Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
20:04 18 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Declaraţie de avere - Ioana Alexandra Bradea Membră a Consiliului de Administraţie al CN APMC, cu un teren şi o casă (documente)

ro

10 Jul, 2017 00:00 1340 Marime text
Aleşii locali, demnitarii, persoanele cu funcţii de conducere şi control, precum şi funcţionarii publici au obligaţia să îşi depună sau să îşi actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese. Cotidianul ZIUA de Constanţa prezintă averile şi interesele demnitarilor şi ale angajaţilor celor mai importante instituţii publice din judeţul Constanţa şi ai companiilor naţionale, aşa cum apar acestea fie pe site-urile instituţiilor, fie pe cel al Agenţiei Naţionale de Integritate.
 
Ioana Alexandra Bradea, membră în Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa (CN APMC), deţine, aşa cum reiese din declaraţia de avere completată în martie 2017, un teren intravilan, cumpărat în anul 2008, în suprafaţă de 502 mp, dar şi o casă dobândită în 2012, în suprafaţă de 245,92 mp.
 
Precizăm că aceleaşi bunuri imobile au fost menţionate şi în declaraţia de avere completată în anul 2016.
 
Aceasta nu are bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică sau obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro. Nu are nici conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii sau forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv carduri de credit, ale căror sume totale să depăşească 5.000 de euro.
 
De asemenea, nu a obţinut servicii, cadouri sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală să depăşească 5.000 de euro.
 
Conform declaraţiei aferente anului fiscal 2016, Ioana Bradea a obţinut venituri după cum urmează: 25.126 de lei în calitate de asistent universitar doctor, de la ASE Bucureşti, 20.035 de lei ca expert la Ministerul Transporturilor şi 966 de lei ca asistent cercetător ştiinţific la Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale (INCSMPS).
 
Potrivit declaraţiei completate în anul 2016, ea a obţinut venituri de la aceleaşi instituţii: 3.679 de lei de la ASE Bucureşti, 4.948 de lei de la Ministerul Transportului şi 16.041 de lei de la INCSMPS.
 
În declaraţia de interese completată în anul 2017 este consemnat faptul că Ioana Bradea a câştigat venituri şi din alte surse. Astfel, în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al CN APM Constanţa, a obţinut 12.726 de lei, iar printr-un contract de sponsorizare, cercetare şi scriere carte pe domeniul finanţe - 3.400 de lei, de la Asociaţia „Cityside Education“.
 
În declaraţia de avere completată în anul 2016, este menţionat faptul ca a mai câştigat 14.000 (unitate monetară neprecizată), sumă ce reprezintă o bursă doctorală, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU. Aşa cum reiese din declaraţiile de interese aferente anilor 2016 şi 2015, Ioana Alexandra Bradea nu deţine acţiuni la nicio societate comercială.
 
În secţiunea „Documente“ din ediţia online, puteţi vizualiza declaraţiile de avere şi de interese ale Ioanei Alexandra Bradea, membră în Consiliul de Administraţie al CN APMC.

Ti-a placut articolul?

Comentarii