Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
03:05 15 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Interviu online Inspectorul superior AJPIS Constanţa, Mariana Fătu, despre procedura de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului

ro

23 Jul, 2016 00:00 12567 Marime text
Modificările din procedura de acordare a indemnizației și a concediului pentru creșterea copilului, paşii pe care trebuie să-i facă părinţii pentru depunerea dosarului pentru indemnizaţia de creştere a copilului şi despre alte subiecte am discutat într-un interviu online cu inspectorul superior AJPIS Constanţa, Mariana Fătu.
 
Procedurile de acordare a indemnizației și a concediului pentru creșterea copilului au fost modificate începând cu data de 1 iulie 2016, prin apariţia Hotărârii Guvernului nr. 499/22 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 473 din 24 iunie 2016. În ce constau aceste modificări? 
 
Limita minimă a indemnizației crește la 85% din salariul minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 1.063 lei (1.250 lei reprezintă salariul minim) față de 600 lei, cât era până la 30.06.2016. Persoanele aflate în plata indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 2 ani beneficiază din oficiu de majorarea cuantumului indemnizației. Aceste persoane NU TREBUIE să depună documente suplimentare întrucât majorarea cuantumului indemnizaţiei lunare se va face automat, pe baza documentelor existente la dosar, începând cu dreptul aferent lunii iulie 2016, plata acestor drepturi urmând să se facă începând cu luna august 2016.
 
Limita maximă a indemnizației este eliminată, aceasta urmând să fie calculată la 85% din veniturile nete realizate (dispare opţiunea 1 an/2 ani);
 
Stimulentul de inserție se stabileşte la 50% din indemnizația minimă (531 lei/lunar);
 
Beneficiarii aflaţi în plata indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 1 an sau în plata stimulentului de inserţie, precum şi cei aflaţi în concediu fără plată pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani şi care doresc modificarea opţiunii prin prelungirea/reluarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului au obligaţia să depună cerere tip la AJPIS însoţită de decizia de prelungire a concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului; Reprezentanţii legali ai căror copii împlinesc în lunile următoare vârsta de 1 an şi au optat pentru indemnizaţie 1 an, pot solicita prelungirea perioadei de indemnizaţie dacă cererea este înregistrată la AJPIS cu cel puţin 30 de zile înainte de a împlini copilul vârsta de 1 an;
 
Pentru persoanele aflate în plata stimulentului de inserţie care nu doresc modificarea opţiunii, majorarea cuantumului şi prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de inserţie până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu handicap, se va face în mod automat.
 
Pentru a beneficia de stimulent de inserţie până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu handicap este obligatorie reluarea actvităţii cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani a copilului cu handicap.
 
Eliminarea condiţiei de plată a impozitelor şi taxelor locale de menţinere a dreptului la indemnizaţie creştere copil şi stimulent de inserţie, prin reluarea plăţii drepturilor, inclusiv pentru perioada de suspendare;
 
Introducerea unei noi indemnizaţii care se acordă persoanelor active pe piaţa muncii care au copii cu dizabilitate (gravă sau accentuată) în întreţinere pot solicita program de lucru redus la 4 ore şi indemnizaţie pentru creşterea copilului în cuantum de 50% din indemnizaţia minimă (531 lei lunar);
 
Perioada de eligibilitate stabilită la 12 luni în ultimii 2 ani înainte de naşterea copilului pentru persoanele care realizează venituri supuse impozitului.
 
Sumele cuvenite potrivit noii legislații sunt recalculate automat sau sunt și persoane care trebuie să aducă acte suplimentare față de cele depuse inițial? Dacă da, care sunt aceste categorii de persoane și despre ce acte este vorba? 
 
- Procentul de 85% din veniturile nete realizate anterior datei naşterii copilului se calculează în mod automat de programul informatic;
- Plata cuantumului de 1063 lei (indemnizaţia minimă) faţă de 600 lei se va face în mod automat;
- Majorarea cuantumului şi prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de inserţie până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu handicap, se va face în mod automat, la 531 lei.
 
Cum procedează persoanele care au intrat în concediul de creștere a copilului aflându-se în perioada studenției și nu de la locul de muncă? De ce acte au ele nevoie? 
 
Persoanele care au calitatea de student/elev/masterand la curs de zi, pot să beneficieze de indemnizaţie creştere copil în condiţiile în care au urmat cursurile de zi fără întrerupere, timp de 12 luni anterior datei naşterii copilului. Documentaţia se înregistrează la primaria de domiciliu şi conţine acte de stare civilă şi identitate, adeverinţă în original eliberată de unitatea de învăţământ şi stagiu de cotizare de la CJP în situaţia în care celălalt părinte nu a lucrat 12 luni anterior datei naşterii copilului.
 
Potrivit noii legi, o persoană care s-a întors la muncă, optând inițial pentru un concediu de creștere a copilului de un an, ar putea să își schimbe opțiunea și să revină acasă, până la împlinirea vârstei de doi ani, să zicem, a copilului? 
 
Beneficiarii aflaţi în plata indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 1 an sau în plata stimulentului de inserţie, precum şi cei aflaţi în concediu fără plată pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani si care doresc modificarea opţiunii prin prelungirea/reluarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului au obligaţia să depună cerere tip la AJPIS însoţită de decizia de prelungire a concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului.
 
Cererea se completează de către persoană şi, împreună cu adeverinţa de prelungire a concediului se depun la AJPIS Constanţa, astfel:
 
• în format scanat la adresa de e-mail: constanta_icc@mmanpis.ro;
• prin poştă cu specificaţia pe plic „prelungire/reluare drepturi ICC”
• direct la sediul/ghişeul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Constanţa, str. Decebal nr.13C- parter.
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:
Luni şi Miercuri: 08:30- 18:00
Vineri: 08:30 -16:00
Telefon informaţii Legea 66/2016 - 0241486688
 
Pentru a putea beneficia de stimulent până la împlinirea vârstei de trei ani a copilului, cu câte zile înainte trebuie să revină părintele la muncă? 
 
Pentru a beneficia de stimulent de inserţie până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu handicap este obligatorie reluarea activităţii cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani a copilului cu handicap.
 
Puteți să ne explicați, vă rog, potrivit noii legislații, ce se întâmplă cu acea lună de concediu de creștere a copilului pe care și-o poate lua și celălalt părinte? Această lună influențează în vreun fel numărul de zile calculate pentru acordarea stimulentului (de exemplu, părinții trebuie să revină la muncă cu minim 60 de zile înainte ca cel mic să împlinească doi ani, pentru a beneficia de stimulent până la trei ani, dar dacă tatăl își ia luna de concediu și el, perioada se prelungește, adică mama trebuie să revină cu 90 de zile înainte?) 
 
Obligativitatea efectuării a cel puţin 1 luna de indemnizaţie creştere copil de către celălalt părinte a rămas în vigoare, dar în situaţia în care se reia activitatea cu cel puţin 60 de zile înainte de a împlini copilul vârsta de 2 ani şi solicita stimulent, acea lună se reduce prin neplata unei luni de stimulent. În situaţia în care părintele care a avut îndemnizatie creştere copil şi îşi reia activitatea profesională cu cel puţin 3 luni înainte de a împlini copilul vârsta de 2 ani nu mai există obligativitatea de a efectua celălalt părinte 1 lună de indemnizaţie.
 
Cine poate beneficia de indemnizaţia de creştere a copilului? 
 
Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, prevăzută de art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, se acordă persoanelor îndreptăţite, dacă acestea au realizat venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, ori s-au aflat în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă timp de 12 luni (succesive/consecutive) în ultimii 2 ani anterior datei naşterii copilului sau, după caz, anterior datei la care s-a realizat încredinţarea în vederea adopţiei, s-a încuviinţat adopţia ori s-a instituit plasamentul sau tutela. De drepturile de indemnizaţie creştere copil beneficiază şi persoanele care au realizat în perioada de referinţă avută în vedere venituri supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestora.
 
Care sunt paşii pe care trebuie să-i facă părinţii pentru a depune dosarul pentru indemnizaţia de creştere a copilului, adică ce acte trebuie să depună? 
 
Documentaţia pentru solicitarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie se depun şi se înregistează la primăria de domiciliu şi conţine:
- acte de stare civilă şi identitate;
- adeverinţă tip privind veniturile realizate;
- decizie de suspendare a activităţii în cazul în care solicită indemnizaţie creştere copil;
- stagiu de cotizare pentru celalalt părinte în situaţia în care nu a lucrat 12 luni anterior datei naşterii copilului;
- adeverinţă eliberată de ANAF din care să rezulte veniturile realizate.
 
Când se poate depune dosarul pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului? Dar cel pentru acordarea alocației pentru nou-născut? 
 
Dosarul se depune la primăria de domiciliu în termen de 60 de zile lucrătoare de la data suspendării contractului de muncă. Dacă se depăşeşte acest termen se acordă dreptul începând cu data înregistrării cererii la primărie.
 
Ce venituri se iau în calcul la stabilirea indemnizației de creștere a copilului, potrivit noii legislații? 
 
Veniturile care se iau în considerare pentru stabilirea nivelului îndemnizaţiei pentru creşterea copilului reprezintă, dupa caz:
 
a) suma încasată de persoana îndreptăţită, rezultată după aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul al impozitului determinate ca diferenţa între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni şi a deducerii personale acordate pentru luna respectivă şi contribuţiile la fondurile de pensii facultative, precum şi cotizaţia sindicală platită în luna respectivă pentru veniturile din salarii, la locul unde se afla funcţia de bază;
 
b) suma încasată de persoana îndreptăţită, rezultată după aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul al impozitului determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora, pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri;
 
c) suma încasată de persoana îndreptăţită care realizează venituri supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestuia sau sunt considerate neimpozabile;
 
d) suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activităţi independente determinat în condiţiile legii;
 
e) suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activităţi agricole determinat în condiţiile legii.
În cazul în care o persoană realizează concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, se vor lua în calcul toate veniturile lunare încasate de aceasta.
 
Ce trebuie să facă cei care deja se află în concediu de creştere a copilului pentru a beneficia de indemnizația mărită? 
 
Nu trebuie să facă nimic, se calculează automat.
 
 
Persoanele care se află în concediul pentru creşterea copilului şi aleg să revină la muncă înainte de terminarea acestuia au dreptul la o sumă lunară numită stimulent de inserţie. Care sunt condiţiile în care poate fi obţinut stimulent de inserţie? Care este cuantumul acestui stimulent? 
 
Toate persoanele care au avut indemnizaţie pot să revină în activitate şi să solicite stimulent de inserţie. Dosarul se depune la primăria de domiciliu şi conţine aceleaşi acte care se depun la dosarul de indemnizaţie, excepţie făcând decizia de suspendare a activităţii. Cuantumul stimulentului de inserţie începând cu data de 01.07.2016 este de 531 lei/lunar.
 
Dacă o femeie este angajată cu 2 ore pe contractul de muncă, ar putea beneficia de indemnizaţie pentru creşterea copilului? Dar femeile care lucrează în baza unui contract de drepturi de autor? 
 
În ambele situaţii au dreptul la indemnizaţie creştere copil.
 
Concediul şi acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului se pot prelungi dacă copilul a fost diagnosticat cu vreo afecţiune? 
 
 
În situaţia în care există un copil cu handicap poate beneficia de indemnizaţie creştere copil pană la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani.
 
În cazul în care care o femeie care se află în concediul de creştere a copilului rămâne însărcinată şi se întoarce la muncă doar pentru câteva luni, cum se va calcula indemnizaţia de creştere a copilului? 
 
Pentru fiecare copil pentru care se solicită indemnizaţie creştere copil, stagiul este compus din 12 luni lucrate în ultimii 2 ani (care poate fi format din perioada în indemnizaţie creştere copil şi salariat, sau somaj, etc.).
 
Cine poate beneficia de alocaţia pentru susţinerea familiei? Cum se acordă aceasta?
 
În conformitate cu Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare beneficiază de acest drept persoanele al căror venit net lunar/membru de familie nu depăşeşte suma de 530 de lei.
 
Acest beneficiu se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi, după caz, privind frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere.
 
Cererile pentru stabilirea şi acordarea alocaţiei de susţinere se întocmesc de reprezentantul familiei şi se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia.
 
Stabilirea dreptului la alocaţie de susţinere şi a cuantumului acesteia se face prin dispoziţie scrisă a primarului. Dreptul la alocaţie se acordă începând cu luna înregistrării cererii la primărie.
 
În conformitate cu art.8 (1) din H.G. nr. 38/19.01.2011 familiile definite în lege, care au în întreţinere copii de vârstă şcolară, beneficiază de alocaţie în condiţiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.
 
În conformitate cu art. 12 (1) din H.G. nr. 38/2011 „pentru copiii de vârstă şcolară din familiile care beneficiază de alocaţie, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv ale municipiului Bucureşti, denumite în continuare inspectorate şcolare, au obligaţia de a comunica agenţiilor teritoriale, până la data de 15 a lunii următoare încheierii semestrului scolar, situaţia privind absenţele şcolare nemotivate înregistrate de către aceşti copii, conform formatului electronic convenit cu agenţiile teritoriale”. În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art.12 (1), agenţiile teritoriale transmit inspectoratelor şcolare, până la data de 15 a ultimei luni a semestrului şcolar, evidenţa electronică a copiilor de vârstă şcolară din familiile beneficiare de alocaţie.
 
Diminuarea cu 20% a cuantumului alocaţiei se calculează pentru un număr cuprins între 10 şi 19 absente, iar la un număr de 20 de absenţe nemotivate se aplică diminuarea cu 50%. În situaţia în care mai mulţi copii din familie înregistrează absenţe nemotivate, diminuarea se aplică pentru fiecare copil în parte, în funcţie de numărul de absenţe nemotivate înregistrate de acesta, de fiecare dată raportând diminuarea la cuantumul alocaţiei. Diminuarea se aplică începând cu luna următoare celei în care s-a constatat neîndeplinirea condiţiei şi se menţine pe o perioadă de 3 luni. După perioada de 3 luni, alocaţia se acordă în cuantumul aprobat anterior. Agenţia teritorială comunică primarului tabelul nominal cu familiile pentru care se aplică diminuarea .
 
Plata alocaţiei de stat se suspendă, urmare situaţiei transmise de inspectoratul şcolar dacă se constată că absenţele înregistrate şi nemotivate de un copil din familia beneficiară depăşesc numărul de 20 absenţe. Plata alocaţiei se suspendă până la următoarea situaţie transmisă de inspectoratul şcolar, respectiv luna următoare încheierii semestrului şcolar, dar nu mai mult de 6 luni. Agenţia teritorială comunică primarului tabelul nominal cu familiile pentru care s-a suspendat plata alocaţiei, iar beneficiarilor sunt transmise decizii prin care li se comunică faptul că a fost suspendat dreptul.
 
Ce venit mediu lunar trebuie să aibă o familie cu ambii părinţi pentru a beneficia de această alocaţie? Dar o familie monoparentală? 
 
Cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei se stabileşte în funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, astfel:
 
Pentru familia (soţ, soţie şi copii) al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 200 de lei, cuantumul lunar al alocaţiei este stabilit după cum urmează:
  a) 82 lei pentru familia cu un copil;
  b) 164 lei pentru familia cu 2 copii;
  c) 246 lei pentru familia cu 3 copii;
  d) 328 lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.
 
Pentru familia (soţ, soţie şi copii) al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 201 lei si 530 de lei, cuantumul alocaţiei este stabilit după cum urmează:
 
  a) 75 lei pentru familia cu un copil;
  b) 150 de lei pentru familia cu 2 copii;
  c) 225 lei pentru familia cu 3 copii;
  d) 300 de lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.
 
  Pentru familia monoparentală al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 200 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este stabilit după cum urmează:
 
  a) 107 lei pentru familia cu un copil;
  b) 214 lei pentru familia cu 2 copii;
  c) 321 lei pentru familia cu 3 copii;
  d) 428 lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.
 
Pentru familia monoparentală al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 201 lei si 530 de lei, cuantumul alocaţiei este stabilit după cum urmează:
 
  a) 102 lei pentru familia cu un copil;
  b) 204 lei pentru familia cu 2 copii;
  c) 306 lei pentru familia cu 3 copii;
  d) 408 lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.

Care sunt cele mai dese probleme cu care se confruntă constănţenii atunci când vin la AJPIS Constanţa?

  - Cereri restante/schimbare adresa/virare beneficii în cont/pentru beneficii sociale;
  - Solicitare informaţii privind stabilirea dreptului la beneficii sociale;
  - Obţinerea de informaţii şi depunerea actelor pentru formulare europene;
  - Achitarea de debite la beneficii sociale;
  - Solicitarea de adeverinţe pentru plata beneficiilor sociale.

Ti-a placut articolul?

Comentarii