Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
16:43 18 01 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Sistemul de iluminat public din municipiul Tulcea va fi modernizat

ro

20 Nov, 2020 09:02 952 Marime text
  •  Primăria Municipiului Tulcea organizează licitație publică pentru  modernizarea sistemului de iluminat public din municipiu, anunț de atribuire ce poate fi consultat în secțiunea „Documente“
Primăria Municipiului Tulcea organizează licitație publică pentru  achiziția de servicii de proiectare tehnica, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru proiectul "Modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Tulcea", cod SMIS 125442.
 
Anunțul a fost publicat la data de 19 noiembrie  2020.
 
Descrierea contractului

 
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investitii 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, și in sectorul locuințelor.
 
Serviciile și lucrările ce formează obiectul prezentei proceduri deservesc un interes public, respectiv modernizarea sistemului de iluminat public pe str. Corneliu Gavrilov, str. Mica si Str. Viitorului, prin construirea unei rețele noi, pe același amplasament, cu linie electrică subterană, stâlpi noi și corpuri cu LED, acestea fiind dotate cu module de telegestiune ce se vor integra în soluția de telegestiune, înlocuire corpuri de iluminat pe 208 străzi din Municipiul Tulcea. Prin implementarea investiției propuse se vor atinge următoarele obiective preconizate: creșterea eficienței energetice prin modernizarea sistemului de iluminat public, scăderea consumului anual de energie electrică, cu peste 50%, față de sistemele clasice de iluminat, ce utilizează surse de lumină tip HID, scăderea anuală, cu peste 50% a emisiilor de gaze cu efect de seră, pe întreaga durată de viață a sistemului de iluminat.
 
Aceste reduceri ale gazelor cu efect de seră au ca sursă chiar procesul de fabricare a corpurilor de iluminat, continuă cu energia electrică consumată de acestea și se finalizează cu operațiunile de reciclare/distrugere ale corpurilor la sfârșitul vieții.
 
Prezenta procedură de achiziție publică are ca obiect realizarea achiziției publice de:

a) servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului;
b) execuție lucrări.


Din perspectiva dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere faptul că obiectul contractului ce urmează a fi atribuit constă în servicii și lucrări, se aplică dispoziţiile actului normativ indicat aplicabile pentru tipul de achiziţie care constituie obiectul principal al contractului în cauză (respectiv lucrări), achiziția având caracter mixt. Etapele necesar a fi parcurse pentru realizarea investiției sunt date de:
 
 A. elaborarea proiectului tehnic:
 
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

b) cu respectarea conținutului Ghidul Solicitantului — Condiţii specifice de accesare a fondurilor  în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/ITI/ (se va avea în vedere Grila de analiză a conformității și calității proiectului tehnic -Anexa 3.1.C.2 – b) – publicată pe site-ul www.inforegio.ro;

B. a) asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor; b) executarea lucrărilor. Obiectul contractului se realizează în 2 (două) etape, după cum urmează:

a) Etapa I (elaborare proiect tehnic): maxim 6 luni, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, Anexa nr. 10 și obținere autorizație de construire. La faza de proiect tehnic și detalii de execuție, prestatorul are obligația de a prezenta și devizul general însoțit de partea economică confidențială a lucrărilor conform formularelor prevăzute în H.G. nr. 907/2016.

b) Etapa II (asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor și executarea lucrărilor): 17 luni calendaristice + durata de garanție a lucrărilor: 1. asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor. Serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului se prestează începând de la data stabilită în ordinul de începere a lucrărilor, până la încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Ofertanții vor avea în vedere că durata de execuție a lucrărilor este de 17 luni, de la ordinul de începere. 2. execuția lucrărilor. 

Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul autorității contractante Municipiul Tulcea, cu atribuții în organizarea, derularea şi finalizarea prezentei proceduri de achizitie publică, sunt: Ilie Ștefan – Primarul Municipiul Tulcea; Șinghi George – Viceprimar al Municipiul Tulcea; Simion Dragoș – Viceprimar al Municipiul Tulcea; Nicolae-Florin BIBU - Administrator public; Antonescu Alina – Director executiv, Direcția Economică; Marinov Gabriela – Inspector superior, Direcția Management Proiecte cu Finanțare Nerambursabilă; Corsei Niculina - Şef Serviciu Buget Contabilitate, Direcția Economică; Alexandru Nicușor – Consilier principal, Management Proiecte de Resurse Umane, Asistență Socială, Educație, Cultură, Turism; Bocăneală Ioan – inspector asistent, Serviciul Management Proiecte, Infrastructură și mediu; Gaidanut Raluca – Şef Serviciu Achiziţii Publice; Ivanov Daniela – Consilier Achiziții Publice, Serviciul Achiziţii Publice; Bărbuță Monica – Consilier Achiziții Publice, Serviciul Achiziţii Publice; Stuparu Lidia – Consilier Achiziții Publice, Serviciul Achiziţii Publice; Mititelu-Răileanu Gabriela – Consilier Achiziții Publice, Serviciul Achiziţii Publice; Matarangă George – Inspector, Serviciul Gospodărie Municipală; Marin Vasile – Inspector de specialitate, Serviciul Management Proiecte, Infrastructur[ ;i mediu; Băsău Nela-Mihaela – Expert, Compartiment Control Financiar Preventiv, Direcția Economică; Mirea Gabriela – Expert Compartiment Control Financiar Preventiv, Direcția Economică; Pintilie Marius Vasile – Consilier juridic Biroul Contencios Administrativ, Direcția Administrație Publică Locală. Iorga Marcela – Inspector, Serviciul Buget Contabilitate, Direcția Economică.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: este 17.12.2020, ora 15.00.
 
Despre toate procedurile publice cu impact asupra județului Constanța, cine și ce cumpără, cine și cât câștigă puteți citi accesând categoria „Combaterea criminalității în achizițiile publice“.

 
În secțiunea „Documente“ puteți consulta anunțul de atribuire a contractului, de pe licitatiapublica.ro.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii