Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
00:37 22 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Proiect de modificarea unui Ordin al ministrului Apărării Naționale. De interes general pentru mare parte din personalul Forţelor Navale

ro

16 Mar, 2017 07:54 8466 Marime text
De ieri, potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizionala în administrația publică, Ministerul Apărării Nationale supune consultării publice, precum și consultării preliminare interinstitutionale, Ordinul pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.78⁄2011 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de expertiză medicală şi a Comisiei superioare de expertiză medicală din cadrul Centrului de medicină navală.

Poriectul, pe care îl postăm integral, se va afla în dezbatere publică timp de 10 zile.
 
O R D I N
       PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ORDINULUI MINISTRULUI APĂRĂRII NAŢIONALE NR. M.78/2011 PRIVIND CONSTITUIREA, ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI A COMISIEI SUPERIOARE DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ DIN CADRUL CENTRULUI DE MEDICINĂ NAVALĂ
 
Pentru aplicarea prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 584/2005 privind stabilirea activităţilor specifice şi a finanţării unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi a unităţilor sanitare din reţeaua Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, art. 44 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33, alin (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
         
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
 
Art. I – Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.78/2011 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de expertiză medicală şi a Comisiei superioare de expertiză medicală din cadrul Centrului de medicină navală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 604 din 28 august 2011, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Ordin privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de expertiză medicală şi psihologică şi a Comisiei superioare de expertiză medicală şi psihologică din cadrul Centrului de Medicină Navală.”

2. În conţinutul ordinului se înlocuieşte sintagma „Comisia de expertiză medicală” cu sintagma „Comisia de expertiză medicală şi psihologică.”
3. În conţinutul ordinului se înlocuieşte sintagma „Comisia superioară de expertiză medicală” cu sintagma „Comisia superioară de expertiză medicală şi psihologică.”

4. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 1. – În vederea efectuării expertizei medicale şi psihologice a persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în mediul hiperbar, pe navele maritime sau fluviale şi/sau în specialitatea militară infanterie marină, la nivelul Forţelor Navale din Ministerul Apărării Naţionale se constituie următoarele comisii:
a) Comisia de expertiză medicală şi psihologică;
b) Comisia superioară de expertiză medicală şi psihologică.”

5. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 3. – În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, comisiile prevăzute la art. 1 elaborează Normele metodologice şi baremul medical şi psihologic privind  expertiza medicală şi psihologică a personalului care îşi desfăşoară activitatea în mediul hiperbar, pe navele maritime sau fluviale şi/sau în specialitatea militară infanterie marină care se aprobă de către şeful Statului Major al Forţelor Navale, cu avizul şefului Direcţiei medicale.”
Art. II – Anexa la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.78/2011 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de expertiză medicală şi a Comisiei superioare de expertiză medicală din cadrul Centrului de Medicină se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 1. – Comisia de expertiză medicală şi psihologică şi Comisia superioară de expertiză medicală şi psihologică sunt organisme care au ca obiectiv expertizarea din punct de vedere medical şi psihologic a persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în mediul hiperbar, pe navele maritime ori fluviale şi/sau în specialitatea militară infanterie marină.”

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. – În sensul prezentului regulament, prin persoane care îşi desfăşoară activitatea în mediul hiperbar, pe navele maritime sau fluviale şi/sau în specialitatea militară infanterie marină se înţelege cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii profesionişti, soldaţii şi gradaţii rezervişti profesionişti, candidaţii pentru instituţiile militare de învăţământ din cadrul Forţelor Navale, elevii şi studenţii acestora, personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale, precum şi alte persoane din alte instituţii publice sau private care îşi desfăşoară sau urmează să îşi desfăşoare activitatea în mediul hiperbar şi/sau pe navele maritime ori fluviale.”

3. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. – Pentru probleme specifice de expertiză medicală, comisiile prevăzute la art. 1 colaborează cu Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Gafencu”, Spitalul Clinic Militar de Urgenţă Central „Dr. Carol Davila”, Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator Victor Anastasiu”, cu alte unităţi sanitare publice şi private, precum şi cu Centrul 39 Scafandri.”

4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 3. –  (1) Comisia de expertiză medicală şi psihologică este compusă din:
a) preşedinte – un medic specialist/primar în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă;
b) 3 sau 5 membri – medici specialişti/primari în următoarele specialităţi medicale: chirurgie generală, medicină internă, otorinolaringologie, neurologie, oftalmologie, psihiatrie, dermato-venerologie, medicină dentară;
c)  un psiholog specialist sau principal.
(2) Secretariatul Comisiei de expertiză medicală şi psihologică este asigurat de un subofiţer sanitar/asistent medical, fără drept de vot în cadrul comisiei.
(3) Componenţa nominală a Comisiei de expertiză medicală se stabileşte prin ordinul de zi pe unitate al Centrului de Medicină Navală, la începutul fiecărui an calendaristic sau ori de câte ori intervin schimbări în componenţa acesteia.”

5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 4. – Comisia de expertiză medicală stabileşte aptitudinea pentru activitatea în mediul hiperbar, pe navele maritime ori fluviale şi/sau în specialitatea militară infanterie marină a persoanelor prevăzute la art. 2, după efectuarea examenelor clinice şi a investigaţiilor paraclinice necesare în acest scop, conform normelor metodologice şi baremului medical şi psihologic prevăzut la art. 3 din prezentului ordin.”

6. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 6. –  (1) Comisia de expertiză medicală şi psihologică îşi desfăşoară activitatea în prezenţa tuturor persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1), iar hotărârea privind expertiza medicală şi psihologică se adoptă cu votul majorităţii acestora.”

 7. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Hotărârea privind expertiza medicală şi psihologică a persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în mediul hiperbar, pe navele maritime ori fluviale şi/sau în specialitatea militară infanterie marină, se materializează, astfel:
-  prin consemnarea concluziei medicale şi a recomandărilor în fişa medicală;
- prin emiterea unei decizii medicale în caz de inaptitudine temporară sau inaptitudine definitivă.”

8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 7. – Împotriva hotărârii Comisiei de expertiză medicală şi psihologică consemnată în fişa medicală/decizia medicală se poate formula contestaţie, în scris, la Comisia superioară de expertiză medicală şi psihologică în termen de 30 zile de la comunicarea acesteia.”

9. La articolul 8, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Art. 8. –  (1) Comisia superioară de expertiză medicală şi psihologică este compusă din:
a) preşedinte – comandantul Centrului de Medicină Navală;
b) membri – medicul şef al Statului Major al Forţelor Navale;
                  – medicul şef al Comandamentului Flotei;
                  – medicul şef al Centrului 39 Scafandri;
                 – şeful structurii de asistenţă psihologică din cadrul Statului Major al Forţelor                              Navale.
(2) Secretariatul Comisiei superioare de expertiză medicală şi psihologică este asigurat de un subofiţer sanitar/asistent medical, fără drept de vot în cadrul comisiei.”

10. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 9. – Comisia superioară de expertiză medicală şi psihologică analizează şi soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor Comisiei de expertiză medicală şi psihologică.”

11. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 11. –  (1) Comisia superioară de expertiză medicală şi psihologică îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin 2/3 din persoanele prevăzute la art. 8 alin.(1) sau înlocuitorii legali ai acestora, iar hotărârea privind expertiza medicală şi psihologică se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.”

12. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Hotărârea privind expertiza medicală şi psihologică se materializează prin emiterea de către Comisia superioară de expertiză medicală şi psihologică a unei decizii medicale. Împotriva acesteia se poate formula contestaţie la instanţa competentă în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia.”

Art. III. – Până la data intrării în vigoare a Normele metodologice şi baremul medical şi psihologic privind expertiza medicală şi psihologică a personalului care îşi desfăşoară activitatea în mediul hiperbar, pe navele maritime sau fluviale şi/sau în specialitatea militară infanterie marină prevăzute la art. I pct. 5 din prezentul ordin, expertiza specifică se desfăşoară potrivit F.N./Md.-2, Norme metodologice şi baremul medical privind expertiza medicală a persoanelor care își desfăşoară activitatea în mediul hiperbar şi/sau pe navele maritime sau fluviale, aprobate prin Ordinul şefului Statului Major al Forţelor Navale nr. SMFN-57 din 03.11.2011.

Art. IV. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
Ministrul apărării naţionale,  
  Gabriel Beniamin Leș

Sursa foto: ZIUA de Constanta
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii