Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
01:12 23 03 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Direcţia Judeţeană de Informaţii Constanţa are sediu nou. Iată cum arată! Cine este şeful (document)

ro

24 Oct, 2015 00:00 6699 Marime text
Zilele trecute a fost inaugurat, în mare taină, aşa cum îi stă bine unei astfel de instituţii a statului, noul sediu în care lucrează Direcţia Judeţeană de Informaţii Constanţa.
 
Anul trecut, IPJ Constanţa a cedat clădirea în care funcţiona Poliţia Municipiu şi Secţia 3 Poliţie, de pe strada Cuza Vodă, către Serviciul Român de Informaţii, urmând ca în acel spaţiu să funcţioneze birourile SRI, care, în prezent, se află în clădirea IPJ de pe bulevardul Mamaia.
 
În tot acest timp, Secţia 3 a lucrat în clădirea Secţiei 1 din Piaţa Chiliei, urmând să se mute în locul SRI Constanţa la IPJ Constanţa.
 
Trebuie făcută menţiunea că toate lucrările la noul sediu al SRI Constanţa au fost efectuate în timpul mandatului de şef al Direcţiei Constanţa al colonelului Valentin Ceapă. Reamintim că acesta a venit la Constanţa în septembrie 2012, în urma unei rocade efectuate de Serviciul Român de Informaţii.
 
La vremea respectivă, după un mandat de patru ani, colonelul Aurel Stănciuc a părăsit Direcţia Judeţeană a Serviciului Român de Informaţii Constanţa şi s-a dus la Galaţi, unde era şef Ceapă.
 
De menţionat că, la vremea respectivă, cei doi şefi ai Direcţiilor Judeţene ale SRI au fost evaluaţi, iar în urma acestei testări, atât Stănciuc, cât şi Ceapă au primit girul pentru continuarea mandatului de şef, dar la conducerea direcţiilor la care se află astăzi.

Ce lucrări trebuiau efectuate


Unitatea Militară 0461 Bucureşti a organizat o cerere de oferte cu etapă finală licitaţie electronică pentru acordarea unui contract de lucrări de reparaţii curente la imobilul situat în judeţul Constanţa. Potrivit invitaţiei cu numărul 369416 / 22.01.2015, contractul consta în lucrări de montare de acoperitoare de podea şi de pereţi şi lucrări de tapetare. Valoarea estimată a contractului este de 1.895.978,22 de lei.
Executantul avea obligaţia de a începe lucrările în maximum trei zile de la primirea ordinului emis în acest sens din partea achizitorului, la imobilul din judeţul Constanţa ce va fi comunicat ofertantului declarat câştigător.

Durata de execuţie a lucrărilor era de maximum 100 de zile, începând de la data înscrisă în ordinul de începere a lucrărilor, dar nu mai târziu de 31 mai 2015.

Potrivit Observator de Constanţa, s-au luptat şapte firme pe contractul cu Serviciul Român de Informaţii, pentru execuţia unor lucrări de „montare de acoperitoare de podea şi de pereţi şi lucrări de tapetare“ la imobilul pe care îl deţine în Constanţa. Sursa citată mai spune că Unitatea Militară 0461 Bucureşti, care este, de fapt, Serviciul Român de Informaţii, a estimat, la lansarea procedurii, că va cheltui 1.895.978,22 de lei pentru respectivele lucrări, dar, la final, s-a constatat că va face o economie de puţin peste 300.000 de lei.
 
Ofertele a trei firme cunoscute din Constanţa, dar şi ale celorlalţi participanţi au fost învinse de preţul propus de SC Eldiclau Impex SRL, din Cârcea, judeţul Dolj.
 
Potrivit anunţului de atribuire publicat pe portalul achiziţiilor publice, următoarele societăţi au depus oferte:
- ELDICLAU IMPEX SRL Cârcea, 1.593.461,67 de lei
ROMCO SYSTEM SRL Bucureşti, 1.599.611,75 de lei
- MINI GROUP SRL Bucureşti, 1.625.000 de lei
- DELTA TERMO CONSTRUCT 1999 SRL Piteşti, 1.664.166,63 de lei
- GEOMARCO CONSTRUCT SRL Constanţa, 1.690.191,87 de lei
- ABC VAL SRL Constanţa, 1.700.689,19 lei
– MOBITOM SA Constanţa, 1.804.111,36 de lei.
 
Revenind la firma care a fost declarată câştigătoare, ca urmare a celei mai mici oferte financiare depuse, Eldiclau Impex are un singur asociat, Ştefania Dincă, iar obiectul principal de activitate îl reprezintă lucrările de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale. Potrivit Ministerului de Finanţe, în 2013, societatea a declarat o cifră de afaceri de 9.495.474 de lei şi un profit de 1.749.818 lei. În acelaşi timp, Eldiclau Impex avea însă şi datorii de 7.314.283 de lei.

Conform caietului de sarcini, obligaţiile principale ale executantului sunt:
- Executantul are obligaţia de a executa lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.
- Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- Cheltuielile generate de transportul, cazarea şi masa forţei de muncă asigurate de executant se vor suporta de către acesta.
- Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul pentru execuţia lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.
- Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.
- Executantul va institui un sistem de asigurare a calităţii pentru respectarea cerinţelor contractuale.
- Detaliile procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise achizitorului în scopul informării acestuia, înainte de începerea fiecărei etape de execuţie. Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera executantul de niciuna dintre sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile sale, potrivit prevederilor contractului.
- Executantul are obligaţia efectuării instruirii personalului achizitorului privind exploatarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor şi echipamentelor, înainte de recepţia la terminarea lucrărilor.
- Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.
- Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în procedură, referitoare la lucrare.
- Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.
- Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută anterior, pentru care responsabilitatea revine executantului.
- Executantul are dreptul de a reţine în zona lucrărilor, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
- Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrării, ivite în perioada de garanţie a acesteia şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.
- Executantul are obligaţia predării către achizitor, pe bază de proces-verbal, a materialelor rezultate din dezafectări.
- Executantul va fi îndreptăţit să utilizeze, în scopul execuţiei lucrărilor, energia electrică, apa, gazul şi alte servicii pe care achizitorul le are disponibile în imobil. Executantul va furniza, pe riscul şi cheltuiala sa, aparatura necesară utilizării serviciilor respective şi măsurării consumurilor.
- Executantul se obligă să plătească achizitorului contravaloarea utilităţilor consumate pe parcursul executării lucrărilor. Aceasta se va stabili în baza unei convenţii încheiate între cele două părţi, iar plata se va efectua prin deducerea acestora din situaţiile de lucrări aferente contractului.
- Executantul nu va monta pe şantier nicio reclamă care să poarte numele său sau al obiectivului.
- Înaintea punerii în operă, toate materialele se vor supune unui control cu ochiul liber pentru a constata dacă nu au suferit degradări de natură să le compromită tehnic şi calitativ.
- La execuţia lucrărilor, se vor folosi numai materiale de bună calitate şi cu respectarea strictă a STAS-urilor şi normelor în vigoare.
Lucrările vor fi executate în conformitate cu condiţiile impuse de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 - Aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile.

Conform memoriului tehnic, lucrările de reparaţii curente constau în:

Construcţii


- desfacerea pardoselii existente din mochetă, repararea stratului suport, aplicarea unei şape autonivelante (50% din total suprafaţă pardoseală) şi montajul pardoselii noi din mochetă (conform specificaţiilor din fişa 1 şi 2), inclusiv plinta şi pragurile de trecere la uşi;
- demontarea uşilor interioare (acces cameră, baie şi hol/scară) şi montarea de uşi noi, furnir stejar pe căptuşeli la acces cameră şi hol/scară (conform specificaţiilor din fişele 4 ÷ 9) şi din profile PVC, culoare stejar auriu la băi;
- demolarea unui şpalet în fiecare cameră de 0,6 m din zidărie de BCA;
- desfacerea gletului de ipsos degradat la parapet ferestre, tratarea tencuielilor cu soluţie hidrofugă şi aplicarea unui glet de exterior armat cu plasă din fibră de sticlă;
- reparaţii tencuieli, placaje faianţă la glafuri uşă, glet de ipsos şi aplicarea de zugrăveli lavabile la pereţi şi tavane;
- desfacerea căptuşelilor la uşi ascensoare şi realizarea unor ancadramente prin placarea cu travertin;
- raşchetare şi lăcuire mână curentă la balustradă scară, inclusiv vopsirea părţilor metalice;
- desfacere blat şi lambriu din lemn, placaj travertin la recepţie; realizarea unui parapet din beton armat, placat cu travertin şi cu blat din material compozit la recepţie; placarea pereţilor cu plăci gips-carton pe structură metalică;
- desfacerea placajului existent la stâlpi şi pereţi din profile de aluminiu; placarea stâlpilor şi pereţilor cu plăci tip „Alucobond”, culoare crem, pe profile metalice;
- desfacerea tavanului fals casetat şi montarea altuia nou, inclusiv înlocuirea lămpilor de iluminat;
- demontarea balustradelor la scară şi balcoane interioare şi montarea de balustrade din ţeavă de inox;
- montarea de mochetă la treptele scării în spirală, inclusiv protecţia muchiilor treptelor.

Instalaţii electrice


- demontarea corpurilor de iluminat şi a aparatelor existente; înlocuirea acestora cu corpuri de iluminat noi (aplice şi corpuri de semnalizare) şi aparate noi (prize şi comutatoare) - toate puse la dispoziţie de către beneficiar;
- crearea de noi locuri de lampă şi priză; acestea se vor intercala pe circuitele existente; dozele de aparat şi corpurile de iluminat vor fi puse la dispoziţie de către beneficiar;
- fiecare tablou electric de palier va fi revizuit şi verificat după înlocuirea aparaturii din acestea; aparatura (siguranţele bipolare şi tripolare) noi vor fi puse la dispoziţie de către beneficiar;
- montarea de rulou din profile de aluminiu, acţionat electric la chioşc;
- s-au prevăzut şi cantităţi pentru situaţia în care circuitele electrice sunt întrerupte şi necesită schimbarea conductorului din tubulatura de protecţie;
- se va face o reţea de conexiune la internet (trei routere Wi-Fi pe fiecare etaj); echipamentele şi cablurile vor fi puse la dispoziţie de către beneficiar;
- refacerea sistemului de avertizare de incendiu pe fiecare etaj cu amplasarea unui panou de comandă şi control la parter în cadrul recepţiei.

Ti-a placut articolul?

Comentarii