Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
02:35 25 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Declarații de avere Liliana Tuță, medic-șef de secție în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, deține mai multe bunuri mobile și imobile (DOCUMENT)

ro

16 Mar, 2022 00:00 16565 Marime text
Spitalul Județean Constanța, foto: ZIUA de Constanța

Cotidianul ZIUA de Constanţa prezintă averile şi interesele directorilor şi angajaţilor celor mai importante instituţii publice din judeţul Constanţa şi ai companiilor naţionale, aşa cum apar acestea fie pe site-urile instituţiilor, fie pe cel al Agenţiei Naţionale de Integritate.

Astăzi prezentăm declaraţia de avere şi pe cea de interese ale Lilianei Ana Tuță, medic-șef de secție în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, documente preluate de pe site-ul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța.

În ultima declarație de avere, depusă pe 12 mai 2021, Liliana Tuță a declarat două terenuri intravilane în Constanța, dobândite în 2006, respectiv 2010, unul prin contract de vânzare cumpărare, altul prin moștenire. Totodată, conform documentelor, ea deține o parte dintr-un teren intravilan situat în localitatea Techirghiol, dobândit în anul 2010 prin moștenire, dar și un teren extravilan în județul Prahova, Cheia – Tâmpa, dobândit în 2010 prin moștenire.

De asemenea, Liliana Tuță a menționat o casă de locuit obținută în 2006, în Constanța, prin contract de vânzare-cumpărare și două case de vacanță, ambele dobândite în anul 2010, prin moștenire, unul situat în județul Prahova, altul în localitatea constănțeană Techirghiol.

Ea a precizat și trei autoturisme, unul marca Mercedes, an de fabricație 2014, unul Toyota, anul de fabricație 2018 și un Volkswagen, an de fabricație 2016, toate dobândite prin contract de vânzare-cumpărare.

La categoria „conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire, inclusiv de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 euro”, Liliana Tuță a precizat patru depozite bancare deschise la BRD Constanța. Două dintre ele sunt în RON, au fost deschise în 2006, respectiv, 2004, cu valoare la zi de 22.378,46 lei și 9.653,16 lei, unul în EUR, deschis în 2010, cu sold la zi 19.216,34 euro și unul în USD (dolari), deschis în 2020, cu valoarea la zi de 10.000 dolari.

Totodată, ea declarat și două conturi curente la ING BANK și Banca Transilvania, deschise în anul 2008, respectiv, 2017, ambele în RON, în valoare de 48.254,20 lei și 26.860,58 lei. Potrivit documentelor, ea a menționat și un fond de investiții în RON, deschis în 2017, cu sold la zi 99.778,87 lei.

La categoria „plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață însumată a tuturor acestora depășește 5.000 euro”, Liliana Tuță a precizat acțiuni sau părți sociale în cadrul S.C. BECOV – ALCOM SRL, în calitate de asociat unic, cu valoare la zi de 12.910.

La categoria „debite, ipoteci, garanții emise în beneficiul unui terț, bunuri achiziționate în sistem leasing și alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 euro”, ea a declarat un credit la BCR, contractat în 2018, scadent la 2021, în valoare de 85.000 RON.

La categoria „venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat”, a menționat venituri astfel: drepturile sale salariale provenite de la Universitatea „Ovidius” din Constanța, în valoare de 182.113, de la Spitalul Clinic Județean Constanța, în valoare de 135.424 și veniturile soțului de la BECOV SRL, în valoare de 30.800 lei.

Totodată, a menționat și venituri din activități independente – prestări servicii medicale CMI, CMI DR TUTA Liliana, în valoare de 13.879 RON, venituri în valoare de 1.200 lei și 5.000 lei pentru SNSPMPDSB și în valoare de 1.738 lei pentru FEDURO. De asemenea, a declarat și venituri pentru CMI DR TUTA Liliana, în urma prestării serviciilor medicale, educație medicală și SOLACIUM PHARMA SRL, în valoare de 2.500 lei, prestări servicii BGP PRODUCTS – 2  x 2.552 lei, servicii conferențiere AMGEN RO SRL – 2.025 lei, prestări servicii conferențiere – MEDIAMED PUBLICIS – 1.428,57 lei, prestări servicii PPD GLOBAL LTD – 7.106,44 lei, contract speaker ASOCIATIA ANEMIA WORKING GROUP – 2.700 lei și servicii conferențiere Societatea Română de Cardiologie – 2.969 lei.

Liliana Tuță a menționat și venituri din alte surse, sub formă de act de moștenire de la mama sa, în valoare de 116.075,13 lei și 15.000 euro.
 
În ultima declarație de interese depusă pe 12 mai 2021, ea a menționat calitatea de asociat unic în cadrul societății S.C. BECOV ALCOM SRL, părți sociale sau acțiuni – 1.291 cu valoare totală de 12.910 și calitatea de membru în consiliul de administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Constanța”.

Potrivit documentelor, Liliana Tuță deține și calitatea de vicepreședinte al Societății Române de Nefrologie, președinte al Comisiei de Nefrologie a Ministerului Sănătății (din data de 4 noiembrie 2019), membru în Colegiul Medicilor și membru al Societății Române de Medicină Internă, al Societății Europene de Nefrologie, Dializă și Transplant Renal (ERA-EDTA) și al Societății Internaționale de Nefrologie (ISN).

La categoria „contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau de unde statul este acționar majoritar/minoritar”, a precizat funcția de expert în asigurarea calității în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, procedură de competiție națională, tipul contractului FDI, încheiat pe o perioadă de 8 luni, cu valoare totală de 325.355 lei; funcția de expert evaluator de cereri de finanțare în domeniul biomedical, instituția contractantă fiind Universitatea „Ovidius” din Constanța, procedură – competiție națională, tipul contractului FDI, durată de 4 luni, în valoare de 350.000 lei.

De asemenea, a fost precizat și Universitatea Ovidius Constanța – SCJU Constanța FEDURO – POCU 91/4/8/105910, instituție contractantă – Institulul Clinic Fundeni București, procedură – competiție, tipul contractului – POCU ID 105910, pe o perioadă de 3 ani, în valoare de 8.006.692,80 lei, dar și „Modificarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale (corp B) – C6 din planul cadastral al UOC” pentru Manager de proiect, instituție contractantă Universitatea „Ovidius” din Constanța, tipul contractului – competiție, pe o perioadă de 42 luni, în valoare de 20.660.551,05 lei.

PRECIZĂRI:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
În secțiunea „Documente” a materialului puteți vizualiza ultima declarație de avere și de interese, documente depuse de Liliana Tuță.


Citește și: 

Declarație de Avere Enache Bucovală, membru în CA al SCJU Constanța deține un teren și o locuință în Constanța (DOCUMENT) 

Declarații de avere Viorel Sorin Ciutureanu, membru în Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic Județean Constanța, deține o casă și două terenuri (DOCUMENTE)
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii