Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
21:50 22 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Exploatare, întretinere, reparatii tehnice curente la un numar de 18 centrale termice pe raza SCREIR - 03.12.2013

ro

03 Dec, 2013 00:00 807 Marime text
CONTRACT NR: 474 / 03.12.2013
OBIECT: Exploatare, întretinere, reparatii tehnice curente la un numar de 18 centrale termice pe raza SCREIR
VALOARE: 819.000,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: UTI GRUP SA
Adresa postala: Str. Cernauti nr. 27C, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022183, Romania, Tel. +40 212010456, Email: anca.popescu@uti.ro, Fax: +40 213187584, Adresa internet (URL): www.uti.ro
VIOSIL INSTALCONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Str. Cozieni,Nr. 33, Sect. 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050284, Romania, Tel. 0213357795, Email: viosilimpex@yahoo.com, Fax: 0213367010, Adresa internet (URL): www.viosilinstalconstruct.ro

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala CREIR CF Constanta, Aleea Albastrelelor, nr.10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Punct(e) de contact: Belu Daniela, Tel. +40 241617402, Email: daniela.belu@cfr.ro, Fax: +40 241617402, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Exploatare, întretinere, reparatii tehnice curente la un numar de 18 centrale termice pe raza SCREIR CF Constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: 18 centrale termice pe raza Sucursale CREIR CF Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurarea functionarii in parametrii proiectati a unui numar de 18 centrale termice pe raza SCREIR CF Constanta, prin incalzirea spatiilor si producerea apei calde menajere precum si intretinerea zilnica, revizii, reparatii planificate, interventii in caz de avarii la centralele termice, conform caietului de sarcini.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent = 456.500 lei fara TVA. Nu sunt estimate cheltuieli diverse si neprevazute.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50720000-8 - Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
819.000 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10/4/1074/213
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 474
Denumirea: Exploatare, întretinere, reparatii tehnice curente la un numar de 18 centrale termice pe raza SCREIR
V.1) Data atribuirii contractului 03.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UTI GRUP SA
Adresa postala: Str. Cernauti nr. 27C, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022183, Romania, Tel. +40 212010456, Email: anca.popescu@uti.ro, Fax: +40 213187584, Adresa internet (URL): www.uti.ro
VIOSIL INSTALCONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Str. Cozieni,Nr. 33, Sect. 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050284, Romania, Tel. 0213357795, Email: viosilimpex@yahoo.com, Fax: 0213367010, Adresa internet (URL): www.viosilinstalconstruct.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 893.000,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 819.000,00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Acordul cadru a fost incheiat cu 2 operatori economici, astfel: Locul 1 - SC Viosil Instalconstruct SRL Bucuresti - valoare acord cadru 819.000 lei; Locul 2 - SC UTI Grup SA Bucuresti - valoare acord cadru 889.000 lei.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Constanta – Sectia Comerciala
Adresa postala: strada Traian, nr 23, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel. +40 241617760, Fax: +40 241619628
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei C.R.E.I.R. CF Constanta
Adresa postala: Aleea Albastrelelor nr. 10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Tel. +40 241589840, Fax: +40 241587240
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.12.2013 12:25

Ti-a placut articolul?

Comentarii