Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
08:55 21 04 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Curtea de Conturi, verificări la Registrul Auto Român. Ce concluzii s-au tras

ro

07 Mar, 2021 13:42 679 Marime text
  • Curtea de Conturi a României a efectuat verificări în 2019 la Registrul Auto Român
  • Concluziile au fost publiate recent în raportul întocmit de instituție

Regia Autonomă „Registrul Auto Român” (RAR) s-a înființat prin reorganizarea Registrului Auto Român din cadrul Institutului de Cercetări și Proiectări Tehnologice în Transporturi, în baza HG nr. 768/1991 privind înființarea și funcționarea Regiei Autonome „Registrul Auto Român” și funcționează ca regie autonomă pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.
 
Regia Autonomă „Registrul Auto Român” (RAR), în baza împuternicirii date de Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, ca autoritate în transporturi, certifică încadrarea vehiculelor rutiere în normele de siguranță a circulației, de protecție a mediului înconjurător și în categoria de folosință căreia îi sunt destinate, efectuează verificarea stațiilor de inspecție tehnică la cererea acestuia, precum și operațiunile de registru pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România.
 
 În vederea realizării obiectului său de activitate, Regia deține pe teritoriul României 42 de reprezentanțe cu statut de puncte de lucru.
 
 Concluzia generală
Modul de funcționare și administrare a Regiei Autonome „Registrul Auto Român” nu a fost, în totalitate, în concordanță cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost înființată entitatea și nu au fost respectate, în toate cazurile, principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității; gradul de răspândire în activitatea entității auditate a cazurilor de neconformitate a obiectivelor specifice cu criteriile de audit este redus.
 
Constatări
 
Au fost înregistrate în mod eronat în balanța de verificare preliminară, întocmită la data de 31.12.2019, provizioane în sumă de 9.587 mii lei, fără a fi îndeplinite criteriile de recunoaștere stabilite de legislația în vigoare, respectiv menținerea nejustificată a provizioanelor constituite pentru beneficiile angajaților pe termen lung – pensii, menținerea unor provizioane chiar dacă ieșirea de resurse a avut loc, precum și constituirea eronată a unor provizioane pentru litigii.
 
În timpul misiunii de audit, Regia a corectat provizioanele menținute nejustificat prin anularea acestora și trecerea pe venituri a sumelor aferente, în sumă de 7.587 mii lei, și stornarea înregistrării privind provizioanele constituite eronat, în sumă de 2.000 mii lei. Totodată, s-au constatat neconcordanțe între sumele solicitate de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” prin declarațiile de creanță împotriva averii debitorilor pentru care a fost deschisă procedura insolvenței sau falimentului și sumele înregistrate în balanța de verificare preliminară întocmită la data de 31.12.2019.
 

S-a constatat faptul că există sume cu titlu de creanțe reprezentând daune, pretenții pentru care RAR s-a înscris la masa credală, neînregistrate în evidențele contabile ale entității, și sume reprezentând taxe de timbru. În timpul auditului, entitatea verificată a înregistrat în evidența contabilă creanțe de încasat înscrise la masa credală.
 
Evidența contabilă nu s-a condus și organizat conform Normelor metodologice, Planului de conturi și instrucțiunilor de aplicare a acestuia în ceea ce privește reflectarea creanțelor de recuperat de la CASMB. Din verificarea conturilor în care sunt reflectate sumele de recuperat de la FNUASS, reprezentând diferența dintre valoarea contribuțiilor lunare datorate și valoarea sumelor achitate pentru concedii medicale suportate din FNUASS, reflectate în balanța de verificare întocmită la data de 31.12.2019, s-a constatat faptul că entitatea a menținut nejustificat în contul „Contribuția angajatorului pentru asigurări sociale de sănătate” sume pentru care aceasta a depus la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București (CASMB) cereri pentru restituirea sumelor, reprezentând diferența dintre cuantumul prestațiilor de concedii și indemnizațiilor medicale suportate din bugetul FNUASS și contribuția angajatorului pentru concedii și indemnizații. Valoarea sumelor de recuperat de la CASMB, reprezentând diferența dintre valoarea contribuțiilor lunare datorate și valoarea sumelor achitate pentru concedii medicale suportate din FNUASS, înregistrate necorespunzător în evidența contabilă la data de 31.12.2019, a fost de 1.482 mii lei.
 
 În timpul misiunii de audit, RAR a solicitat Casei de Asigurări informații asupra stadiului de soluționare a cererilor depuse pentru recuperarea sumelor aferente certificatelor medicale suportate din FNUASS. De asemenea, din verificarea modului de efectuare a inventarierii anuale a patrimoniului s-a constatat faptul că investițiile în curs au fost inventariate fără respectarea, în totalitate, a prevederilor legale în vigoare, respectiv fără precizarea stadiilor de execuție, consemnarea valorii de inventar și a termenelor de realizare.
 
Alte nereguli au fost identificate în ceea ce privește exercitarea controlului financiar preventiv, respectiv emiterea deciziilor privind acordarea vizei de control financiar preventiv fără a fi stabilite limitele de competență pentru fiecare persoană desemnată să exercite controlul financiar preventiv și elaborarea cadrului general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv fără respectarea, în totalitate, a prevederilor legale.
 
Evaluarea persoanelor care exercită CFPP s-a realizat fără acordul entității publice care a avizat numirea. 197 Controlul financiar de gestiune nu s-a efectuat sub cele două forme prevăzute de art. 4 din HG nr. 1151/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, în sensul că s-a efectuat numai sub forma controlului operativ, fără a se efectua și sub forma controlului preventiv, și nu au fost elaborate programele trimestriale de activitate în cadrul controlului financiar de gestiune. În timpul auditului, entitatea verificată a prezentat proiectul Programului de control pe trimestrul I 2020, care urmează să fie supus aprobării conducerii Regiei. Din verificările efectuate asupra modului de organizare a controlului intern managerial s-a constatat implementarea parțială a Standardului 2 – Atribuții, funcții, sarcini, respectiv nu au fost inventariate și centralizate funcțiile sensibile expuse la corupție.
 
Pentru Standardul 9 – Proceduri, entitatea nu a elaborat proceduri operaționale privind modul de constituire, utilizare și înregistrare a provizioanelor, urmărirea și recuperarea creanțelor, precum și actualizarea și completarea unor proceduri existente, respectiv procedura operațională privind activitatea de control financiar preventiv, iar la Standardul 11 – Continuitatea activității nu au fost identificate, în toate cazurile, amenințările și riscurile care ar putea să ducă la discontinuități în cadrul proceselor și activităților derulate de Regie.  
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii