Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
00:41 11 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Furnizare de carburanti auto pe baza de BVCA-uri - 28.08.2013

ro

28 Aug, 2013 14:33 901 Marime text
CONTRACT NR: 6484 / 28.08.2013
OBIECT: Furnizare de carburanti auto pe baza de BVCA-uri.
VALOARE: 139.012,10 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: LUKOIL ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: sector 1, str. Elena Vacarescu, nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010019, Romania, Tel. +40 212272262, Email: alungu@romania.lukoil.com, Fax: +40 212330232, Adresa internet (URL): www.lukoil.ro


Nr. anunt atribuit / Data atribuire: 139896 / 10-09-2013
Nr. anunt participare / Data publicare: 144873 / 2013-07-10 14:09:00


Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA INTRETINERE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU TULCEA
Adresa postala: STR. PACII, NR. 20, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820033, Romania, Punct(e) de contact: MIHAIELA SECUI, Tel. +40 240516250, Email: contabilitate@diaptulcea.ro, Fax: +40 240516250, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare de carburanti auto pe baza de BVCA-uri.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Str. Spitalului nr. 48 Tulcea
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de combustibili auto pe baza de BVCA-uri, pentru parcul auto din dotarea DIAP Tulcea
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09100000-0 - Combustibili (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
139.012,1 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6484
Denumirea: Furnizare de carburanti auto pe baza de BVCA-uri.
V.1) Data atribuirii contractului 28.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LUKOIL ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: sector 1, str. Elena Vacarescu, nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010019, Romania, Tel. +40 212272262, Email: alungu@romania.lukoil.com, Fax: +40 212330232, Adresa internet (URL): www.lukoil.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 141.120,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 139.012,10 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 5
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Departajarea ofertelor:in cazul in care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe locul I, intrunesc acelas punctaj, va fi declarata castigatoare oferta cu pretul cel mai scazut. In cazul in care ofertele cu acelas numar de puncte au preturi egale,se va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie, reofertarea pretului in plic inchis, pana la realizarea departajarii.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea – Oficiul juridic
Adresa postala: Str. Pacii nr. 20, cam.300, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820033, Romania, Tel. +40 0240516250, Email: contabilitate@diaptulcea.ro, Fax: +40 0240516250
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.09.2013 14:00Ti-a placut articolul?

Comentarii