe bandă rulantă în Consiliul Local Constanța!

ro

31 Oct, 2023 08:16 1505 Marime text
Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, marţi, 31 octombrie 2023, ora 14.00 .

Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.  

Sunt prezenți 26 de consilieri locali. Președinte de ședință este Marius Tulică, consilier local liberal.

Proiectul ordinii de zi este următorul:
 
 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 19.09.2023; - aprobat
 
 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 28.09.2023; - aprobat
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 468/2023 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Costin-Valeriu Avătavului şi vacantarea locului de consilier local deţinut de acesta;   - aprobat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 5
 
 1.   Proiect de hotărâre nr. 448/2023 privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul III din anul 2023; -aprobat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1  
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 460/2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 al CT BUS SA; - aprobat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3 
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 463/2023 privind aprobarea Raportului asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al societăţii Termocentrale Constanţa SRL pentru semestrul I al anului 2023; - aprobat
          iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 471/2023 privind aprobarea Raportului asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al societăţii Confort Urban SRL pentru semestrul I al anului 2023; -aprobat
        iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
 1. Proiect de hotărâre nr. 449/2023 pentru modificarea HCL nr. 47/2019 privind constuirea echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică; - aprobat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3, nr. 4 şi nr. 5
 
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 450/2023 privind acordarea unui ajutor financiar   doamnei Dragnea Gabriela; -aprobat
        iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 472/2023 pentru modificarea HCL 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa şi din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanţa, cu modificările ulterioare; - aprobat
        iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 453/2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reconstrucţia integrală a sistemului de iluminat pe anumite bulevarde, străzi şi parcuri ale municipiului Constanţa”; - aprobat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
 •  avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 466/2023 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice şi a devizelor generale întocmite în etapa SF (Studii de fezabilitate) pentru obiectivului de investiţii „Amenajare locuri de joacă noi” – 6 locaţii; -aprobat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 469/2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, elaborată în etapa DALI (Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii) şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi consolidarea malurilor lacului Tăbăcăriei”; -aprobat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 446/2023 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică, a caietului de sarcini, a fişei de date a procedurii, precum şi a raportului de evaluare ce stabileşte preţul minim de pornire a vânzării terenului în suprafaţă de 89 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Dezrobirii nr. 95A, identificat cu număr cadastral 258663, proprietatea privată a municipiului Constanţa; -aprobat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
 •  avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 445/2023 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică, a caietului de sarcini, a fişei de date a procedurii, precum şi a raportului de evaluare ce stabileşte preţul minim de pornire a vânzării terenului în suprafaţă de 265 mp, situat în municipiul Constanţa, Aleea Veteranilor nr. 27, identificat cu număr cadastral 258600, proprietatea privată a municipiului Constanţa; -aprobat
      iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 451/2023 privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 162 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Corabiei nr. 2C, identificat cu număr cadastral 257865, proprietatea privată a municipiului Constanţa; -aprobat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
 •  avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 465/2023 pentru modificarea și completarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa; -aprobat
    iniţiator: primar Vergil Chiţac
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 nr. 3 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 459/2023 pentru revocarea parţială a HCL nr. 167/2023 privind revocarea dreptului de administrare al societăţii Administraţia Fondului Imobiliar S.R.L. Constanța asupra unor imobile şi obiective de investiţii aflate în domeniul public sau privat al municipiului Constanţa; -aprobat
    iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 456/2023 privind revocarea dreptului de administrare al societăţii Administraţia Fondului Imobiliar S.R.L. Constanța asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Sulmona nr. 19A; -aprobat
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 458/2023 privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța a unor imobile situate in municipiul Constanța; -aprobat
    iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 470/2023 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța; -aprobat
    iniţiator: primar Vergil Chiţac
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 461/2023 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța; -aprobat
    iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 457/2023 privind trecerea terenului în suprafaţă de 480 mp, situat în municipiul Constanța, str. Poporului nr. 121 bis, din domeniul privat al municipiului Constanţa în domeniul privat al statului în vederea dării în administrare Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor; -aprobat
    iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 462/2023 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului teren în suprafață de 565 mp, situat în municipiul Constanța, B-dul I.C. Brătianu nr. 28, în favoarea Company Cyote SS S.R.L.; -aprobat
    iniţiator: primar Vergil Chiţac
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 467/2023 privind emiterea acordului Municipiului Constanţa în calitate de proprietar şi vecin limitrof, pentru realizarea lucrărilor necesare obiectivului de investiţii, care se vor executa în municipiul Constanţa, str. Olteniei nr. 11; -aprobat
    iniţiator: primar Vergil Chiţac
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 339/2023 privind atribuirea denumirii „strada Lavandei” circulaţiei publice aprobate prin HCL nr. 226/2023 pe traseul DE 1028, DE 1019 şi DE 1037;   -aprobat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 454/2023 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Bărăgan, str. Theodor Burada, str. Cibinului şi str. Labirint, iniţiator societatea Crizantema SRL;   -aprobat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 455/2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – modificare imobil parter existent prin extindere pe orizontală, supraetajare, consolidare, modificare şi recompartimentări interioare, realizare birou profesii liberale, str. Chiliei nr. 21, investitor Bugescu Ştefan Iulian;   -aprobat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 452/2023 privind desemnarea reprezentantului municipiului Constanţa în Adunarea generală a Asociaţilor societaţii Telegondola-Mamaia SRL. Reprezentantul desemnat este Mihaela Popescu, director executiv în Direcţia Organizare Evenimente Culturale, Sportive şi Sociale din Primăria Constanța.
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5Ordinea de zi a fost suplimentată.

Iată proiectele de pe ordinea suplimentară a ședinței CLM:


1. Proiect de hotărâre nr. 478/2023 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023; - aprobat
initiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1


2. Proiect de hotărâre nr. 474/2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiții ,,Reconstruire Piața Agroalimentară Grivița”; -aprobat
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5


3. Proiect de hotărâre nr. 475/2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico—economici pentru obiectivul de investiții ,,Reamenajare Piața Agroalimentară Pescăruș”; -aprobat
inițiator: primar Vergil Chitac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1,- nr. 3 și nr. 5


4. Proiect de hotărâre nr. 480/2023 pentru modificarea HCL nr. 162/2021 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de de interventii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivui de investiții ,,Reamenajare Piața agroalimentară Tic—Tac”; aprobat
inițiator: primar Vergil Chitac
— avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5


5. Proiect de hotărâre nr. 473/2023 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de de intervenții și a principalilor indicatori tehnico economici pentru obiectivui de investiții ,,Reamenajare și modernizare Piața agroalimentară I.L. Caragiale”; - aprobat
inițiator: primar Vergil Chitac
— avize Comisiile de specialitate nr.1, nr. 3 și nr. 5


6. Proiect de hotărâre nr. 476/2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivui de investiții “Reabilitare și consolidare imobile existente aflate pe domeniul public și privat al municipiului Constanța prin RAEDPP Constanța (actuala societate Administrația Fondului Imobiliar SRL) — imobil bd. Tomis nr. 62 Constanța"; - aprobat
inițiator: primar Vergil Chițac
— avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 5i nr. 5


7. Proiect de hotărâre nr. 477/2023 privind aprobarea documentației de avizare a  lucrarilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivui de investitii “Reabilitare și consolidare imobile existente aflate pe domeniul public și privat al municipiului Constanța prin RAEDPP Constanța (actuala societate Administrația Fondului Imobiliar SRL) — imobil str. Mircea cel Bătrân nr. 19”; -aprobat
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5


8. Proiect de hotărâre nr. 479/2023 privind aprobarea rezervei de impiementare pentru proiectul ,,Achiziție mijloace de transport public — autobuze electrice 10 metri șes, Alexandria, Brăila, Constanța, Drobeta Turnu Severin, Focșani, Slobozia”; -aprobat
inițiator: primar Vergil Chițac
— avize Comisiile de specialitate nr. 1


9. Proiect de hotărâre nr. 481/2023 privind numirea unui membru în Consiliul de administrație al societății CT BUS SA.  Al cincilea membru al CA-ului CT BUS este Lavinia Anton. Aceasta a trecut de selecția derulată pentru stabilirea administratorilor societății Consiliului Local Municipal Constanța.  - aprobat
 
inițiator: primar Vergil Chitac
— avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 si nr. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Citește și: 

Rectificarea bugetară vine cu tăieri de investiții pentru susținerea societății Termoficare Constanța SRL
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii