Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
21:25 23 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Retrocedarea momentului la Constanța! Cât din oraș vor primi urmașii marelui antreprenor Francisc Lescovar (MINUTA)

ro

30 May, 2023 00:00 14000 Marime text
Palatul Regal Constanța, în prezent, Tribunalul Constanța, la construcția căruia a contribuit Francisc Lescovar
  • Urmașii cunoscutului Francisc Lescovar, au primit câștig de cauză la Secția I Civilă a Tribunalului, într-un dosar deschis pe Legea 10/2001 privind retrocedarea imobilelor preluate abuziv în timpul regimului comunist.
  • În total, prin decizia de ieri a Tribunalului Constanța, moștenitorii au obținut retrocedarea a peste 6.000 de metri pătrați de terenuri în centrul Constanței.
  • Trebuie precizat că, în notificarea inițială transmisă Primăriei Constanța în 2001, pe Legea 10, chiar de către fiul lui Francisc Lescovar, erau vizați 25.000 mp de teren.
Urmașii marelui antreprenor Francisc Lescovar, cunoscut în anii de început din secolul al XIX-lea ai Constanței Vechi, au obținut ieri, 29 mai 2023, retrocedarea unor importante suprafețe de teren din oraș.
 
Urmașii cunoscutului Francisc Lescovar, care și-a legat numele de Palatul Regal din Constanța, de Colegiul Național Mircea cel Bătrân, dar și de casa din Peninsulă care îi poartă numele, au primit câștig de cauză la Secția I Civilă a Tribunalului, într-un dosar deschis pe Legea 10/2001 privind retrocedarea imobilelor preluate abuziv în timpul regimului comunist.
 
În total, prin decizia de ieri a Tribunalului Constanța, moștenitorii au obținut retrocedarea a peste 6.000 de metri pătrați de terenuri în centrul Constanței.
 
Trebuie precizat că, în notificarea inițială transmisă Primăriei Constanța în 2001, pe Legea 10, chiar de către fiul lui Francisc Lescovar, erau vizați 25.000 mp de teren.
 
Totuși, notificarea a rămas fără răspuns, așa că, opt ani mai târziu, acesta s-a adresat instanței de judecată.
 
În 2015, Tribunalul a pronunțat o primă hotărâre, iar ieri, 29 mai 2023, sentința a fost lămurită, la cererea moștenitorilor lui Francisc Lescovar.
 
Astfel, din cele 25.000 mp de teren notificați, vor fi restituiți în natură doar 6.000 mp, pentru restul urmând ca moștenitorii să primească despăgubiri prin Comisia Națională de Compensare a Imobilelor, întrucât suprafețele nu mai pot fi restituite în natură (o parte din terenuri găzuidește un liceu, terenul de sport al altui liceu, blocuri și construcții).
 
Încheierea din 29 mai 2023
 
În Încheierea din 29.05.2023 prin care s-a admis cererea de lămurire a dispozitivului sentinței din 2015, pronunțată în dosarul 8873/118/2009, se arată următoarele:
 
[Instanța] Admite cererea de lămurire.
 
Lămureşte dispozitivul sentinţei civile nr. 155/29.01.2015 pronunţată în dosarul nr. 8873/118/2009 al Tribunalului Constanţa, astfel:
 
„Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Societăţii de Construcţii Căi Ferate, Drumuri şi Poduri Constanta, prin lichidator cu sediul în Constanţa, str. Marc Aureliu nr.8, judeţul Constanţa.
 
Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea proprietăţilor cu sediul în Bucureşti, Calea Floreasca, nr.202, sector 1 şi a Autorităţii de Valorificare a Activelor Statului cu sediul în Bucureşti, str. Cpt. Al. Şerbănescu nr.50, sector.1, şi respinge acţiunea în contradictoriu cu acestea ca fiind formulată împotriva unor persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.
 
Admite acţiunea formulată de reclamantul Lescovar Eugeniu şi continuată de Lescovar Eugen Serban cu domiciliul (...) şi Odobescu Mihaela domiciliată în (..), în parte.
 
Constată nulitatea absolută a contractului de schimb autentificat sub nr. 2450 din 27 mai 2005, la B.N.P. Budei Cristina, încheiat între Municipiul Constanta, prin reprezentant şi pârâta Mîrza Ramona Ioana şi a contractului de vânzare cumpărare nr.4953 din 5.10.2005, autentificat la B.N.P. Budei Cristina.
 
Respinge capătul de cerere privind constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1511 din 1 iunie 2012, la B.N.P. Tragone George, încheiat între SC Construcţii Căi Ferate Drumuri şi Poduri SA, prin lichidator judiciar cu sediul în Constanţa, str. Marc Aureliu nr.8, judeţul Constanţa şi S.C. Agertrans S.R.L. cu sediul în Constanţa, str. Ecluzei Agigea nr. 1, judeţ Constanţa, ca nefondat.
 
Dispune restituirea în natură în cote egale către reclamanţi a următoarelor imobile:
 
- lotul nr. 2 reprezentând suprafaţa de teren de 1784 mp. ocupată de construcţii provizorii (garaje),
 
lotul nr. 4 cu o suprafaţa de teren de 2254 mp. identificate prin raportul de expertiză tehnică topografică întocmit de expert ing. Datcu Dumitru şi ale planurilor de situaţie anexate acestuia:
 
- lotul nr. 9, cu o suprafaţa de teren de 1808 mp. pe care se află platforma betonata şi spaţiu verde;
 
- lotul nr. 11, în suprafaţă de 237 mp. teren situat în intravilanul municipiului Constanta, obligaţia de restituire fiind în sarcina Municipiului Constanţa prin Primar.
 
Respinge cererea privind restituirea în natură a lotului nr. 3 ocupat de construcţii locuinţe şi utilităţi aferente acestora, în suprafaţă de 342 mp.
 
lotului nr. 5 în suprafaţă de 1071 mp.( bloc CFR), plus 475 mp. suprafaţa construita,
 
a lotului nr.6 în suprafaţă de 602 mp, aferent construcţiei S.C. (...) S.A.
 
a lotului nr. 7, în suprafaţă de 1532 mp., (aferent sălii de sport Liceu I.N. Roman),
 
a lotului nr. 8 cu o suprafaţă de teren de 864 mp.(aferentă bloc CFR), a suprafeţei construite de 407 mp. ocupată de Bloc CFR 3
 
 a lotului nr. 10, în suprafaţă de 5424 mp. ocupată de Liceul Ovidius Constanţa,
 
a lotului nr. II în suprafaţă de 5000 mp. ocupată de construcţii şi platforme aparţinând SC (...) SA., precum şi
 
lotului nr. 1, compus din teren de 1423,65 mp. a sediului administrativ ocupat de S.C. (...) S.R.L., identificate prin acelaşi raport de expertiză tehnică topografică şi ale planurilor de situaţie.
 
Obligă pe pârâţii Primarul municipiului Constanta şi Municipiului Constanta prin Primar cu sediul în Constanţa, B-dul Tomis nr.51, judeţul Constanţa, la întocmirea documentaţiei şi a deciziei motivate privind propunerea de acordare de măsuri compensatorii şi înaintarea acestora Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor, în condiţiile reglementate de Legea nr. 165/2013, pentru imobilele ce nu pot fi restituite în natură, respectiv: - pentru lotul nr. 3 ocupat de construcţii locuinţe şi utilităţi aferente acestora, în suprafaţa de 342 mp. ; - pentru lotul nr. 5 în suprafaţă de 1071 mp., - pentru lotul nr.6 în suprafaţa de 602 mp, aferent construcţiei S.C. (...) S.A. - pentru lotul nr. 7, în suprafaţă de 1532 mp., (aferent sălii de sport Liceu I.N. Roman), - pentru lotul nr. 8, cu o suprafaţă de teren de 864 mp.(aferentă bloc CFR); - pentru lotul nr. 10, în suprafaţă de 5424 mp. ocupată de Liceul Ovidius Constanta, - pentru lotul nr. II în suprafaţă de 5000 mp., ocupată de construcţii şi platforme aparţinând SC (...) SA., precum şi pentru construcţiile demolate identificate prin raportul de expertiză tehnică imobiliară întocmită de expert ing. Maftei Cristina, respectiv pentru construcţiile situate în Constanta, Şoseaua Mangaliei nr. 2 (matricola 458), nr. 2-4 (matricola nr. 459), nr. 6 (matricola 461), nr.8 (matricolele 462 şi respectiv 463) .
 
Obliga pe pârâta Societatea de Construcţii Căi Ferate, Drumuri şi Poduri Constanta, prin lichidator Dăscalescu/Co SPRL la întocmirea documentaţiei si a dispoziţiei motivate şi înaintarea acestora Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor pentru acordarea de despăgubiri prin puncte în conformitate cu prevederile Legii nr. 165/2013, privind modificarea măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România, pentru lotul nr. 1, compus din teren în suprafaţă de 1423,65 mp şi a construcţiei reprezentând sediul administrativ ocupat de S.C. (...) S.R.L..
 
Obligă pe pârâţii Municipiul Constanta prin Primar şi Primarul municipiului Constanta la plata către reclamantul Lescovar Eugen Serban a cheltuielilor de judecată de 3700 de lei, reprezentând onorarii de expertiză topografică şi imobiliară.
 
Obligă pe reclamanţi la plata către SC Agertrans a sumei de 3000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu apărător ales redus conform art. 274 alin.3 Cod proc.civ.” Cu apel în 15 de zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Constanţa. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei astăzi, 29.05.2023.
Document: Încheiere - îndreptare eroare materială    29.05.2023
 
Încheierea poate fi atacată în apel în termen de 15 zile de la comunicare.
 
„Obligarea pârâților la restituirea în natură a imobilului“
 
În Sentința civilă nr. 155/29.01.2015, se arată că „prin cererea adresată instanței la 31 august 2009 , reclamantul Lescovar Eugeniu a solicitat în contradictoriu cu pârâții (...) ca prin hotărârea ce se va pronunța, în urma administrării probatoriilor, să se dispună obligarea pârâților la restituirea în natură a imobilului situat în municipiul Constanta, (...), compus din teren în suprafață de 25 000 mp. și construcțiile existente la data preluării abuzive, iar în măsura in care imobilul nu este liber, iar retrocedarea nu se poate face în natură, să se dispună obligarea pârâților la acordarea în compensare cu un alt imobil  având o valoare echivalentă, sau acordarea de despăgubiri bănești, cu obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată“.
 
În continuare, se arată că „în motivarea cererii s-a arătat că în anul 2001 reclamantul a formulat notificare în temeiul prevederilor Legii nr. 10/2001, fiind înregistrată sub nr. 380 la Biroul Executorului Judecătoresc Malciu Aurel, prin care a solicitat retrocedarea în natură a suprafeței de 25 000 mp. și construcțiile existente la data preluării abuzive a acestora, de pe urma autorului său tată, Lescovar Francisc H., potrivit actului de vânzare transcris sub nr. 2193 din 26 august 1911, privind suprafața de 20 000 mp. și actul de vânzare transcris sub nr. 2203/1911, care are ca obiect teren în suprafață de 5000 mp“.
 
„Întrucât niciuna dintre instituțiile notificate, mai precizează reclamantul, nu au înțeles să răspundă notificărilor adresate, privind acordarea de măsuri reparatorii prevăzute de lege, având în vedere practica judiciară deja consacrată, instanța de judecată urmează a dispune retrocedarea în natură a tuturor bunurilor imobile notificate, iar în măsura în care acestea nu pot fi restituite, se solicită obligarea pârâtelor Comisia Centrală pentru stabilirea Despăgubirilor București, din cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților la plata despăgubirilor bănești stabilite conform criteriilor oferite de dispozițiile Legii nr. 10/2001, republicată, privind stabilirea valorii în conformitate cu standardele internaționale de evaluare“, se mai precizează în cererea de chemare în judecată.
 
Arc peste timp, la opt ani de la această sentință, la 14 ani de la deschiderea procesului și alți 22 de ani de la notificările inițiale transmise primăriei, judecătorii Tribunalului Constanța au decis restituirea în natură a circa 6.000 mp din cei 25.000 mp notificați, urmând ca pentru restul terenurilor să fie primite despăgubiri.
 
Sursa documentare: Portalul Instanțelor de Judecată, www.rolii.ro
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și
Edil Urban "pierde" proprietăți revendicate
 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii