Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
10:39 24 07 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Judecătoria Constanța. Dosare validare primar și consilier. Cine a depus

ro

04 Oct, 2020 02:44 2868 Marime text
  • Dosare depuse pentru validarea alegerilor la Judecătoria Constanta, Judecătoria Mangalia, Judecatoria Harsova, Judecatoria Medgidia

Până vineri la Judecătoria Constanța fuseseră depuse următoarele dosare pentru validarea primarilor și consilierilor aleși la data de 27 septembrie anul acesta:

# Comuna Mihail Kogălniceanu- 22488/212/2020, pentru consillieri locali;
# Orașul Techirghiol- 22467/212/2020, pentru consilieri locali;
# Comuna Cumpăna-22511/212/2020, pentru consilieri locali;
# Orașul Techirghiol- 22452/212/2020, Validare mandat consilier renuntare la mandat consilier local;
# Comuna Valu lui Traian-22507/212/2020, Validare mandat consilier confirmare calitate membru partid politic a candidatilor declarati alesi si a supleantilor,/confirmare calitate membru partid politic - al primarului ales;
# Comuna Cogealac- 22484/212/2020, Validare mandat consilier confirmare calitate membru partid politic a candidatilor declarati alesi;
# Primăria comunei Târgușor- 22487/212/2020,  Validare mandat consilier confirmare calitate membru partid politic a candidatilor declarati alesi si a supleantilor;
# Primăria Nicolae Bălcescu- 22416/212/2020, validare primar;
# Consiliul Local Mihai Viteazu- 22357/212/2020, Validare mandat consilier;
# Comuna Cumpăna- 22324/212/2020, validare mandate consilier;
# Primăria Orașului Năvodari-22328/212/2020, Validare mandat consilier, termen 7 octombrie;
# Primăria Nicolae Bălcescu- 22286/212/2020, Validare mandat consilier, termen 8 octombrie;
 # Biroul Electoral de Circumscripție nr.36 Fântânele - 22202/212/2020, validare primar, termen 15 octombrie;

# Biroul Electoral de Circumscripție nr.36 Fântânele-22203/212/2020, Validare mandat consilier, termen 8 octombrie.

De asemenea mai fuseseră depuse dosare de validarepentru primari și consilieri la alte judecătorii din județul Constanța, astfel:

Judecătoria Hârșova:
-Primăria Comunei Ghindărești pentru validare consilieri, termen 14 octombrie;

Judecătoria Medgidia:
-Primăria Comunei Mircea Vodă-pentru validare consilier;
-Primăria Comunei Cuza Vodă-pentru validare consilier și validare primar;
-Primăria Comunei Oltina-validare consilier;

Judecătoria Mangalia
Comuna 23 August-validare consilier, termen 13 octombrie și validare primar termen 15 octombrie;
Comuna Independența-validare primar, termen7 octombrie, și validare consilier, termen 25 octombrie.

Ce spune legea pentru validare primar
   
Conform legii mandatul primarului declarat ales este validat în termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri, în procedură necontencioasă.
 
Validarea se realizează la judecătorie, după depunerea raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, potrivit legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, prin încheiere pronunțată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii.

(2) Invalidarea alegerii primarului se poate pronunța în cazul în care se constată, potrivit legii privind alegerea autorităților administrației publice locale, încălcarea condițiilor de eligibilitate sau dacă alegerea acestuia s-a făcut prin fraudă electorală.
(3) Încheierea judecătoriei privind validarea sau, după caz, invalidarea alegerii primarului se comunică de îndată prefectului și secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ- teritoriale, care are obligația aducerii la cunoștință publică prin afișarea acesteia la sediul unității/subdiviziunii administrativ- teritoriale, în termen de cel mult 24 de ore de la comunicare.
(4) În termen de 2 zile de la aducerea la cunoștință publică, cei interesați pot formula apel împotriva încheierii judecătoriei de validare sau invalidare a alegerii primarului la tribunal.
(5) Apelul se soluționează de tribunal în termen de 5 zile de la sesizare, hotărârea fiind definitivă. Hotărârea se comunică de îndată prefectului, secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, primarului declarat ales și se aduce la cunoștință publică.
 
(6) Pronunțarea încheierii judecătoriei, respectiv pronunțarea hotărârii tribunalului se poate amâna, o singură dată, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea încheierii, respectiv a hotărârii este de cel mult 48 de ore de la pronunțare.
 
(7) Rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului se prezintă în prima ședință privind ceremonia de constituire sau, după caz, într-o ședință extraordinară a consiliului local.
 
(8) În caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea autorităților cu atribuții în organizarea alegerilor locale, pe baza solicitării prefectului, stabilește data alegerilor. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la data invalidării sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, în condițiile legii.
 
Ce spune legea pentru validarea consilierilor

Totodată mandatele consilierilor locali declarați aleși sunt validate în cel mult 25 de zile de la data desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale de judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri, în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunțată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii.
 
Mandatul unui consilier local este validat dacă, la data pronunțării încheierii, consilierul local declarat ales îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) are domiciliul pe teritoriul unității administrativ-teritoriale în care a fost ales, dovedit prin actul de identitate în copie;
b) nu și-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazierul judiciar;
c) nu și-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista căruia a fost ales, urmare a demisiei sau urmare a excluderii prin hotărârea definitivă a forului competent al partidului politic ori prin hotărâre definitivă a unei instanței judecătorești, fapt dovedit prin confirmările prevăzute la art. 121 alin. (1) sau prin hotărâre definitivă a instanței judecătorești, după caz;
d) mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale în conformitate cu prevederile legii privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, fapt dovedit prin depunerea raportului, în condițiile legii;
e) nu a renunțat la mandat, în condițiile art. 115;
f) nu a fost ales prin fraudă electorală constatată în condițiile legii privind alegerea autorităților administrației publice locale, dovedită prin documentele privind rezultatele alegerilor înaintate de către biroul electoral de circumscripție judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au fost desfășurate alegeri.
(3) Consilierii locali declarați aleși au obligația transmiterii către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ- teritoriale a documentelor doveditoare pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) -e) în cel mult 15 zile de la data desfășurării alegerilor, pentru care li se eliberează o confirmare de primire. Termenul de 15 zile este termen de decădere, caz în care secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite judecătoriei documentele care i-au fost puse la dispoziție înăuntrul acestui termen, precum și o adresă prin care propune validarea consilierilor care au depus documentele prevăzute la alin. (2) sau, după caz, invalidarea consilierilor care nu au depus aceste documente.

Sursa foto: ZIUA de Constanta
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii