Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
13:15 16 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Modernizare trecere la nivel Palas Port B km 4+692 - 03.12.2013

ro

03 Dec, 2013 00:00 540 Marime text
CONTRACT NR: 476 / 03.12.2013
OBIECT: Modernizare trecere la nivel Palas Port B km 4+692
VALOARE: 700.863,92 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: CONSFER S.R.L.
Adresa postala: str. MATEI BASARAB-spatiul comercial C1 fost 5, NR. 8-10, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920004, Romania, Tel. 0243206261, Email: mihpetrache@yahoo.com, Fax: 0243206262, Adresa internet (URL): www.consfer.ro


Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala CREIR CF Constanta, Aleea Albastrelelor nr.10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Belu, Tel. +40 241617402, Email: daniela.belu@cfr.ro, Fax: +40 241617402, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare trecere la nivel Palas Port B km. 4+692
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Trecere la nivel Palas-Port B km. 4+692
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari de înlocuire a dalelor existente cu dale de tip elastic, refacerea infrastructurii cu introducerea de geogrile si geotextile, asigurarea scurgerii apelor meteorice prin prevederea unui dren longitudinal si a unui podet tubular, asigurarea protectiei cablurilor di zona trecerii la nivel, curatarea santurilor existente si realizarea prelungirii acestora, racordarea trecerii la nivel cu strada existenta prin refacerea si completarea straturilor rutiere existente, precum si realizarea trotuarelor, conform proiect tehnic nr. 74/2013.Valoarea estimata a contractului: 703.898,86 lei fara TVA, din care 652.853,63 lei fara TVA lucrari C+M si 51.045,23 lei fara TVA cheltuieli diverse si neprevazute în procent de 7,8 %.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234140-9 - Lucrari de constructii de pasaje la nivel (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
700.863,92 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10/4/666/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 476
Denumirea: Modernizare trecere la nivel Palas Port B km. 4+692
V.1) Data atribuirii contractului 03.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONSFER S.R.L.
Adresa postala: str. MATEI BASARAB-spatiul comercial C1 fost 5, NR. 8-10, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920004, Romania, Tel. 0243206261, Email: mihpetrache@yahoo.com, Fax: 0243206262, Adresa internet (URL): www.consfer.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 703.898,86 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 700.863,92 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Constanta – Sectia Comerciala
Adresa postala: strada Traian, nr 23, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel. +40 241617760, Fax: +40 241619628
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei C.R.E.I.R. CF Constanta
Adresa postala: Aleea Albastrelelor nr. 10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Tel. +40 241589840, Fax: +40 241587240
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.12.2013 12:59Ti-a placut articolul?

Comentarii