Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
10:55 21 05 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” din Constanţa angajează. Detalii

ro

22 Apr, 2024 20:37 1041 Marime text
 
foto: Pexels Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida Constanța, scoate la concurs în baza HG 1336/28.10.2022, 1 post de execuție, de Secretar I S, pe perioadă nedeterminată.

Locul de desfășurare al concursului este sediul Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanţa.

Dosarele de concurs se vor depune începând cu data de 22.04.2024 până la data de 09.05.2024 între orele 12:00-14:00 la sediul Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanţa.
 
Condiţii generale de participare la concurs:
 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de serviciu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile medicale abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
h) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
i) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
 
Condițiile specifice de participare la concurs pentru un post de Secretar I S sunt:
 
– Studii: Superioare, absolvite cu Diploma de Licență;
– Curs de secretariat-birotică;
– Recomandare de la ultimul loc de muncă;
– Cunoștințe avansate de operare calculator (Office, motoare de căutare, platforme educaționale, postă electronică);
– Cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale;
– Cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității din sistemul educațional (SIIIR);
– Noțiuni/abilități de comunicare și relaționare cu publicul.
 
Calendarul de desfăşurare a concursului:
 
• Candidații vor depune dosarele la secretariatul Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța, în intervalul 22.04.2024 – 09.05.2024, între orele 12:00-14:00
• Selecția dosarelor: 13.05.2024, ora 09:00
• Afișarea rezultatelor selecție dosare: 13.05.2024, ora 12:00
• Depunerea contestațiilor selecție dosare : 13.04.2024, orele 12:00-14:00
• Afișarea rezultatelor după contestații: 13.04.2024, ora 15:00
• Proba scrisă în data de 14.05.2024, ora 10:00
• Afișarea rezultatelor: 14.05.2024, ora 14:00
• Depunerea contestațiilor pentru proba scrisă: 15.05.2024, orele 12:00-14:00
• Afișarea rezultatelor după contestații: 15.05.2024, ora 15:00
• Proba practică: 16.05.2024, ora 10:00
• Afișarea rezultatelor probei practice: 16.05.2024, ora 12:00
• Susținerea probei de interviu: 16.05.2024, ora 13:00
• Afișarea rezultatelor finale: 16.01.2023, ora 15:30
 
Documentele necesare pentru înscrierea la concurs:
 
1. Formular de înscriere la concurs, adresată conducătorului unității de învățământ;
2. Cartea de identitate, certificat de naștere, certificat căsătorie – original și copie;
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. Raport REVISAL, carnet de muncă, adeverințe care să ateste vechimea în muncă (după caz) – original și copie;
5. Cazier judiciar în original și certificat de integritate comportamentală;
6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, care să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
7. Avizul psihologic;
8. Curriculum vitae european;
9. Caracterizare de la ultimul loc de muncă;
10. Opis în două exemplare care să cuprindă documentele depuse în dosar;
 
NOTĂ: Nu se primesc dosare incomplete.
 
 Bibliografie
 
1. Ordinul Ministrului Educației nr 4430/08.06.2023 – pentru modificarea și completarea Regulamentului cadru de organizare si funcționare a unităților de învățământ preuniversitar nr. 4183/2022.
2. Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar (aprobat prin ordinul de ministru nr. 3.844/2016, cu modificările și completările ulterioare)
3. ORDIN NR. 6238/08.09.2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor școlare
4. Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 actualizată 2024
5. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii cu modificările și completările ulterioare
6. Legea învățământului preuniversitar nr.198/05.07.2023
 
Tematică

1. Actele de studii și documentele școlare în învățământul preuniversitar;
2. Organizarea și funcționarea sistemului național de învățământ preuniversitar;
3. Protecția informațiilor clasificate: definiții, informații cu caracter secret de serviciu;
4. Cunoștințe de legislație privind emiterea și evidența deciziilor, a adreselor oficiale și a adeverințelor;
5. Arhivarea și circuitul documentelor;
6. Cunoștințe generale de gramatică și ortografie a limbii române;
7. Cunoștințe de operare pe calculator (Word, Excel, postă electronică, etc).
8. Cunoștințe de utilizare a softului specific activității în școli (SIIIR);
 
 

Citește și: 

Consilerii locali vor apoba documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţieLiceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” din Constanța, reabilitat energetic (DOCUMENT)
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii