Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
13:09 16 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Extinderea spre sud a danei de gabare din Portul Constanta - 19.10.2012

ro

18 Oct, 2012 20:00 844 Marime text

CONTRACT NR: 31030 / 19.10.2012
OBIECT:
Extinderea spre sud a danei de gabare din Portul Constanta
VALOARE:
12.744.039,72 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT:
ARGOS S.A.
Adresa postala: Str. Canalului, Nr.11 , Localitatea: Cernavoda , Cod postal: 905200 , Romania , Tel. 0241238440 , Email: arg@arg.ro , Fax: 0241238197 , Adresa internet (URL): www.arg.ro

Anunt de atribuire (utilitati) numarul 130433/08.11.2012

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 135502 / 14.05.2012

Denumire contract: Extinderea spre sud a danei de gabare din Portul Constanta

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA

Adresa postala: Incinta Port Constanta, Gara Maritima , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900900 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Dezvoltare Achizitii Publice , Tel. +40 241601123 , In atentia: Director General Adjunct-MIHAI GHEORGHIADE; Mihaela Staetu - Sef Serv. Dezvoltare-Achizitii Publice , Email: dirgensec@constantza-port.ro, mstaetu@constantza-port.ro , Fax: +40 241619512 , Adresa internet (URL): www.portofconstantza.com , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Activitati portuare

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Extinderea spre sud a danei de gabare din Portul Constanta

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Proiectare si executare

Locul principal de executare: Port Constanta-Latura interioara a Digului de Nord

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Obiectul contractului il reprezinta proiectarea si executia obiectivului EXTINDEREA SPRE SUD A DANEI DE GABARE DIN PORTUL CONSTANTA Contractantul va avea sarcina de a intocmi Proiectul Tehnic,Detalii de executie, Studii de teren (ridicari hidrografice si studii geotehnice), documentatie pentru obtinere Certificat de Urbanism si avize – in ipoteza expirarii valabilitatii acestora, documentatie pentru obtinere Autorizatie de Construire, inclusiv verificarea tehnica a proiectului, intocmire Punct de vedere cu privire la executia lucrarilor, intocmire Proiect de urmarire a comportarii in timp a constructiei, si de a executa si pune in functiune obiectivul mai sus mentionat. Proiectantul va acorda asistenta tehnica de-a lungul executiei lucrarilor. Dana de gabare este amplasata pe latura interioara a Digului de Nord al Portului Constanta, la sud de Unitatea Militara. C.N. A.P.M. a hotarat utilizarea acestei dane pentru exploatare portuara. In acest scop s-a construit un cheu in lungime totala de 310 m, incepand de la bazinul danelor militare si s-a realizat un teritoriu cu o suprafata de 36.000 mp.Pe acest teritoriu a fost realizat un terminal de cereale.C.N. A.P.M. doreste sa extinda spre Sud cheul existent. Din scenariile prezentate in Studiul de Fezabilitate, s-a ales varianta prelungirii spre Sud a frontului de acostare existent cu 85 ml si pe directia Est-vest cu inca 85 ml pana la coltul de Nord-Vest al danei si realizarea umpluturilor intre latura de Sud a teritoriului existent aferent danei de gabare si noul cheu . Solutia constructiva prevede realizarea unui cheu de greutate in lungime de 170 ml din blocuri prefabricate de beton montate suprapus, formand pile independente de 5,5m lungime, iar in spatele cheului se va obtine din umpluturi un teritoriu portuar de 10.900 mp.

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45241000-8 - Lucrari de constructii de porturi (Rev.2)

71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

12.744.039,72 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

Pozitia din Planul de achizitii pe anul 2012 – Cap. C, pct.7

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 31030

Denumirea: Proiectare +Executie"Extinderea spre sud a danei de gabare din Portul Constanta

V.1) Data atribuirii contractului 19.10.2012

V.2) Numarul de oferte primite 6

Numarul de oferte admisibile 2

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

ARGOS S.A.

Adresa postala: Str. Canalului, Nr.11 , Localitatea: Cernavoda , Cod postal: 905200 , Romania , Tel. 0241238440 , Email: arg@arg.ro , Fax: 0241238197 , Adresa internet (URL): www.arg.ro

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 18.825.280,00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 12.744.039,72 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial Transport 2007-2013

VI.2) Alte informatii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Tribunalul Constanta- Sectia Comerciala

Adresa postala: Str. Traian nr.31 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900743 , Romania , Tel. +40 241551345 , Fax: +40 241610241

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Compania Nationala „Administratia Porturilor Maritime” SA Constanta - Serviciul Juridic si Contencios

Adresa postala: Incinta Port constanta, Poarta nr.1, Gara Maritima , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900900 , Romania , Tel. +40 241601671 , Fax: +40 241619512

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

06.11.2012 09:15

 

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii