Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
05:14 17 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Averea şi interesele Isabella Stan, consilier DJST Constanţa, e membru în Asociaţia Generală a Inginerilor din România (documente)

ro

13 Dec, 2016 00:00 1794 Marime text
Aleşii locali, demnitarii, persoanele cu funcţii de conducere şi control, precum şi funcţionarii publici au obligaţia să îşi depună sau să îşi actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese. Cotidianul ZIUA de Constanţa prezintă averile şi interesele demnitarilor şi ale angajaţilor celor mai importante instituţii publice din judeţul Constanţa şi ai companiilor naţionale, aşa cum apar acestea fie pe site-urile instituţiilor, fie pe cel al Agenţiei Naţionale de Integritate.
 
Mari Isabella Stan, consilier clasa I, grad profesional superior la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret a Judeţului Constanţa (DJST), a menţionat în declaraţia de avere aferentă anului 2015 (depusă pe 20 mai 2016), la rubrica „bunuri imobile“, la fel ca în documentul pentru anul 2014, un teren şi un apartament. Este vorba de un teren intravilan de 15 metri pătraţi, dobândit în 2001 prin contract de vânzare-cumpărare, al cărui proprietar e Theodor Alexandru Stan (fiul Isabellei Stan), şi de un apartament cu suprafaţa de 53,68 de metri pătraţi, dobândit tot în 2001, prin contract de vânzare-cumpărare, titularul fiind acelaşi Theodor Alexandru Stan.

Trei depozite bancare

La „bunuri mobile“, Isabella Stan a declarat două autoturisme (o Skoda Octavia Tour 1 şi un Peugeot 107), ambele având anul de fabricaţie 2008 şi fiind dobândite prin vânzare-cumpărare. Consilierul DJST Constanţa a notat în declaraţia de avere şi că deţine bunuri din categoria „metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro”, dobândite din „1971 şi până în prezent“, valoarea estimată fiind de 6.000 de euro.
 
La capitolul „conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro“, sunt menţionate trei depozite bancare sau echivalente (în lei), deschise în anii 2016 (sold / valoare la zi - 6.002 şi 11.000) şi 2013 (10.145) şi două conturi curente sau echivalente (inclusiv card), tot în lei, deschise în anii 2007 (8.085,62) şi 1998 (87,22).

Credit scadent în 2019

Ca „datorii“, Isabella Stan a trecut un credit în valoare de 22.000 de lei, contractat în 2011 şi scadent la 2019, dar şi card credit (2015 - 6.000 de lei, 2013 - 9.000 de lei), facilitate de descoperit de cont (2006 - 5.030 de lei) şi card de credit - linie de credit (2006 - 7.790 de lei).

Veniturile din salarii şi din alte surse

În ce priveşte veniturile declarantului şi ale membrilor săi de familie realizate în ultimul an fiscal încheiat, consilierul a menţionat venituri din salarii şi din alte surse. În prima categorie se încadrează sumele: 20.051 de lei - venit anul încasat de Isabella Stan de la DJST Constanţa în calitate de consilier; 10.739 de lei - venit anual încasat tot de Isabella Stan de la Universitatea „Ovidius“ Constanţa, în calitate de cadru didactic asociat; 40.786 de lei - venit anual încasat de Titi Stan (soţul Isabellei Stan) de la Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în calitate de inspector judeţean şef. Veniturile din alte surse sunt suma de 756 de lei (alocaţie lunară încasată de Theodor Alexandru Stan de la AJPIS Constanţa). Faţă de declaraţia aferentă anului 2014, sumele de mai sus diferă toate, în documentul depus în 2015 cele patru venituri fiind, în ordine: 19.454 de lei, 10.279 de lei (Isabella Stan), 42.562 de lei (Titi Stan) şi 504 lei (Theodor Alexandru Stan). Rezultă că, în 2015, veniturile din salarii şi din alte surse ale familiei Stan au scăzut faţă de 2014 cu 467 de lei (de la 72.799 de lei la 72.332 de lei).

Titular de contract

În ce priveşte declaraţia de interese, Isabella Stan nu a mai menţionat, faţă de 2014, faptul că este membru în Fundaţia Sportin Constanţa, rămânând însă cu aceeaşi calitate în Asociaţia Generală a Inginerilor din România, sucursala Constanţa. O altă noutate apare la capitolul „Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar”, unde Isabella Stan apare ca titular la un contract încheiat pe 10.02.2016 (cu o durată de 20 de luni), instituţia contractantă fiind Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (solicitant), iar Universitatea „Ovidius“ Constanţa - Partener P6. Tipul contractului este „Cercetare - Cross Border Maritime Spatial plan for the Black Sea - Romania, Bulgaria (MARSPLAN-BS) EASME/EMFF/2014/1.2.1.5/2/SI2.707672. Contractul a fost încredinţat prin licitaţie proiecte şi are valoarea totală de 2.049.015,74 de euro.
 
În secţiunea „Documente”, puteţi vizualiza declaraţiile de avere şi de interese ale consilierului DJST Mari Isabella Stan.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii