Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
19:46 22 07 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

O parte din terenul pe care se află Poliţia Judeţului Constanţa, motiv de judecată. Azi, primul termen în apel

ro

12 Nov, 2018 00:00 448 Marime text
Azi, la Curtea de Apel Constanţa va avea loc primul termen în apelul dosarului în care o femeie a chemat la judecată Primăria municipiului Constanţa şi Ministerul Afacerilor Interne, dosarul bazându-se pe Legea 10 din 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.
 
Şedinţa de judecată este programată să înceapă la ora 9.00.
 
În primă instanţă, Tribunalul Constanţa a admis cererea formulată de către reclamantă şi a dispus anularea dispoziţiei nr. 933/18.02.2016 emisă de pârâtul Primarul Municipiului Constanţa.
 
În continuare, instanţa a obligat „pârâtul Ministerul Afacerilor Interne să propună acordarea măsurilor compensatorii sub formă de puncte către reclamantă, în condiţiile Capitolului III din Legea 165/2013, pentru imobilul situat în Constanţa, bulevardul Mamaia nr.104, compus din teren în suprafaţă de 1631,75 mp, imposibil de restituit în natură“, potrivit minutei judecătoreşti. Atât Ministerul Afacerilor Interne, cât şi Primăria municipiului Constanţa au fost obligate să achite fiecare reclamantei suma de 500 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.
 
În motivarea deciziei, judecătorii din Tribunalul Constanţa arată că, „întrucât din cuprinsul raportului de expertiză tehnică judiciară şi al relaţiilor comunicate de Primăria Municipiului Constanţa cu privire la situaţi a juridică a terenului notificat a rezultat că acesta este situat pe amplasamentul actual al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa, dreptul de proprietate fiind înscris în cartea funciară în favoarea Statului Român, la termenul din 22.11.2017, instanţa a dispus introducerea în cauză, în calitate de pârât, a Ministerului Afacerilor Interne, titular al dreptului de administrare asupra terenului în litigiu“.
 
„Pârâtul astfel introdus în cauză a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia inadmisibilităţii formulării acţiunii, susţinând că reclamanta şi-a pierdut dreptul de a solicita în justiţie măsuri reparatorii în natură sau prin echivalent, întrucât a ales să rămână în pasivitate timp de aproape 10 ani . Totodată, a apreciat pârâtul că nu a fost învestit de reclamantă să soluţioneze o notificare formulată în temeiul Legii nr. 10/2001, astfel că faţă de minister nu a fost parcursă procedura prealabilă prevăzută de legea specială, ceea ce face ca acţiunea reclamantei să fie inadmisibilă“.
 
„Pe fondul cauzei, pârâtul a susţinut că reclamanta trebuie să facă dovada preluării abuzive a terenului notificat, în condiţiile în care din analiza înscrisurilor care au stat la baza dobândirii dreptului de administrare al I.P.J. Constanţa se poate prezuma că terenul se afla în proprietatea statului anterior anului 1958, când reclamanta susţine că a fost preluat abuziv. A mai învederat pârâtul că este pusă la îndoială exactitatea amplasamentului stabilit de către expertul judiciar, întrucât acesta nu a prezentat în cuprinsul raportului de expertiză planurile cadastrale din anul 1936 pe care le-a folosit şi nu s-a deplasat la sediul I.P.J. Constanţa pentru a verifica înscrisurile pe care această instituţie le deţine“.
 
„La termenul din 7.02.2018, instanţa a calificat excepţia inadmisibilităţii formulării acţiunii, invocată de pârâtul Ministerul Afacerilor Interne, ca fiind o apărare care priveşte fondul cauzei şi a dispus refacerea raportului de expertiză topografică în prezenţa unui reprezentant al I.P.J. Constanţa, cu analiza documentaţiei deţinute de pârâtul introdus în cauză. Suplimentul la raportul de expertiză tehnică topografică a fost depus la dosar la data de 7.05.2018, iar faţă de concluziile acestuia nu au formulat obiecţiuni niciuna dintre părţi“, se mai arată în motivare.
 
Din analiza actelor şi a lucrărilor dosarului mai rezultă următoarele: prin dispoziţia nr. 933/18.02.2016 emisă de viceprimarul Municipiului Constanţa s-a dispus respingerea notificării formulate de autoarea reclamantei, defuncta (…) în temeiul Legii 10/2001, având ca obiect acordarea de măsuri reparatorii pentru imobilul situat în Constanţa (…), compus din teren în suprafaţă de 1631,75 mp. În motivarea acestei dispoziţii, s-a reţinut că petentele nu a u făcut dovada calităţii de persoane îndreptăţite la măsuri reparatorii, dosarul administrativ nefiind completat cu documente doveditoare privitoare la calitatea de proprietar, în forma prevăzută de Legea 10/2001 şi în termenul prevăzut de art. 32 alin.1 din Legea 165/2013, nefiind depus e la dosar declaraţii de notorietate sau documente echivalente care să clarifice diferenţele de ortografiere a numelui fostului proprietar (…) , rectifica rea certificatul ui de moştenitor nr. 23/24.01.1980 , în care numele moştenitorului este menţionat (…), în loc de (…), lipsind totodată testamentul de pe urma lui (…).
 
Prin raportul de expertiză topografică efectuat în cauză, având la bază planul cadastral din anul 1936, s-a stabilit că actualul amplasament al imobilului deţinut de autoarele reclamantei se suprapune în totalitate peste imobilul înscris în cartea funciară nr. (…) a Municipiului Constanţa, ca fiind proprietatea Statului Român, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa.
 
Din relaţiile comunicate de Primăria Municipiului Constanţa rezultă cu nu a fost identificat un act normativ sau administrativ individual în baza căruia terenul să fi trecut în proprietatea statului, ceea ce presupune o preluare în fapt din patrimoniul autorilor reclamantei în patrimoniul statului. Or, o asemenea preluare nu poate fi apreciată decât ca fiind una abuzivă, lipsa oricărui titlu formal al statului atrăgând astfel incidenţa dispoziţiilor Legii 10/2001.
 
Din raportul de expertiză topografică efectuat în cauză, precum şi din relaţiile comunicate de Primăria Municipiului Constanţa, a rezultat că imobilul notificat nu poate fi restituit în natură, reclamanta însăşi exprimându-şi în mod expres opţiunea pentru stabilirea unor măsuri reparatorii sub forma compensării prin puncte şi solicitând înaintarea dosarului notificării la Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor.
 
În contextul celor mai sus precizate, Tribunalul Constanţa a anulat dispoziţia nr. 933/18.02.2016 emisă de pârâtul Primarul Municipiului Constanţa şi a obligat pârâtul Ministerul Afacerilor Interne să propună acordarea măsurilor compensatorii sub formă de puncte către reclamantă, în condiţiile Capitolului III din Legea 165/2013, pentru imobilul situat în Constanţa, bulevardul Mamaia nr.104, compus din teren în suprafaţă de 1631,75 mp, imposibil de restituit în natură.
 
Oricare va fi decizia Curţii de Apel Constanţa, aceasta va fi definitivă.
 
Sursa motivare: rolii.ro
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii