Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
17:48 22 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Intocmirea documentatiei de cadastru pentru obtinerea numarului cadastral, obiective SCREIR CTA - 18.12.2013

ro

18 Dec, 2013 00:00 647 Marime text
CONTRACT NR: 498 / 18.12.2013
OBIECT: Intocmirea documentatiei de cadastru pentru obtinerea numarului cadastral, obiective SCREIR CTA
VALOARE: 93.248,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: TOPO CAD SRL
Adresa postala: str. Mesterul Manole,nr. 3, bl. d 15, sc. 3, et. 4, ap 45, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031124, Romania, Tel. 0728925944, Email: marinache.anamaria@yahoo.com


Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala CREIR CF Constanta, Aleea Albastrelelor nr.10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Belu, Tel. +40 241617402, Email: daniela.belu@cfr.ro, Fax: +40 241617402, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Intocmirea docum. de cadastru necesara pentru obtinerea nr.cadastral si inscrierea in Cartea Funciara a terenului din dom. public al Statului, aflat in administrarea MT si concesiunea CNCF”CFR”SA si a docum. topografice necesare obtinerii certif. de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor din dom. privat al CNCF,,CFR”SA, evaluarea acestora si inscrierea in cartile funciare locale pentru ob. situate pe pe Linia CF 800 / Bucuresti – Cta, Linia CF 813 / Cta-Mangalia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Conform caietelor de sarcini, statii/intersatatii CF L800, L813, L813A si/sau sediul prestatorului
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-Întocmirea documentatiilor de cadastru necesare obtinerii numarului cadastral si intabularii terenului apartinând domeniului public al statului aflat în administrarea MTI si concesiunea CNCF”CFR”-SA, conform caietului de sarcini – 115,60 ha.-Întocmirea documentatiilor topografice necesare obtinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor apartinând infrastructurii feroviare private, de evaluare la valoarea de piata, de intabulare în cartile funciare locale, conform caietului de sarcini – 50,64 ha.Nu sunt prevazute cheltuieli diverse si neprevazute.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
93.248 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10/4/1008/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 498
Denumirea: Intocmirea documentatiei de cadastru pentru obtinerea numarului cadastral, obiective SCREIR CTA
V.1) Data atribuirii contractului 18.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TOPO CAD SRL
Adresa postala: str. Mesterul Manole,nr. 3, bl. d 15, sc. 3, et. 4, ap 45, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031124, Romania, Tel. 0728925944, Email: marinache.anamaria@yahoo.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 300.000,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 93.248,00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Constanta – Sectia Comerciala
Adresa postala: strada Traian, nr 23, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel. +40 241617760, Fax: +40 241619628
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei C.R.E.I.R. CF Constanta
Adresa postala: Aleea Albastrelelor nr. 10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Tel. +40 241589840, Fax: +40 241587240
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.01.2014 13:29

Ti-a placut articolul?

Comentarii