Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
10:26 18 07 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Agenţia de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare cheltuieşte peste 9 milioane de euro pentru două nave de intervenţie (document)

ro

31 Oct, 2016 00:00 2183 Marime text
Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare intenţionează să achiziţioneze două nave de căutare şi salvare specializate SAR, scop în care a lansat anunţul pentru organizarea unei licitaţii publice. Potrivit anunţului, procedura de licitaţie este deschisă sau restrânsă şi se va desfăşura prin mijloace electronice. Valoarea estimată totală a contractului se ridică la 41.166.580,34 de lei (9.166.666 de euro). Cele două nave vor fi livrate în dana 78 a Portului Constanţa, în termen de 12 luni de la data atribuirii contractului.

Cum trebuie să arate ambarcaţiunile

Navele specializate de capacitate medie pentru căutare şi salvare sunt nave tip pentru patrulare, construcţie monocorp cu gurnă dublă, autopropulsată pentru navigaţie maritimă la o distanţă până la 250 de mile marine faţă de port. Construcţia va fi realizată din aluminiu marin, având o geometrie a etravei ce reduce impactul la valuri, o formă tip diamant care, împreună cu forma corpului, este proiectată special pentru reducerea acceleraţiei verticale şi pentru operaţiuni în condiţii de vreme foarte dificilă.
 
Nava este destinată pentru misiuni de căutare şi salvare a vieţii omeneşti, asistenţă şi salvare, pătrundere rapidă în câmp de foc, stins incendiu, extragere persoane în pericol, misiuni de remorcaj în regim de urgenţă, misiuni de evacuare medicală de urgenţă, misiuni de asistenţă în operaţiuni de preluare migranţi, misiuni de asistenţă şi serviciu la lucrări offshore şi transfer personal/răniţi în operaţiuni Helico.
 
Potrivit caietului de sarcini, nava trebuie să aibă o lungime de aproximativ 23 - 25 m, o lăţime de şase-şapte metri şi o înălţime de construcţie de aproximativ 2,2 - 2,5 m. Pescajul maxim va fi de aproximativ 1,5 - 1,7m, bord liber de 1,5 - 1,8 m, o înălţime maximă de construcţie de aproximativ 9 - 9,5 m şi o înălţime minimă de construcţie (cu catargul rabatat) de 6 - 6,5 m. Viteza maximă pe care trebuie să o atingă este de 25 de noduri, având o autonomie de aproximativ 550 de mile marine.

Condiţii de participare la licitaţie

Firmele interesate vor depune ofertele în euro şi vor trebui să ia în calcul garanţia de participare, în valoare de 183.300 de euro, dar şi garanţia de bună execuţie, de 10% din valoarea fără TVA a contractului. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract.
 
Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportată la restul rămas de executat. Pentru a fi eligibile, firmele trebuie să depună dovada că au avut o cifră de afaceri medie anuală pe ultimii trei ani (2013, 2014, 2015) cel puţin egală cu valoarea de 18.333.332 de euro.
 
Societatea care va câştiga licitaţia va trebui să depună documente justificative precum: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante referitoare la plata impozitelor, a taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul depunerii acestora. Se vor prezenta într-una dintre următoarele forme: original, copie legalizată, copie certificată „conform cu originalul”; cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia; după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166, alin. (2), art. 167, alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice. Se vor prezenta într-una dintre următoarele forme: original, copie legalizată, copie certificată „conform cu originalul” şi orice document considerat edificator în ţara de origine sau în ţară în care ofertantul este stabilit sau alte documente echivalente emise de autorităţile competente din ţară respectivă.

Persoanele cu funcţii de decizie

În scopul prevenirii situaţiilor de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale, persoanele cu funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii sunt: director general - Daniel Manole, director exploatare - Iulian Creţu, şef Serviciu Financiar-Contabilitate - Carmen Nina Anghel, şef Serviciu Tehnic - Cozmin Pisică, şef Birou Investiţii şi Achiziţii Publice - Gabriela Alexandrina Neagu, Birou Investiţii şi Achiziţii Publice - ing. Laura Stănescu, cons. jur. Crenguţa Costin, cons. jur. Monica Radu, Compartiment Juridic, Birou Investiţii şi Achiziţii Publice - ing. Emilian George Dan, Serviciul Financiar-Contabilitate - Geta SavaSimona Mihaela Şerban, Biroul Investiţii şi Achiziţii Publice, referent - Ana Maria Grigorie.
 
Potrivit anunţului, termenul-limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 29.11.2016, ora 10.00, termenul-limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 2.12.2016, ora 16.00, urmând ca evaluarea ofertelor să se facă cel mai târziu pe 27.12.2016, la ora 18.00.
 
În secţiunea „Documente” puteţi consulta caietul de sarcini întocmit de Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare pentru această licitaţie. 
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii