Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
08:59 13 11 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Licitaţie de peste 707 milioane de lei organizată de ABADL 15 firme „se bat“ pentru execuţia lucrărilor de reducere a eroziunii costiere (document)

ro

17 Apr, 2018 00:00 3162 Marime text
15 firme au depus oferte la licitaţia organizată de Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral (ABADL) în vederea execuţiei lucrărilor din etapa a doua de reducere a eroziunii costiere, în valoare estimată de 707 milioane de lei fără TVA.
 
Problema proceselor de degradare prin eroziune a suprafeţelor litorale este considerată de multe state ca fiind de importanţă naţională. Eroziunea plajelor duce la pierderi de teritoriu, dar, mai ales, compromite ecosistemele mării costiere şi valoarea socio-economică a zonei litorale, ceea ce poate duce la pagube însemnate pentru economia naţională şi dezvoltarea durabilă a ţării. Monitorizarea multianuală a litoralului românesc a evidenţiat tendinţa generală de degradare prin eroziune, intensitatea fenomenului fiind accelerată, în ultimul timp, şi de efectele schimbărilor climatice, zona costieră a Mării Negre fiind deosebit de vulnerabilă.
 
Actul fundamental pentru promovarea şi implementarea proiectelor de protecţie costieră îl constituie „Master Planul zonei costiere“ - document strategic al statului roman privind gestionarea evoluţiei liniei ţărmului şi conservarea biodiversităţii marine.
 
În contextul obligaţiilor care au revenit Administraţiei Naţionale Apele Române, prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, după aprobarea Master Planului zonei costiere, în perioada 2012 - 2015, instituţia a iniţiat, implementat şi finalizat programul costier aferent termenului scurt şi prin proiectul „Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre, în zona municipiului Constanţa şi Eforie Nord, judeţul Constanţa“, cu finanţare din POS Mediu, şi a fost protejată o lungime de coastă de 7,3 km în zonele Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru, Tomis Sud şi Eforie Nord.
 
Concomitent cu implementarea proiectului pe termen scurt revelat de etapizarea din Master Plan, pentru respectarea obligaţiilor programului de implementare pe termen mediu, ANAR - ABADL a contractat, în februarie 2015, serviciile de „Asistenţă tehnică pentru pregătirea de proiecte din cadrul Axei Prioritare 5 - Reducerea eroziunii costiere faza II (2014 - 2020)“, cu scopul de a încheia contractul de finanţare prin programul POIM pentru reabilitarea costieră a tuturor zonelor prevăzute la secţiunea - termen mediu, şi anume: Edighiol şi Periboina (punctele de descărcare la mare a apelor complexului lagunar Razelm - Sinoe), Mamaia Nord, Tomis (protecţia costieră între portul Constanţa şi portul turistic Tomis), Agigea, Eforie (între portul Belona şi zona Capul Turcului), Costineşti, Olimp, Jupiter - Neptun, Balta Mangalia - Venus - Aurora, Mangalia - Saturn şi 2 Mai.
 
Lucrările prevăzute constau în: lucrări de apărări de mal, construire lucrări hidrotehnice reprezentate de diguri şi epiuri marine, reabilitare structuri existente, înlocuirea echipamentelor componente ale structurilor hidrotehnice (înlocuire cu scopul atingerii obiectului, şi anume punerea în funcţiune a structurilor hidrotehnice şi atingerea scopului pentru care au fost construite), demolare structuri costiere existente şi lucrări de înnisipare artificială.
 
Schemele de amenajare costieră pentru fiecare lot în parte au fost determinate în urma modelării modului de acţiune a valurilor asupra ţărmului şi a evoluţiei ulterioare implementării lucrărilor a liniei de coastă, astfel încât să se asigure realizarea unor proiecte de calitate, rezistente în timp la acţiunea agresivă a mării, în special în perioadele reci.
 
Având în vedere complexitatea lucrărilor şi costurile estimate la această fază de studiu de fezabilitate, proiectul a fost etapizat în două etape, prima fiind „Reducerea eroziunii costiere, faza II (2014 - 2020)“, care prevede implementarea lucrărilor de protecţie costieră, respectiv lucrări de extindere a plajelor în zonele Mamaia (lungime 6.950 m) şi Eforie (5.750 ml), precum şi consolidarea falezelor în zona Constanţa Tomis - Cazino (lungime 790 ml) şi Agigea (1.200 ml)
 
La data de 12.10.2017, a fost publicat în SEAP anunţul de participare nr. 179736 privind atribuirea lucrărilor aferente etapei 1 (loturile: Stăvilare Edighiol şi Periboina, Mamaia, Tomis, Agigea şi Eforie), având ca termen final de depunere a ofertelor data de 3.04.2018. Valoarea estimată a procedurii este de 707.761.710 lei fără TVA.
 
La data 4.04.2018, au fost programate şedinţa de vizualizare a ofertelor şi analiza garanţiilor de participare depuse de ofertanţi. În prezent, autoritatea contractantă, ABADL, se află în faza de evaluare a ofertelor, urmând ca, după parcurgerea tuturor etapelor legale procedurale, să încheie contractele de execuţie lucrări pentru implementarea lucrărilor de protecţie costieră.
 

Cine sunt ofertanţii

 
Au fost depuse 15 oferte pentru cele cinci loturi, de către următoarele firme:
 
Pentru lotul 1:
- Strabag SRL - asociat lider, Pomgrad Inzenjering d.o.o. (Croaţia) - ofertant asociat, Iptana SA - subcontractant, Artelia Eau & Environnement SAS (Franţa) - subcontractant
 
Pentru lotul 2:
- Van Oord Dredging and Marine Contractors BV (Nederlands) - ofertant;
 
- Envisan NV (Belgia) - ofertant, Dinamica SRL (Italia) - subcontractant, Jan De Nul NV (Belgia) - terţ susţinător;
 
- Boskalis SRL - ofertant, Boskalis Panama SA (Panama) - terţ susţinător, Boskalis International BV (Nederlands) - terţ susţinător, Boskalis Nederland BV (Nederlands) - terţ susţinător;
 
- Baggerwerken Decloedt & Zoon NV (Belgia) - ofertant; Comprest Util - subcontractant; International Marine & Dredging Consultants NV (Belgia) - subcontractant, Tractebel Engineering SA - subcontractant, Iridex Group Plastic SRL - subcontractant, Dredging International NV - terţ susţinător, Dredging International Services - terţ susţinător;
 
- China Communications Construction Company Limited - ofertant asociat lider, Metal Trade RNG SRL - ofertant asociat, CCCC Water Transportation Consultants CO LTD - terţ susţinător, CCCC Tianjin Dredging CO LTD - terţ susţinător, HR Wallingford LTD - terţ susţinător.
 
Pentru lotul 3:
- Franco Giuseppe SRL - ofertant asociat lider, Modimar SRL - ofertant asociat, Aquaproiect SA - subcontractant;
 
- Strabag SRL - ofertant asociat lider, Pomgrad Inzenjering d.o.o. - ofertant asociat, Iptana SA - subcontractant, Artelia Eau & Environnement SAS - subcontractant.
 
Pentru lotul 4:
- Frango Giuseppe SRL - ofertant asociat lider, Modimar SRL - ofertant asociat, Aquaproiect SA - subcontractant;
 
- Porr Construct SRL - ofertant; Dinamica SRL - subcontractant, Jan De Nul NV - terţ susţinător.
 
- Pentru lotul 5:
- Baggerwerken Decloedt & Zoon NV - ofertant, Comprest Util SRL - subcontractant, International Marine and Dredging Consultants NV - subcontractant, Tractebel Engineering SA - subcontractant, Iridex Group Platic SRL - subcontractant, Dredging International NV - terţ susţinător; Dredging International Services - terţ susţinător;
 
- Boskalis SRL - ofertant, Boskalis Panama SA - terţ susţinător, Boskalis International BV - terţ susţinător, Boskalis Nederland BV - terţ susţinător;
 
- China Communications Construction Company Limited - ofertant asociat lider, Metal Trade RNG SRL - ofertant asociat, CCCC Water Transportation Consultants CO LTD - terţ susţinător, CCCC Tianjn Dredging CO LTD - terţ susţinător, HR Wallingford LTD - subcontractrant;
 
- Porr Construct SRL - ofertant asociat lider, Envisan NV - ofertant asociat, Dinamica SRL - subcontractant, Jan De Nul NV - terţ susţinător; Porr Bau GMbH - terţ susţinător;
 
- Van Oord Dredging and Marine Contrcators BV - ofertant.
 

Lucrările vizate de cele cinci loturi

 
Lot 1: Protecţia şi reabilitarea litoralului românesc al Mării Negre în zona stăvilarelor Edighiol şi Periboina, în valoare estimată fără TVA de 34.788.580 de lei.
 
Lot 2: Protecţia şi reabilitarea litoralului românesc al Mării Negre în zona Mamaia, în valoare estimată fără TVA de 207.094.915 lei.
 
Lot 3: Protecţia şi reabilitarea litoralului românesc al Mării Negre în zona Tomis (Cazino), în valoare estimată de 30.252.550 de lei.
 
Lot 4: Protecţia şi reabilitarea litoralului românesc al Mării Negre în zona Agigea, în valoare estimată de 28.401.380 de lei.
 
Lot 5: Protecţia şi reabilitarea litoralului românesc al Mării Negre în zona Eforie, în valoare estimată de 407.224.285 de lei.
 

Ce lucrări vor fi executate

 
Potrivit anunţului de participare la licitaţie, se va elabora documentaţia tehnică de proiectare pentru fazele proiect tehnic şi detalii de execuţie, având la bază ca suport toate studiile tehnice necesare definirii soluţiei/schemei de amenajare, implicit modelarea soluţiilor tehnice, verificarea tehnică, asistenţa tehnică. Se vor executa lucrările proiectate conform cerinţelor din caietul de sarcini pentru fiecare lot în parte.
 
Studii tehnice necesare în definirea soluţiilor tehnice/schemelor de amenajare/proiectului tehnic: studii topo-batimetrice, studii geotehnice, geologice, sedimentologice, geomorfologice, seismice, climatice, modelare numerică hidrodinamică costieră de larg şi în apropierea liniei ţărmului, modelare fizică. De asemenea, se vor executa lucrări de înnisipări artificiale ale plajelor (lot 2, lot 4 şi lot 5) şi lucrări de demolare/construcţie/reabilitare a structurilor costiere (pentru toate loturile).
 
Lucrările prevăzute în lotul 1 vizează proiectarea şi execuţia schemelor de amenajare şi înlocuirea echipamentelor componente pentru două structuri hidrotehnice complexe (stăvilare) cu deschidere de cca 80m la stăvilarul Edighiol şi circa 400 m la stăvilar Periboina: lucrări de apărări de mal; construire structuri hidrotehnice; reabilitare prin înlocuirea echipamentelor componente ale structurilor hidrotehnice (înlocuire cu scopul atingerii obiectului, şi anume punerea în funcţiune a structurilor hidrotehnice şi atingerea scopului pentru care au fost construite); demolare structuri costiere existente.
 
Lucrările prevăzute în lotul 2, lot ce presupune proiectarea şi execuţia obiectelor din schema de amenajare pe o lungime de litoral de cca 6.950 m, sunt: demolare structuri costiere existente; extindere/construire structuri costiere existente; lucrări de înnisipare a plajei.
 
Lucrările prevăzute în lotul 3, lot ce presupune proiectarea şi execuţia obiectelor din schema de amenajare pe o lungime de litoral de cca 790 de metri: demolare structuri costiere existente; construire structuri costiere noi / apărări de mal.
 
Lucrările prevăzute în lotul 4, lot ce presupune proiectarea şi execuţia obiectelor din schema de amenajare pe o lungime de litoral de cca 1.200 m: demolare structuri costiere existente; construire structuri costiere noi; lucrări de înnisipare a plajei.
 
Lucrările prevăzute în lotul 5, lot ce presupune proiectarea şi execuţia obiectelor din schema de amenajare pe o lungime de litoral de cca 5.750 m: demolare structuri costiere existente; construire structuri costiere noi; lucrări de înnisipare a plajei.
 

Responsabili de atribuirea contractului

 
Persoanele cu funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante responsabile de organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt: Hristu Uzun - director, Adrian Chera - director tehnic ELH, Adela Mihalcea - director economic, Titel Gagiu - director SGA Constanţa, Aura Lavru - director tehnic, Vlad Florea Gabrian - ANAR - Departament DI, Stelică Hagi, Rodica Tistea - Birou UIP, Chiraţa Tararache - Compartimentul Juridic, Mirella Oancea, Nela Ene - Birou Achiziţii, Liviu Badoiu, Cristian Fugigiu, Anca Lungu - Birou UIP, Maria Cucu - Birou ELH - ABADL.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi consulta anunţul de participare la această licitaţie.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii