Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
08:34 19 06 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Abonamente gratuite pentru elevii care fac naveta folosind transportul rutier. De când este valabilă Ordonanța de Guvern (text integral)

ro

29 Oct, 2016 06:55 4986 Marime text
Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, din 19 octombrie.
 
Iată textul integral al Ordonanței de Guvern
Având în vedere faptul că în România învăţământul constituie prioritate naţională,
ţinând cont de principiile de bază ale administraţiei publice locale, prevăzute în art. 120 din Constituţia României, republicată,
având în vedere că în anul şcolar 2015-2016 peste 125.000 de elevi au făcut naveta zilnic folosind transportul rutier pentru a ajunge la cursuri,
întrucât mecanismul actual de decontare plafonată nu acoperă tariful integral decât pentru o mică parte din abonamentele emise de transportatori, iar în multe cazuri diferenţa de preţ nedecontată este foarte mare şi constituie motiv de abandon şcolar, mai ales în zonele slab dezvoltate, unde se găsesc cei mai mulţi tineri. În acest sens, datele raportate de Eurostat indică o creştere a ratei de părăsire timpurie a şcolii după intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 168/2014, şi până în prezent,
având în vedere că decontarea integrală a navetei elevilor, conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, nu este posibilă din cauza preţurilor mari practicate de o bună parte a transportatorilor, care pot fi şi de 8 ori mai mari decât cel mai mic preţ pentru aceeaşi distanţă,
întrucât România, în Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii şi-a asumat reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii, la 11,3% până în 2020, iar valoarea actuală (de 19,1%) este departe de această ţintă,
ţinând cont de începerea anului şcolar şi de faptul că un demers legislativ nu poate fi realizat în timp util astfel încât prezentul act normativ să aibă un impact semnificativ în ceea ce priveşte reducerea abandonului şcolar, fenomen care are drept consecinţe şomajul, excluziunea socială şi sărăcia,
ţinând cont de faptul că tarifele practicate de operatorii de transport public variază foarte mult pentru aceeaşi distanţă, preţurile maxime fiind de până la 8 ori mai mari decât preţurile minime, în condiţiile în care aceştia operează pe o piaţă reglementată în regim de monopol, iar decontarea integrală de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a preţului abonamentului pentru elevi ar putea genera comportament oportunist din partea operatorilor de transport,
având în vedere că aspectele de mai sus vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
 
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
 
 
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I.
După alineatul (3) al articolului 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc trei noi alineate, alineatele (31)-(33), cu următorul cuprins:
"(31) Prin derogare de la prevederile art. 43 lit. b) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, tariful maxim per kilometru aferent abonamentului de transport rutier prevăzut la alin. (3) se stabileşte şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului.
(32) Metodologia de calcul al tarifului maxim prevăzut la alin. (31) şi valorile aferente se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(33) Operatorul de transport rutier are obligaţia să emită abonamente pentru transportul elevilor şi să asigure transportul rutier al elevilor potrivit prevederilor alin. (31)."
Art. II.
Articolul 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. După alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:
"(71) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei operatorii de transport rutier pentru următoarele fapte:
 
a) nerespectarea obligaţiei de a emite abonamente pentru transportul rutier al elevilor potrivit art. 84 alin. (33) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 
b) nerespectarea obligaţiei de a asigura transportul rutier al elevilor potrivit art. 84 alin. (33) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare."
 
2. După alineatul (8) se introduc trei noi alineate, alineatele (81)-(83), cu următorul cuprins:
 
"(81) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (71) în ceea ce priveşte transportul public local şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se fac de către împuterniciţii preşedinţilor consiliilor judeţene şi ai primarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor.
 
(82) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (71) în ceea ce priveşte asigurarea facilităţii de transport rutier contra cost de persoane se face de către agenţi constatatori din Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (I.S.C.T.R.) potrivit legislaţiei în vigoare.
 
(83) Ministerul Afacerilor Interne, prin organele sale de specialitate, va asigura sprijinul în vederea aplicării prevederilor alin. (81) şi (82)."
 
Art. III.
Articolul 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 168/2014, se abrogă la data intrării în vigoare a tarifului maxim prevăzut la art. 84 alin. (31) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Art. IV.
Dispoziţiile art. II intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă.
 
Art. V.
Contractele de transport în curs, valabil încheiate, în baza cărora sunt practicate tarife specifice pentru serviciile publice de transport al elevilor nu pot fi modificate, până la ajungerea la termen, decât prin voinţa părţilor.
 
Bucureşti, 12 octombrie 2016.
Nr. 69.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii