Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
04:31 16 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ce condiţii trebuie să îndeplinească viitorul manager Când vom afla numele şefului Spitalului Judeţean Constanţa (document)

ro

16 Mar, 2017 00:00 2431 Marime text
Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, în conformitate cu prevederile OMS nr. 1520/2016 şi ale Dispoziţiei CJC nr. 241/14.02.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului. În prezent, managerul interimar al unităţii sanitare din municipiul Constanţa este Cătălin Grasa.
 
Concursul se va desfăşura în două etape, la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa: etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, eliminatorie, şi etapa de susţinere şi evaluare a proiectului de management.
 
Comisia de concurs este formată din preşedinte, doi membri şi un secretar, numiţi de Consiliul de Administraţie. Preşedintele comisiei de concurs este preşedintele CA-ului spitalului. Ceilalţi doi membri cu drept de vot din cadrul comisiei de concurs sunt numiţi de către persoane din cadrul CA sau din afara acestuia, având experienţă de minimum trei ani ca manager de spital sau calitatea de cadru didactic universitar în specialitatea management sau sănătate publică şi management.

Calendarul concursului pentru ocuparea funcţiei de manager 

Între 22 şi 24 martie 2017, orele 10.00 - 12.00 este programată vizitarea spitalului de către candidaţi, în prezenţa directorului medical. Data-limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs şi a proiectului de management a fost stabilită pentru 13 aprilie 2017, ora 14.00. Ulterior, pe 18 aprilie 2017, după verificarea dosarelor, vor fi afişate calificativele de „admis“ şi „respins“.
 
Contestaţiile pot fi depuse pe 19 aprilie 2017, ora 10.00. Acestea vor fi soluţionate pe 21 aprilie 2017. În aceeaşi zi vor fi afişate rezultatele finale ale selecţiei dosarelor. Tot pe 21 aprilie vor fi publicate pe site-ul unităţii sanitare proiectele de management depuse de candidaţii admişi. Între 22 şi 26 aprilie 2017, persoanele interesate pot adresa întrebări candidaţilor în legătură cu proiectul lor de management.
 
Susţinerea proiectului de management de către candidaţi este programată pentru 27 aprilie 2017. Ulterior, pe 28 aprilie 2017, vor fi afişate rezultatele acestei probe. Contestaţiile pot fi depuse pe data de 2 mai 2017, în intervalul orar 8.00 - 15.00. Soluţionarea acestora şi afişarea rezultatelor finale pe site-ul unităţii sanitare sunt programate pentru data de 4 mai.
 
Persoanele interesate pot adresa întrebări candidaţilor în legătură cu proiectul de management în perioada 22 - 26 aprilie 2017, până la ora 10.00, la adresa de e-mail secretariat@spitalulconstanta.ro

Cine poate ocupa funcţia de conducere 

Ocuparea funcţiei de manager al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa se face prin concurs, la care au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ mai multe condiţii.
 
Candidaţii trebuie să cunoască limba română, scris şi vorbit; să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic; să fie absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sanitar agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului Sănătăţii ori să fie absolvenţi ai unui master sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ; să aibă cel puţin doi ani vechime in posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii; să nu fie condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să fie apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) şi să nu fi împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Ce documente va conţine dosarul de participare la concurs

Dosarul de înscriere la concurs se va depune la Serviciul RUNOS al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“ Constanţa şi va conţine următoarele acte:
- cerere de înscriere la concurs, în care candidatul menţionează funcţia vizată;
- copia certificată pentru conformitatea actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
- copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalentă;
- copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
- curriculum vitae;
- adeverinţă care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
- cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar;
- adeverinţă din care rezultă că este apt medical;
- declaraţie pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
- copia certificată pentru conformitate prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
- proiectul de management realizat de candidat;
- declaraţie pe propria răspundere a candidatului conform căreia proiectul de management este conceput şi realizat integral de către acesta;
- declaraţia pe propria răspundere că în ultimii trei ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de intense în starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
- declaraţia pe proprie răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii