Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
23:10 23 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Guvernul României Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 16 februarie 2024

ro

16 Feb, 2024 09:55 568 Marime text
INFORMAŢIE DE PRESĂ
privind proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței
Guvernului României din 16 februarie 2024
 
 
 1. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
  1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, precum şi pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acesteia
 
 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional şi local, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice
  2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2024 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2022 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse
  4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023
  5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art. 8 din Hotărârea nr. 846/2023 privind aprobarea Programului de susţinere a producţiei de legume cultivate în spaţii protejate pentru perioada 2023-2024 şi pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1569/2022 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate pentru anul 2023
  6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înfiinţarea pe lângă Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii
  7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură- Centrul Judeţean Covasna şi de trecere a acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Covasna în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna
  8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, în vederea ajutorării persoanelor afectate şi reconstrucţiei locuinţelor acestora, distruse de incendiul produs în comuna Mărăcineni, satul Căpătâneşti, respectiv în comuna Vadu Paşii, satul Băjani, precum şi de vântul puternic produs în comuna Bisoca, satul Sărite, judeţul Buzău
  9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,General Magheru" al judeţului Vâlcea
  10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Anghel Saligny" al judeţului Vrancea
  11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei părţi din imobilul 2810 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova, judeţul Dolj, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării
  13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea normelor metodologice privind evaluarea performanţei pentru integrarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică a organizaţiilor de cercetare, precum şi pentru stabilirea criteriilor de selectare a experţilor evaluatori prevăzute la art. 19 din Legea nr. 25/2023 privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare şi inovare din România în Spaţiul European de Cercetare, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
  14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2018 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an"
  15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declararea unui imobil ca bun de interes public naţional, înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi darea respectivului imobil în administrarea Tribunalului Gorj
  16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea codului de clasificație, a datelor de identificare, a caracteristicilor tehnice, a valorii de inventar și scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, bunuri ce au fost predate în baza Legii nr. 247/din 2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
  17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea ocupării temporare a terenului în suprafaţă de 1,1259 ha din fondul forestier naţional, de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale ,,Transgaz" SA Mediaş, pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale ,,Conductă de transport gaze naturale Gherceşti-Jitaru (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecţie catodică şi fibră optică)"
  18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Pod pe DN 54 km 64+001 ", judeţul Teleorman
  19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Dragaj de investiţii în porturile maritime"
  20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Varianta de ocolire Horezu", judeţul Vâlcea
  21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Valea Lungă, judeţul Alba
 
 1. ANALIZE
  1. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru unul de cerere 2023
  2. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal, pentru anul de cerere 2023
  3. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr.198/2023 şi modificarea şi completarea unor acte normative
  4. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru restructurare sub formă de grant în favoarea Societăţii "Complexul Energetic Oltenia" S.A. în scopul finanţării cheltuielilor cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, pentru anul 2024
  5. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind acordarea unor măsuri de sprijin în vederea aplicării prevederilor Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, pentru perioada rămasă din sezonul rece noiembrie 2023 – martie 2024
 
 1. MEMORANDUMURI
  1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea acordării în mod excepţional de către Ministerul Educaţiei de granturi de studii fără plata taxelor de şcolarizare, fără bursă, pentru programul de studii de an pregătitor de limba română, organizat de instituţii de învăţământ superior de stat din România, în favoarea unor cetăţeni români şi a membrilor de familie a acestora, români de pretutindeni sau cetăţeni străini, care au fost evacuaţi din Fâşia Gaza
  2. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite de angajament şi de credite bugetare pentru luna februarie 2024 aferente Ministerului Educaţiei
  3. MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite bugetare, aprobate pe luna februarie 2024, pentru Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
  4. MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite de angajament şi de credite bugetare, aprobate pe luna februarie 2024, pentru Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
  5. MEMORANDUM cu tema: Încheierea de angajamente legale pentru categoriile de proiecte care intră sub incidenţa prevederilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2023, cu modificările şi completările ulterioare
  6. MEMORANDUM cu tema: Relocarea în afara zonelor urbane a unor penitenciare
  7. MEMORANDUM cu tema: Majorarea limitelor de credite bugetare şi credite de angajament pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, pe luna februarie 2024, aprobate de Guvernul României
  8. MEMORANDUM cu tema: Creşterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a creşterii numărului de
personal cu 88 de lucrători faţă de numărul efectiv de personal la 31.12.2023, pentru Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A.
 
 
 1. PUNCTE DE VEDERE
  1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 17 iniţiative legislative
 
 
 
 
NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa:  https://bit.ly/3IZ02nq
 
 
Contact:
Biroul de presă al Guvernului
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii