Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
22:32 19 04 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Proiect de ordin al preşedintelui A.N.A.F. pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal

ro

08 Dec, 2015 11:28 619 Marime text
Prin Legea nr. 207/2015 a fost aprobat noul Cod de procedură fiscală.
 
Astfel, potrivit art. 342 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, formularele necesare şi instrucţiunile de utilizare a acestora privind administrarea creanţelor fiscale de către organul fiscal central se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
            Totodată, art. 86 din Codul de procedură fiscală, prevede că declaraţia de înregistrare fiscală se întocmeşte prin completarea unui formular pus la dispoziţie de către organul fiscal central din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care va cuprinde: datele de identificare a contribuabilului, datele privind vectorul fiscal, datele privind sediile secundare, datele de identificare a împuternicitului, datele privind situaţia juridică a contribuabilului, precum şi alte informaţii necesare administrării creanțelor fiscale.
Art. 88 din acelaşi act normativ, stipulează că modificările ulterioare ale datelor din declaraţia de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoştinţă organului fiscal centraldin subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 15 de zile de la data producerii acestora, prin completarea şi depunerea declaraţiei de menţiuni.
De asemenea, conform noilor prevederi introduse prin art. 90 din Codul de procedură fiscală, cu privire la radierea înregistrării fiscale, contribuabilii, trebuie să solicite radierea înregistrării fiscale, în termen de 30 de zile de la încetarea calității de subiect de drept fiscal, prin depunerea declarației de radiere.
            Având în vedere prevederile legale menționate, precum și unele propuneri de îmbunătățire a conținutului formularelor de înregistrarea fiscală, transmise de către organele fiscale, este necesară adaptarea formularelor de înregistrare fiscală şi a instrucţiunilor de completare a acestora, la noile prevederi ale Codului de procedură fiscală.
 
Astfel, prin prezentul proiect de ordin se propune:
            - includerea în proiectul de ordin a formularului “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România (015)”, completat şi depus de către contribuabilii nerezidenți alții decât persoanele fizice, care nu au sediu permanent în România, dar care au obligaţii fiscale, potrivit legilor speciale;
- includerea în proiectul de ordin a formularului “Declaraţie privind sediile secundare (061)” completat şi depus de către contribuabilii care înfiinţează sedii secundare, la organul fiscal competent, fără a se atribui cod de înregistrare fiscală;
- modificarea formularelor de înregistrare fiscală prin includerea mențiunii privind radierea înregistrării fiscale;
- completarea secțiunii privind vectorul fiscal în formularul (010) "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică" cu obligația declarativă privind contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății;
            - regruparea categoriilor de persoane fizice în vederea înregistrării fiscale astfel:
  1. persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal se vor înregistra fiscal prin depunerea formularului (020) “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declarație de radiere pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal";
  2. persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal se vor înregistra fiscal prin depunerea formularului (030) “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declarație de radiere pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal";
- modificarea datelor cuprinse în vectorul fiscal cu privire la TVA, în formularul (030) "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declarație de radiere pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal";
- completarea secțiunii privind vectorul fiscal în formularul (040) “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declarație de radiere pentru instituţii publice” cu obligațiile declarative privind impozitul pe profit, accize și redevențe miniere;   
- modificarea corespunzătoare a instrucţiunilor de completare a formularelor de înregistrare fiscală.
 
***
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.
Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media - cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:
  • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 - la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  • Prin fax la numarul: 021-319.98.57. 
Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii