Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
03:05 19 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Norme privind practicarea pescuitului comercial în RBDD

ro

11 Jan, 2012 18:53 1140 Marime text

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) anunţă că în baza atribuţiilor şi prevederilor legale în vigoare a stabilit, prin Decizie a Guvernatorului ARBDD, documentele necesare pentru desfăşurarea activităţii de pescuit comercial cu ambarcaţiuni în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi condiţiile de autorizare pentru pescarii profesionişti.

Astfel, în vederea practicării pescuitului comercial cu ambarcaţiuni în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, pescarii profesionişti trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să deţină licenţă de pescuit pentru navă/ambarcaţiune, eliberată de ANPA Bucureşti;

- să deţină permis de pescuit comercial, eliberat de ARBDD Tulcea;

- să deţină autorizaţie pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare de specii de floră şi faună sălbatice - autorizaţia de mediu, eliberată de ARBDD Tulcea;

să deţină autorizaţie de pescuit comercial, eliberată de ARBDD Tulcea;

- să deţină autorizaţie de funcţionare eliberată de autorităţile publice locale competente

conform legii.

Pentru obţinerea permisului de pescuit comercial, solicitanţii trebuie să depună la sediul ARBDD Tulcea următoarele documente:

- cerere, conform model;

- două poze tip paşaport;

- copie de pe buletin/carte de identitate;

- dovada plăţii taxei de eliberare a permisului conform prevederilor legale în vigoare (*);

- copie de pe diploma/certificatul de formare profesională pentru profesia de pescar profesionist;

- declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul nu a fost condamnat sau sancţionat penal pentru infracţiuni la legea pescuitului.

(*) Taxa pentru eliberarea permisului de pescuit comercial este de 50 lei, conform prevederilor HG nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură.

Contravaloarea taxei pentru eliberarea permisului de pescuit se virează la Trezorerie în contul 20160103 'Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare', deschis la unităţile Trezoreriei Statului.

Pentru obţinerea autorizaţiei de pescuit comercial, solicitanţii trebuie să depună următoarele documente:

- cerere, conform model;

- contracte de prestări servicii cu alţi deţinători de puncte de debarcare şi centre de primă vânzare;

- dovada plăţii taxei de autorizare, conform prevederilor legale în vigoare (*);

- copie de pe permisul de pescuit şi licenţa de pescuit, vizate;

- tabel cu numărul şi tipul uneltelor de pescuit;

- copie de pe certificatul de înmatriculare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru persoanele juridice/fizice care au ca obiect de activitate pescuitul comercial sau de pe contractul de muncă, după caz;

- lista cu mijloacele de transport specializate pentru peşte şi produse din peşte autorizate sanitar-veterinar, după caz.

(*) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de pescuit comercial este de 200 lei, conform prevederilor HG nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură.

Contravaloarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de pescuit se virează la Trezorerie în contul 20160103 'Taxe si tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare', deschis la unităţile Trezoreriei Statului în HG nr. 1016/2008, cu menţiunea redistribuirii sumelor către bugetele consiliilor locale, conform Legii nr. 82/1993.

Pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru activitatea de pescuit comercial, solicitanţii trebuie să depună la sediul ARBDD următoarele documente:

- cerere de autorizare, conform model;

- declararea punctelor de achiziţie şi a centrelor de prelucrare. Fiecare punct de

achiziţie trebuie să fie amenajat minimum cu un cântar şi un spaţiu de depozitare;

- dovada plăţii tarifului pentru emiterea şi eliberarea autorizaţiei, conform prevederilor legale în vigoare (*);

- certificatul unic de înregistrare cu codul CAEN declarat pentru activitatea pe care doreşte să o efectueze.

(*) Tariful pentru emiterea şi eliberarea autorizaţiei de mediu este de 50 lei, conform prevederilor Ordinului Nr. 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, modificat cu Ordinul nr. 890/2009 pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife în domeniul protecţiei mediului.

Contravaloarea tarifului pentru emiterea şi eliberarea autorizaţiei de mediu se virează în contul ARBDD.

Decizia Guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării se fundamentează şi este emisă în conformitate cu următoarele acte normative:

- Legea nr. 82/1993 cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 367/2002 - Anexa 1, cap.2, art.24 cu modificările ulterioare;

- OUG nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 44/1195/2011 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate;

- Ordinul nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora;

- Ordinul MMP nr. 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, modificat cu Ordinul nr. 890/2009 pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife în domeniul protecţiei mediului;

H.G. nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură.

Sursa: Agerpres.ro

Ti-a placut articolul?

Comentarii