Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
02:45 20 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Contract servicii curatenie - 16.05.2012

ro

16 May, 2012 01:00 805 Marime text

CONTRACT NR: DRB/4178 / 16.05.2012
OBIECT: Contract servicii curatenie
VALOARE: 79.760,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: SC Invest Milenium SRL
Adresa postala: str. Ana Ipatescu 13 , Localitatea: Bacau , Cod postal: 0000 , Romania , Tel. 0234516251 , Fax: 0234516013

Anunt de atribuire numarul 124912/25.05.2012

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 133797 / 07.03.2012

Denumire contract: Contract de servicii având ca obiect prestarea serviciilor de curatenie a birourilor la sediul Directiei Regionale Bucuresti precum si la sediile Oficiilor Judetene din Brasov, Buzau, Calarasi, Constanta, Giurgiu, Ialomita, Olt, Arges, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vâlcea si Dâmbovita

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Adresa postala: Lucian Blaga, nr.4,sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 031072 , Romania , Punct(e) de contact: Gabriela Sturzu , Tel. +40 372845002 , Email: gabriela.sturzu@ancom.org.ro , Fax: +40 213233197 , Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Contract de servicii având ca obiect prestarea serviciilor de curatenie a birourilor la sediul Directiei Regionale Bucuresti precum si la sediile Oficiilor Judetene din Brasov, Buzau, Calarasi, Constanta, Giurgiu, Ialomita, Olt, Arges, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vâlcea si Dâmbovita

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor

Locul principal de prestare: sediul Directiei Regionale Bucuresti precum si la sediile Oficiilor Judetene din Brasov, Buzau, Calarasi, Constanta, Giurgiu, Ialomita, Olt, Arges, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vâlcea si Dâmbovita

Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Contract de servicii având ca obiect prestarea serviciilor de curatenie birouri, în conformitate cu prevederile din Sectiunea a 2-a - Caietul de sarcini.

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

90919200-4 - Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

79.760 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: DRB/4178

Denumirea: Contract servicii curatenie

V.1) Data atribuirii contractului 16.05.2012

V.2) Numarul de oferte primite 8

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC Invest Milenium SRL
Adresa postala: str. Ana Ipatescu 13 , Localitatea: Bacau , Cod postal: 0000 , Romania , Tel. 0234516251 , Fax: 0234516013

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 125.000,00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 79.760,00 Moneda: RON Fara TVA

Numarul de luni: 8

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

În situatia în care preturile ofertate sunt egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret sa depuna o noua propunere financiara în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

ANCOM - Departamentul Achizitii/Serviciul Juridic Achizitii
Adresa postala: Strada Delea Noua, Nr. 2, Sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030925 , Romania , Tel. +40 372845339 , Email: bogdan.margineanu@ancom.org.ro , Fax: +40 372845406 , Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

23.05.2012 13:21

 

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii