Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
17:54 27 01 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Proiectele actelor normative adoptate în ședința de guvern de azi. Unul se referă și la comuna Cumpăna

ro

12 Nov, 2020 22:17 795 Marime text
 • Guvernul României a transmis lista proiectelor de acte normative adoptate în ședința de astăzi.
Printre acestea se numără și hotărârea ”pentru aprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare taluz afectat de alunecarea de teren (calamitate naturală) zona Cumpăna – mal stâng Canal Dunăre – Marea Neagră între km 56+989 (km 7+421 navigație) și km57+217 (km 7+193 navigație)”

Iată comunicatul oficial remis de Guvernul României:

PROIECTE ÎN ANALIZĂ

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru suspendarea, modificarea și completarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și a împrumuturilor contractate de statul roman de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind adoptarea unor măsuri de sprijin din fonduri externe nerambursabile în sectoarele agricultură și industrie alimentară

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri pentru proiectele de regenerare urbană finanțabile din fonduri externe nerambursabile

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor destinate promovării producției și distribuției de energie termică în sistem centralizat, din surse regenerabile mai puțin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală


PROIECTE DE LEGI

PROIECT DE LEGE privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu și Dezvoltare Durabilă (EEAC) și aprobarea plății cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte


ORDONANȚE DE URGENȚĂ

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind măsuri în domeniul Registrului Comerțului

HOTĂRÂRI
 • HOTĂRÂRE privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19
 • HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021 – 2025
 • HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi
 • HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Dezvoltarea unui sistem mixt mobil de monitorizare a traficului rutier privind încălcarea regulilor de circulație”
 • HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptățite
 • HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul pentru Situații de Urgență '' Vlașca'' al județului Giurgiu
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.
 • HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităţilor specifice de către Compania Națională Loteria Română S.A.
 • HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităţilor specifice de către Societatea Națională Plafar S.A.
 • HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației Județene de Turism Sibiu ca fiind de utilitate publică
 • HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de granodiorit pentru construcție din perimetrul PIETROASA-VALEA LAZULUI, judeţul Bihor
 • HOTĂRÂRE privind modalitatea de calcul a chiriei acordate ca despăgubire pentru bunurile neconsumptibile rechiziționate, din categoria imobilelor necesare pentru cartiruire sau cazare
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2021
 • HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Timișoara din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
 • HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Cluj de către domnul Budai Bela
 • HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Sibiu de către domnul Macrea Rareș
 • HOTĂRÂRE privind numirea domnului Gyorke Zoltan în funcția publică de subprefect al județului Cluj
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar
 • HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație
 • HOTĂRÂRE privind modificarea codului de clasificare pentru bunul imobil ,,Pasaj superior km 377+131” aflat în domeniul public al statului și trecerea acestui bun din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R.”- S.A., în domeniul public al municipiului Blaj, județul Alba
 • HOTĂRÂRE pentru aprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare taluz afectat de alunecarea de teren (calamitate naturală) zona Cumpăna – mal stâng Canal Dunăre – Marea Neagră între km 56+989 (km 7+421 navigație) și km57+217 (km 7+193 navigație)”
 • HOTĂRÂRE pentru aprobarea valorilor de prag pentru stabilirea efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul rețelelor și sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esențiale
 • HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de calcul al stocurilor de urgență pentru țiței și /sau produse petroliere a căror constituire revine titularilor obligaţiilor de stocare în vederea menținerii acestora în anul 2021
 • HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei
 • HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 755 din 10 septembrie 2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.264 din 13 martie 2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioar
MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: Rezultatele procedurii pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.Aprobarea propunerilor finale de către Guvern

MEMORANDUM cu tema: acordarea unui ajutor de exploatare și a unui ajutor de investiții, exceptate de la obligația notificării, Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța” – S.A., pentru anii 2021-2023

MEMORANDUM cu tema: oportunitatea elaborarii unei scheme de ajutor de stat privind oferirea unor granturi în vederea acoperirii parțiale a pierderilor întreprinderilor din domeniul turismului (structuri de cazare, structuri de alimentație, agenții de turism), a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID 19.


INFORMĂRI

INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

NOTĂ DE INFORMARE cu tema: Actualizarea planului anual 2020 de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitarăCitește și: CN ACN a solicitat aviz de gospodărire a apelor Lucrări executate în primă urgenţă la taluzul prăbuşit la Cumpăna
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii