Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
20:47 21 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Elaborare proiecte tehnice si documentatii tehnico-economice pentru proiectare/modificare a instalat - 19.11.2013

ro

19 Nov, 2013 14:19 823 Marime text
CONTRACT NR: 454 / 19.11.2013
OBIECT: Elaborare proiecte tehnice si documentatii tehnico-economice pentru proiectare/modificare a instalatiilor SCB
VALOARE: 27.500,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI CAI FERATE S.A.
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 0213160190, Email: ofertare@ispcf.ro, Fax: +40 0213123145

CONTRACT NR: 453 / 19.11.2013
OBIECT: Elaborare proiecte tehnice si documentatii tehnico-economice pentru proiectare/modificare a instalatiilor SCB
VALOARE: 18.700,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI CAI FERATE S.A.
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 0213160190, Email: ofertare@ispcf.ro, Fax: +40 0213123145

CONTRACT NR: 455 / 19.11.2013
OBIECT: Elaborare proiecte tehnice si documentatii tehnico-economice pentru proiectare/modificare a instalatiilor SCB
VALOARE: 66.800,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI CAI FERATE S.A.
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 0213160190, Email: ofertare@ispcf.ro, Fax: +40 0213123145


Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala CREIR CF Constanta, Aleea Albastrelelor nr.10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Belu, Tel. +40 241617402, Email: daniela.belu@cfr.ro, Fax: +40 241617402, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Elaborare proiecte tehnice si documentatii tehnico-economice pentru proiectare/modificare a instalatiilor SCB – 3 loturi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului si/sau, dupa caz amplasamentul instalatiilor.
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lotul 1: Elaborare documentatie tehnica pentru inlocuirea releelor tip RM-1 in schemele instalatiei MACT Port;Lotul 2: Elaborare documentatie tehnica pentru inlocuirea circuitelor de cale tip CS 24-6 cu circuite de cale in doua secvente, in statia Agigea Ecluza;Lotul 3: Modificare documentatie tehnica BLA Ciulnita Slobozia Sud in urma lucrarilor de reabilitare a instalatiilor SCB pe Coridorul IV Paneuropean.- pentru loturile 1 si 2 - elaborare documentatie tehnica cuprinzând schemele elctrice pentru realizarea modificarilor necesare în instalatia CED existenta, planurile de montaj si detalii de executie;- pentru lotul 3 - elaborare documentatie tehnico-economica, faza PTh+DDE ce va cuprinde: deviz general, proiect tehnic ce va include caiet de sarcini, memoriu de exploatare, lucrari conexe la instalatiile feroviare (daca este cazul), planurile cu schemele electrice nou proiectate, schita cu semnalizarea si planul de cablaj pentru BLA Ciulnita – Slobozia Sud, detalii de executie;- pentru toate cele 3 loturi – documentatia tehnica va cuprinde un exemplar rosu galben pentru realizarea modificarilor in schemele CED sau BLA existente si trei exemplare finale dupa realizarea modificarilor si a probelor de buna functionare a instalatiilor, precum si un exemplar pe suport magnetic.Valoarea estimata a contractului: 149.002,53 lei fara TVA (39.960 lei fara TVA lot 1, 24.282,17 lei fara TVA lot 2, 84.660,36 lei fara TVA lot 3)-nu sunt prevazute cheltuieli diverse si neprevazute
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
113.000 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10/4/873/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 454
Denumirea: Elaborare proiecte tehnice si documentatii tehnico-economice pentru proiectare/modificare a instalat
V.1) Data atribuirii contractului 19.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI CAI FERATE S.A.
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 0213160190, Email: ofertare@ispcf.ro, Fax: +40 0213123145
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 39.960,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27.500,00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 453
Denumirea: Elaborare proiecte tehnice si documentatii tehnico-economice pentru proiectare/modificare a instalat
V.1) Data atribuirii contractului 19.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI CAI FERATE S.A.
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 0213160190, Email: ofertare@ispcf.ro, Fax: +40 0213123145
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 24.282,17 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18.700,00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 455
Denumirea: Elaborare proiecte tehnice si documentatii tehnico-economice pentru proiectare/modificare a instalat
V.1) Data atribuirii contractului 19.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI CAI FERATE S.A.
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 0213160190, Email: ofertare@ispcf.ro, Fax: +40 0213123145
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 84.660,36 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 66.800,00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Constanta – Sectia Comerciala
Adresa postala: strada Traian, nr 23, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel. +40 241617760, Fax: +40 241619628
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei C.R.E.I.R. CF Constanta
Adresa postala: Aleea Albastrelelor nr. 10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Tel. +40 241589840, Fax: +40 241587240
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.11.2013 11:08

Ti-a placut articolul?

Comentarii