Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
06:36 09 03 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Municipiul Constanța, dat în judecată de Spitalul Clinic de Căi Ferate, pentru terenul din Bulevardul 1 Mai. Prima decizie!

ro

12 Jan, 2021 00:00 1470 Marime text
  • Unitatea spitalicească a chemat la judecată municipalitatea, revendicând suprafața de aproape 9.900 de metri pătrați.
  • Dosarul civil are numărul 3783/118/2019, iar părți în cauză sunt Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța, în calitate de reclamant, în timp ce Municipiul Constanța prin Primar, Consiliul Local Constanța, Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Transporturilor sunt pârâți.
  • Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, dar și Ministerul Transporturilor au solicitat, prin reprezentanți, admiterea acțiunii în revendicare formulate de Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța.
  • În primă instanță, Tribunalul Constanța a hotărât că cererea reprezentanților unității medicale este neîntemeiată și au respins-o ca atare.
  • Cazul a ajuns acum la Curtea de Apel Constanța.
Magistrații Tribunalului Constanța au pronunțat o primă sentință în procesul în care Spitalul Clinic de Căi Ferate Constanța a solicitat „lăsarea în deplină administrare și posesie“ a terenului de 9.894,27 mp din Bulevardul 1 Mai.
 
Unitatea spitalicească a chemat la judecată municipalitatea, revendicând suprafața de aproape 9.900 de metri pătrați.
 
În primă instanță, Tribunalul Constanța a hotărât că cererea reprezentanților unității medicale este neîntemeiată și au respins-o ca atare.
 
În replică, avocații spitalului au declarat apel împotriva acestei hotărâri, iar cazul a ajuns acum în atenția Curții de Apel Constanța.
 

Ministerul Finanțelor și Ministerul Transporturilor, de acord cu acțiunea

 
Dosarul civil are numărul 3783/118/2019, iar părți în cauză sunt Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța, în calitate de reclamant, în timp ce Municipiul Constanța prin Primar, Consiliul Local Constanța, Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Transporturilor sunt pârâți.
 
De la bun început, în proces, Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, dar și Ministerul Transporturilor au solicitat, prin reprezentanți, admiterea acțiunii în revendicare formulate de Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța.
 
În Hotărârea nr. 2556/2020 a Tribunalului Constanța, citată pe Jurindex, se arată că reprezentanții unității medicale au cerut ca municipalitatea să fie obligată „să lase în deplină administrare și posesie terenul în suprafață de 9894,27 mp, din care suprafață construită 542 mp, situat în Constanța, Bulevardul I Mai nr. 5-7“.
 

Nelegalitatea hotărârilor CLC

 
Totodată, potrivit www.rolii.ro, spitalul a cerut „pe calea excepției de nelegalitate (...) să se constate nelegalitatea totală sau parțială, cu pr ivire la terenul revendicat, a HCLM Constanța nr. 411/26.11.2001 privind trecerea în domeniul privat at Municipiului Constanța a terenurilor care nu sunt deținute cu titlu valabil de către persoane fizice și persoane juridice, HCLM Constanța nr. 135/17.04.2003 privind teren în suprafață de 6.092,27 mp, HCLM Constanța nr. 319/30.07.2003 privind teren în suprafață de 3.802 mp, HCLM Constanța nr. 321/30.07.2003 pentru darea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 9.894,27 mp către Spitalul CF Constanța, HCLM Constanța nr. 109/28.02.2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, HCLM Constanța nr. 203/2009 privind retragerea dreptului de folosință de la Spitalul CF Constanța, pentru suprafața de teren de 6.092,27 mp“.
 

Cu alte cuvinte, acestea sunt hotărârile Consiliului Local Constanța ce vizează terenul revendicat în instanță de Spitalul CF Constanța.
 

Destinația terenului, schimbată printr-o hotărâre a Consiliului Local

 
Alături de alte argumente, reprezentanții spitalului au amintit de „Documentul de Avizare nr 295/18.02.2002, în care se menționează că terenul de 10.000 m.p. este în domeniul public al statului și în administrarea Spitalului CF, conform Legii nr. 213/1998, H.G. 15/2004 privind inventarul bunurilor aparținând domeniului public al statului, în care se menționează terenul în suprafață de 10.000 m.p, H.G. 1705/2006 privind inventarul bunurilor proprietate publică, Anexa 16, în care sunt menționate bunurile proprietate publică aflate în administrarea Spitalului CF Constanța“, potrivit www.rolii.ro.
 
În continuare, reprezentanții spitalului au mai arătat, alături de alte aspecte, că „pe data de 17.04.2003 Consiliul Local Municipal Constanța emite HCLM nr. 135 prin care se aprobă completarea și actualizarea Inventarului bunurilor care aparțin Domeniul privat al Municipiului Constanța. La poziția 11 în tabelul anexă al acestei HCLM sunt trecuți cei 6.092,27 mp din Bulevardul 1 Mai, nr. 5-7, «lângă Spital CF». Așadar, Consiliul Local Municipal Constanța își trece în domeniul privat suprafața de 6.092,27 mp, teren care nu îi aparținea, schimbând astfel destinația terenului care ar fi putut fi schimbată doar printr-o Hotărâre de Guvern și nicidecum printr-o Hotărâre de Consiliu Local“.
 
În replică, reprezentanții municipalității au invocat „excepția lipsei calității procesuale active a reclamantului cu privire la capătul principal de cerere, excepția inadmisibilității capetelor de cerere privind constatarea nelegalității totale sau parțiale cu hotărârilor Consiliului Local nr. 41/2001, nr. 135/2003, nr. 319/2003 și nr. 109/2005, excepția lipsei de interes a capetelor de cerere privind constatarea nelegalității totale sau parțiale cu hotărârilor Consiliului Local nr. 321/2001, nr. 203/2009, iar pe fondul cauzei s-a solicitat respingerea acțiunii ca nefondată“.
 
După analizarea tuturor actelor depuse la dosarul cauzei, judecătorii Tribunalului Constanța au respins acțiunea în revendicare a Spitalului Clinic Căi Ferate Constanța.
 

HCL a mai fost supusă controlului de legalitate

 
„Referitor la Hotărârile Consiliului Local Constanța nr. 321/30.07.2003 privind darea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 9.894,27 mp, proprietate privată a municipiului Constanța, Spitalului Universitar CF Constanța și nr. 203/26.03.2009 privind retragerea dreptului de folosință gratuită a Spitalului Universitar CF Constanța  pentru terenul în suprafață de 6.092,27 mp, instanța constată că acestea au mai fost supuse controlului de legalitate, făcând obiectul  dosarului nr. (...) al Tribunalului Constanța.“, au arătat judecătorii.
 
În continuare, aceștia au precizat că „dosarul a fost soluționat prin sentința civilă nr. 411/CA/26.02.2015 a Tribunalului Constanța, definitivă prin decizia civilă nr. 813/CA/25.06.2015, în sensul respingerii cererii Spitalului Clinic de Căi Ferate Constanța ca inadmisibilă, pentru nerespectarea termenului de formulare a plângerii prealabile conform dispozițiilor Legii nr. 554/2004 în vigoare la momentul emiterii actelor administrative menționate“.
 
Totodată, instanța a mai precizat că „actele administrative în discuție, respectiv H.C.L. nr. 420/2001, H.C.L. nr. 135/2003, H.C.L. nr. 319/2003 și H.C.L. nr. 109/2005 sunt acte administrativ cu caracter normativ“.
 

„Instanța ar depăși limita verificărilor“

 
Astfel, „din perspectiva criteriului referitor la întinderea efectelor pe care acestea le produc, acestea au valoarea juridică unor acte administrative cu caracter general, fiind aplicabile unui număr nedefinit de destinatari, neidentificând un număr determinat de persoane vizate, ci adresându-se unei categorii determinabile, dar pe care nu le identifică în concret“.
 
„Mai mult decât atât“, au afirmat judecătorii, „instanța nu poate efectua cercetarea dincolo de limitele permise de dispozițile art. 4 din Legea nr. 554/2004, care consacră, pe calea excepției de nelegalitate, un control judecătoresc indirect asupra legalității actului administrativ și în cadrul căruia se verifică exclusiv concordanța actului administrativ criticat cu normele legale în baza cărora acesta a fost emis“.
 
Potrivit Hotărârii nr. 2556/2020 a Tribunalului Constanța, „valabilitatea titlului statului/UAT asupra imobilului în cauză, în sensul conformității acestuia cu prevederile legale existente până la data de 1 ianuarie 1990, inclusiv tratatele relevante în materia protejării dreptului de proprietate privată, nu poate forma obiect de cercetare în cadrul excepției de nelegalitate, pentru că, altfel, instanța învestită în temeiul art. 4 din Legea nr. 554/2004 ar depăși limita verificărilor permise de legea contenciosului administrativ (conformitatea actului cu prevederile legale în virtutea cărora este emis) și ar proceda la o analiză specifică fie unei acțiuni în revendicare de drept comun, fie unei acțiuni întemeiate pe dispozițiile legilor speciale cu caracter reparator (în acest sens decizia nr. 118/17.01.2019 a Înaltei Curți de Casție și Justiție – Secția de contencios administrativ și fiscal)“.
 

„Lipsa titlului de proprietate“

 
Pe fondul cauzei, instanța Tribunalului Constanța a ajuns la concluzia că acțiunea în revendicare este neîntemeiată: „În cauză, singurul motiv invocat în susținerea cererii introductive de instanță este lipsa titlului de proprietate al pârâților Municipiul Constanța prin Primar și Consiliul Local Constanța și nerespectarea dreptului de folosință al reclamantei asupra bunului imobil menționat“.
 
„Or, în condițiile în care dreptul de proprietate aparține unor persoane fizice  a căror titluri de proprietate nu sunt contestate în cauză, pretinsa tulburare a exercitării unui eventual drept de administrare al reclamantului nu îi poate fi imputată pârâților“, au conchis judecătorii.
 
Așa cum am precizat, această hotărâre a fost deja atacată în apel de către reprezentanții Spitalului Clinic Căi Ferate Constanța, urmând ca și magistrații Curții de Apel Constanța să analizeze cererile formulate în cauză.
 
Citește și:

Ei sunt actualii proprietari ai terenului retrocedat şi apoi revândut în timpul lui Mazăre şi revendicat în instanţă de Spitalul Clinic Căi Ferate Constanţa!
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii