Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
02:23 21 07 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Achizitia de material lemnos de esenta tare necesar distribuirii de ajutoare pentru incalzirea locuintei de catre Primaria Municipiului Constanta - 20.02.2012

ro

20 Feb, 2012 00:00 646 Marime text

CONTRACT NR: 22933 / 20.02.2012
OBIECT: Achizitia de material lemnos de esenta tare necesar distribuirii de ajutoare pentru incalzirea locuintei de catre Primaria Municipiului Constanta
VALOARE: 547.460,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: SC CEREXPRES 2001 SRL
Adresa postala: sat Leicesti jud Arges , Localitatea: Cosesti , Cod postal: 117295 , Romania , Tel. 0248230166 , Fax: 0248230166

Anunt de atribuire numarul 122506/16.03.2012

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

MUNICIPIUL CONSTANTA
Adresa postala: BD. TOMIS 51, CONSTANTA , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900725 , Romania , Punct(e) de contact: GHIULNIHAL MUTALAP , Tel. +40 241488157 , Email: ghiulnihal.mutalap@primaria-constanta.ro , Fax: +40 241488195 , Adresa internet (URL): www.primaria-constanta.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatiero

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Achizitia de material lemnos de esenta tare necesar distribuirii de ajutoare pentru incalzirea locuintei de catre Primaria Municipiului Constanta

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Municipiul Constanta

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Prezentul caiet de sarcini se refera la furnizarea, manipularea, distribuirea si transportul de material lemnos necesar Primariei municipiului Constanta pentru distribuirea de ajutoare pentru incalzirea locuintelor in sezonul rece 2012, in conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr.246/31.10.2011 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, sub forma de combustibil solid, ale H.C.L.M. nr.291/28.11.2011 privind aprobarea de ajutoare pentru incalzire pe perioada sezonului rece pentru familiile si persoanele singure care se incalzesc cu energie termica furnizata in sistem centralizat sau lemne de foc, precum si ale hotararilor aprobate in sedinta Consiliului Local din data de 17.01.2012. Cantitatea maxima previzionata de material lemnos ce va fi achizitionata este de maxim 2.000 tone, aceasta reprezentand cantitatea maxima estimata, ce ar putea fi solicitata pe durata contractului.

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

03413000-8 - Lemn de foc (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

547.460 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Negociere fara anunt de participare

Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:

  • Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 22933

Denumirea: Contract de material lemnos de esenta tare necesar distribuirii de ajutoare pentru incalzirea locui

V.1) Data atribuirii contractului 20.02.2012

V.2) Numarul de oferte primite 3

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC CEREXPRES 2001 SRL
Adresa postala: sat Leicesti jud Arges , Localitatea: Cosesti , Cod postal: 117295 , Romania , Tel. 0248230166 , Fax: 0248230166

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 644.000,00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 547.460,00 Moneda: RON Fara TVA

Numarul de luni: 2

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str Stavropoleos nr 6, Sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Fax: +40 213104642 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Directia Administratie Publica Locala Serviciul Juridic
Adresa postala: bd Tomis nr 51 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900725 , Romania , Tel. +40 0241488115 , Fax: +40 0241488924

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

14.03.2012 11:30

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii