Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
19:29 20 04 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Concurs oragnizat în Constanţa Se caută funcționar, îngrijitor și muncitori calificați și necalificați pentru UM 02574

ro

06 Apr, 2015 11:42 1569 Marime text
Unitatea Militară 02574 Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, în cadrul Complexului militar de instruire, reprezentare şi tranzit „Litoral”, după cum urmează:

• 3 posturi de funcţionar, prevăzute cu studii medii şi perfecţionare / specializare în domeniul turism sau recepţioner hotel.
• 2 posturi de muncitor calificat I (bucătar), prevăzute cu studii generale sau profesionale şi calificare profesională în meseria de bucătar.
• 4 posturi de muncitor calificat IV (bucătar), prevăzute cu studii generale sau profesionale şi calificare profesională în meseria de bucătar.
• 1 post de muncitor calificat I (ospătar), prevăzute cu studii generale sau profesionale şi calificare profesională în meseria de ospătar (chelner).
• 4 posturi de muncitor calificat III (ospătar) prevăzute cu studii generale sau profesionale şi calificare profesională în meseria de ospătar (chelner).
• 10 posturi de muncitor calificat IV (ospătar) prevăzute cu studii generale sau profesionale şi calificare profesională în meseria de ospătar (chelner).
• 24 posturi de muncitor necalificat I, prevăzute cu studii generale;
• 24 posturi de îngrijitor, prevăzute cu studii generale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1. PENTRU POSTURILE DE FUNCŢIONAR:

Pregătirea profesională:

• studii de specialitate: absolvirea unei instituţii de învăţământ liceal, cu diplomă de bacalaureat.
• perfecţionări/specializări: atestat sau certificat de competenţă în domeniul turism sau recepţioner hotel.
• cunoştinţe de operare / programare pe P.C. şi nivelul de cunoaştere: utilizarea P.C., nivel mediu.
• limbi străine şi nivelul de cunoaştere: Nu.
• alte cunoştinţe: Nu.
• autorizări speciale pentru executarea atribuţiilor: Nu.

Experienţă:

• vechime în muncă: minim 6 luni.
• vechime în specialitatea necesară cerută de post: minim 6 luni.
Starea de sănătate necesară ocupării postului: apt pentru muncă.
Alte cerinţe:
• capacitate de comunicare şi de relaţionare intra şi inter instituţională; disponibilitate pentru lucru în program prelungit.
• nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”.

2. PENTRU POSTURILE DE MUNCITOR CALIFICAT I (BUCĂTAR):

Pregătirea profesională:

• studii de specialitate: studii generale sau profesionale, cu certificat de calificare profesională în meseria de bucătar;
• perfecţionări/specializări: Nu;
• cunoştinţe de operare / programare pe P.C. şi nivelul de cunoaştere: Nu;
• limbi străine şi nivelul de cunoaştere: Nu.
• alte cunoştinţe: Nu.
• autorizări speciale pentru executarea atribuţiilor: Nu.

Experienţă:

• vechime în muncă: minim 9 ani.
• vechime în specialitatea necesară cerută de post: 9 ani.
Starea de sănătate necesară ocupării postului: apt pentru muncă.

Alte cerinţe:

• nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”.

3. PENTRU POSTURILE DE MUNCITOR CALIFICAT IV (BUCĂTAR):

Pregătirea profesională:

• studii de specialitate: studii generale sau profesionale, cu certificat de calificare profesională în meseria de bucătar;
• perfecţionări/specializări: Nu;
• cunoştinţe de operare / programare pe P.C. şi nivelul de cunoaştere: Nu;
• limbi străine şi nivelul de cunoaştere: Nu.
• alte cunoştinţe: Nu.
• autorizări speciale pentru executarea atribuţiilor: Nu.

Experienţă:

• vechime în muncă: Nu.
• vechime în specialitatea necesară cerută de post: Nu.
Starea de sănătate necesară ocupării postului: apt pentru muncă.

Alte cerinţe:

• nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”.

4. PENTRU POSTURILE DE MUNCITOR CALIFICAT I (OSPĂTAR):

Pregătirea profesională:

• studii de specialitate: studii generale sau profesionale, cu certificat de calificare profesională în meseria de ospătar (chelner);
• perfecţionări/specializări: Nu;
• cunoştinţe de operare / programare pe P.C. şi nivelul de cunoaştere: Nu;
• limbi străine şi nivelul de cunoaştere: Nu.
• alte cunoştinţe: Nu.
• autorizări speciale pentru executarea atribuţiilor: Nu.

Experienţă:

• vechime în muncă: minim 9 ani.
• vechime în specialitatea necesară cerută de post: 9 ani.
Starea de sănătate necesară ocupării postului: apt pentru muncă.

Alte cerinţe:

• nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”.

5. PENTRU POSTURILE DE MUNCITOR CALIFICAT III (OSPĂTAR):

Pregătirea profesională:

• studii de specialitate: studii generale sau profesionale, cu certificat de calificare profesională în meseria de ospătar (chelner);
• perfecţionări/specializări: Nu;
• cunoştinţe de operare / programare pe P.C. şi nivelul de cunoaştere: Nu;
• limbi străine şi nivelul de cunoaştere: Nu.
• alte cunoştinţe: Nu.
• autorizări speciale pentru executarea atribuţiilor: Nu.

Experienţă:

• vechime în muncă: minim 3 ani.
• vechime în specialitatea necesară cerută de post: 3 ani.
Starea de sănătate necesară ocupării postului: apt pentru muncă.

Alte cerinţe:

• nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”.

6. PENTRU POSTURILE DE MUNCITOR CALIFICAT IV (OSPĂTAR):

Pregătirea profesională:

• studii de specialitate: studii generale sau profesionale, cu certificat de calificare profesională în meseria de ospătar (chelner);
• perfecţionări/specializări: Nu;
• cunoştinţe de operare / programare pe P.C. şi nivelul de cunoaştere: Nu;
• limbi străine şi nivelul de cunoaştere: Nu.
• alte cunoştinţe: Nu.
• autorizări speciale pentru executarea atribuţiilor: Nu.

Experienţă:

• vechime în muncă: Nu.
• vechime în specialitatea necesară cerută de post: Nu.
Starea de sănătate necesară ocupării postului: apt pentru muncă.

Alte cerinţe:

• nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”.

7. PENTRU POSTURILE DE MUNCITOR NECALIFICAT I:

Pregătirea profesională:

• studii de specialitate: studii generale;
• perfecţionări/specializări: Nu;
• cunoştinţe de operare / programare pe P.C. şi nivelul de cunoaştere: Nu;
• limbi străine şi nivelul de cunoaştere: Nu.
• alte cunoştinţe: Nu.
• autorizări speciale pentru executarea atribuţiilor: Nu.

Experienţă:

• vechime în muncă: Nu.
• vechime în specialitatea necesară cerută de post: Nu.
Starea de sănătate necesară ocupării postului: apt pentru muncă.

Alte cerinţe:

• nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”.

8. PENTRU POSTURILE DE ÎNGRIJITOR:

Pregătirea profesională:

• studii de specialitate: studii generale;
• perfecţionări/specializări: Nu;
• cunoştinţe de operare / programare pe P.C. şi nivelul de cunoaştere: Nu;
• limbi străine şi nivelul de cunoaştere: Nu.
• alte cunoştinţe: Nu.
• autorizări speciale pentru executarea atribuţiilor: Nu.

Experienţă:

• vechime în muncă: Nu.
• vechime în specialitatea necesară cerută de post: Nu.
Starea de sănătate necesară ocupării postului: apt pentru muncă.

Alte cerinţe:

• nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 aprilie 2015, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
Selecţia dosarelor de concurs: în data de 22.04.2015, ora 14.00.
• pentru posturile de muncitor calificat (bucătar):

- proba practică: în data de 28.04.2015 ora 11.00;
- interviul: în data de 05.05.2015 ora 11.00.

• pentru posturile de muncitor necalificat:

- proba practică: în data de 28.04.2015 ora 11.00;
- interviul: în data de 05.05.2015 ora 11.00.

• pentru posturile de îngrijitor:

- proba practică: în data de 28.04.2015 ora 11.00;
- interviul: în data de 05.05.2015 ora 11.00.

• pentru posturile de funcţionar:

- proba scrisă: în data de 28.04.2015 ora 14.00;
- interviul: în data de 05.05.2015 ora 14.00.

• pentru posturile de muncitor calificat (ospătar):

- proba practică: în data de 28.04.2015 ora 14.00;
- interviul: în data de 05.05.2015 ora 14.00.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la sediul Unităţii Militare 02574 Bucureşti, Bdul. Drumul Taberei, nr. 7B, sector 6, telefon 021.319.58.58 int. 2217, 021.319.58.58 int. 2244. Dosarele de concurs se depun la sediul Unităţii Militare 02441 Mangalia din str. Gala Galaction, nr. 8 – 12, Municipiul Mangalia, judeţul Constanţa şi se iau în evidenţă la sediul Unităţii Militare 02574 Bucureşti, Bdul. Drumul Taberei, nr. 7B, sector 6, în termenul – limită stabilit.

Ti-a placut articolul?

Comentarii