Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
02:12 18 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Servicii de intretinere si actualizare a aplicatiilor informatice si de instruire personal - 17.05.2012

ro

17 May, 2012 00:00 858 Marime text

CONTRACT NR: 4463 / 17.05.2012
OBIECT: Servicii de intretinere si actualizare a aplicatiilor informatice si de instruire personal
VALOARE: 75.827,88 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: S.C. MULTISOFT SRL
Adresa postala: Str. Trandafirului, nr. 13 A , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900205 , Romania , Tel. 0241/615 211 , Fax: 0241/548 008

Anunt de atribuire numarul 124751/22.05.2012

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta
Adresa postala: Bd. Tomis, nr. 101 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900669 , Romania , Punct(e) de contact: Constanta, Bd. Tomis, nr. 101 , Tel. +40 241580523 , In atentia: Bangal Tatiana , Email: bangaltatiana@yahoo.fr , Fax: +40 241580523 , Adresa internet (URL): Constanta, Bd. Tomis, nr. 101

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Organism de drept public

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Servicii de intretinere si actualizare a aplicatiilor informatice si de instruire a personalului care exploateaza respectivele aplicatii instalate de catre SC MULTISOFT SRL pe calculatoarele din dotarea R.A.E.D.P.P. Constanta

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

7 - Servicii informatice si servicii conexe

Locul principal de prestare: sediile RAEDPP Constanta

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

servicii de intretinere si actualizare a aplicatiilor informatice si de instruire a personalului care exploateaza respectivele aplicatii instalate de catre SC MULTISOFT SRL pe calculatoarele din dotarea R.A.E.D.P.P. Constanta

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

72267000-4 - Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

75.827,88 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Negociere fara anunt de participare

Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:

  • Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 4463

Denumirea: Servicii de intretinere si actualizare a aplicatiilor informatice si de instruire personal

V.1) Data atribuirii contractului 17.05.2012

V.2) Numarul de oferte primite 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

S.C. MULTISOFT SRL
Adresa postala: Str. Trandafirului, nr. 13 A , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900205 , Romania , Tel. 0241/615 211 , Fax: 0241/548 008

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 75.841,68 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 75.827,88 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6 , Localitatea: Bucucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104642 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 218900745 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

cele prevazute la art. 256, alin. 2 din OUG nr. 34/2006

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

RAEDPP Constanta - Directia Juridica
Adresa postala: bd. Tomis, nr. 101 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900657 , Romania , Tel. +40 241580523 , Fax: +40 241580523

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

18.05.2012 15:47

 

 

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii