Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
02:50 15 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Simulator DP Clasa 2 - 12.04.2012

ro

12 Apr, 2012 00:00 1015 Marime text

CONTRACT NR: 1702 / 12.04.2012
OBIECT: Simulator DP Clasa 2
VALOARE: 168.000,00 Moneda: EUR Fara TVA / 732.933,6 Moneda: RON
ATRIBUIT: NAVTRON S.R.L.
Adresa postala: Str.VASILE Marcovici nr.7 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900130 , Romania , Tel. 0241 545650 , Email: ancad@navtron.ro , Fax: 0241 555582

Anunt de atribuire numarul 124243/08.05.2012

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 132795 / 31.01.2012

Denumire contract: Simulator DP Clasa 2

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA
Adresa postala: Str. Mircea cel Batran nr. 104 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900663 , Romania , Punct(e) de contact: Cristalina Stoian , Tel. +40 241664740 , In atentia: Elena Ghita , Email: achizitii@imc.ro , Fax: +40 241617260 , Adresa internet (URL): Str. Mircea cel Batran nr.104, Constanta , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Alte institutii guvernate de legea publica

Activitate (activitati)

- Educatie

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Simulator DP Clasa 2

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Sediul Universitatii Maritime din Constanta, str. Mircea cel Batran nr.104, Constanta.

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Obiectul procedurii il constituie achizitionarea unui Simulator DP Clasa 2 destinat: -asigurarii dobândirii cunostintelor, competentelor si experientei în exploatarea navelor suport pentru industria petroliera; -cresterii gradului de calificare si competitivitate a personalului navigant din Romania; -satisfacerii nevoii de competenta a operatorilor economici ce desfasoara activitati legate de extragerea si transportul petrolului si gazelor naturale de pe platf.Marii Negre.

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

34152000-7 - Simulatoare de formare (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

168.000 EUR

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Da

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

LD_12_SimDP

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da

Anunt de participare

Numarul anuntului in JO: 2011/S116-191553 din 14.06.2011

Alte publicari anterioare

Numarul anuntului in JO: 2011/S62-100636 din 28.03.2011

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 1702 Denumirea: Simulator DP Clasa 2

V.1) Data atribuirii contractului 12.04.2012

V.2) Numarul de oferte primite 2

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

NAVTRON S.R.L.
Adresa postala: Str.VASILE Marcovici nr.7 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900130 , Romania , Tel. 0241 545650 , Email: ancad@navtron.ro , Fax: 0241 555582

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 153.000,00 Moneda: EUR Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 168.000,00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 732.933,6 Moneda: RON

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect maritim româno-norvegian ,,RoNoMar'-Grant în cadrul proiectului de cooperare norvegian.

VI.2) Alte informatii

1.În cazul în care doua sau mai multe oferte prez.preturi egale în urma proc.repetitiv de reofertare, derulat în cadrul etapei finale de lic.electronica, aut.contr.va invita toti op.ec.aflati în aceasta situatie sa depuna în termen de 48 ore, o NOUA PROPUNERE FINANCIARA (Formularul de oferta nr. 11 si Anexa la Form.de oferta nr.11), care va fi depusa la aceeasi adresa cu cea de depunere a ofertei, în plic sigilat, stampilat si inscriptionat: ,,PROPUNERE FINANCIARA pentru L.D.cu faza finala de L.E. privind achiz.de ,,Simulator DP Clasa 2', unde va primi un nr.de înreg. cu specificarea datei si orei la care a fost depusa. 2.Ptr.a dem.îndepl. crit.de calif.solicitate la cap.:III.2.1.a); III.2.1.b); III.2.2); III.2.3.a); III.2.3.b) din Fisa de date a achizitiei, ,,În conf.cu prev.art.11, alin.(4) si alin.(5) din H.G. 925/2006, pentru dem.îndepl.criteriilor de calif.prevazute la art.176 din O.U.G.nr.34/2006, ofertantul are dreptul de a prez.initial doar o decl.pe propria rasp.(Formular nr.13 - Sectiunea IV), semnata de reprez.sau legal, prin care confirma ca îndepl.cerintele de calif.astfel cum au fost solic.în doc.de atrib.' Decl.pe propria rasp.va fi însotita de anexe în care ofertantul tb. sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de îndepl.a resp.cerinte de calif., inclusiv daca au fost solicitate diverse valori, cant.sau alte asemenea. 3.Costuri asociate elab.si prez.ofertei: Ofertantul va suporta toate costurile asociate elab.si prez.ofertei sale, precum si a doc.care o însotesc. 4.Anularea aplicarii proced.: Nnumai în cazurile prevazute de art.204 alin.(11) si Art. 209, din O.G nr. 34/2006. 5.Incheierea contractului: Aut.contr.are oblig.de a încheia contr.de achiz.publica cu respect.preved.art.204, art.205 din O.G nr.34/2006 si art.94 din HG nr.925/2006. 6.Inform. privind clauzele contractuale: Ofertantul va prezenta Contractul-anexat (Sectiunea V), completat unde este cazul de ofertant, semnat si stampilat pe fiecare pag.

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Decizia autoritatii contractante poate fi contestata in termen de 10 (zece) zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Universitatea Maritima din Constanta
Adresa postala: Mircea cel Batrân nr. 104 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900663 , Romania , Tel. +40 241664740 , Email: achizitii@imc.ro , Fax: +40 241617260 , Adresa internet (URL): www.cmu-edu.eu

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

07.05.2012 10:52

 

 

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii