Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
02:40 20 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante

ro

22 Sep, 2017 15:46 2035 Marime text
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța organizează concurs, în baza HG 611/2008 modificată prin H.G. nr. 1173/2008, în perioada 24.10.2017 - 27.10.2017, astfel: proba scrisă pe data de 24.10.2017 ora 10:00 și proba interviu pe data de 27.10.2017, ora 10:00 la sediul C.P.Traian din Constanța, str. Nicu Mandai nr.15 (zona Halta Traian, vis-à-vis de str. Interioară 2), pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:   
 
 
  Compartiment Control Intern:
 •  1 post de consilier, clasa I grad profesional superior
 
1. Condiții generale :
- Cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare:
 
2.Condiții specifice:
              -   Studii universitare de licența absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licență sau echivalenta în domeniul științe economice .
            - Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice - minimum 9 ani.
 
Bibliografie:
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare.;
 • Legea nr. 7/2004 (r) privind Codul de conduita a functionarilor publici;
 • H.G.nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul – cadru de organizare și funcționare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului cu modificările și completările ulterioare ;
- O.G nr.119/1999  privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv,               republicată, modificată și completată prin O.U.G nr.2/2015 pentru modificarea și complettrea   unor acte normative, precum și alte măsuri;
 - O.S.S.G.G. nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitățilorpublice, modificat și completat prin O.S.G.G. nr.200/1016 și O.S.G.G. nr.530/2016.
 
 
 Serviciul Resurse Umane:
 - 1 post de inspector clasa I, grad profesional superior
 
1. Condiții generale :
- Cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare:
 
2.Condiții specifice:
- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul științelor juridice, științelor economice.
          -  Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice  - minimum9  ani.
 -  Curs inspector resurse umane.
 
Bibliografie:
 -Legea nr. 188/1999 republicată, privind Statutul Funcţionarilor Publici (r2), cu modificările și completările ulterioare;
        - Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
- Legea nr.53/2003 - Codul Muncii republicat cu modificările și completările ulterioare;
          - Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
-  H.G nr.1434/2004 privind atribuţiile și Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare.
 
 
Birou Adopţii şi Postadopţii:
- 1 post de consilier, clasa I,grad profesional debutant
 
1. Condiții generale :
- Cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare:
 
2.Condiții specifice:
 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă  îndomeniul asistență socială specializare asistență socială.
 
Bibliografie:
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare;
        - Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
        - Legea nr.272/2004 privind protecţia și promovarea drepturilor copilului, republicată;
 -.Legea nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*);
- H.G nr.1434/2004 privind atribuţiile și Regulamentul – cadru de organizare și funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare.
 
 
 
Biroul Monitorizare, Statistică, Strategii, Programe-Proiecte:
 • 1 post de inspector, clasa I, grad profesional principal
 
1.Condiții generale
- Cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare.
 
2.Condiţii specifice:
   - Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă;
         -   Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice  - minimum 5  ani.
 
Bibliografie:
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 7/2004 (r) privind codul de conduită a funcționarilor publici;
- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului republicată;
- Legea nr. 448/2006 (r2) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare;
      - Legea nr. 339 din 3 decembrie 2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale;
      -  H.G.nr. 1434/2004   privind atribuțiile și Regulamentul – cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului cu modificările și completările ulterioare.
 
Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare și Violență în Familie:
-1  post de  consilier, clasa I, grad profesional asistent
 
1.Condiții generale
- Cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare.
 
 
2.Condiţii specifice:
-  Studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul asistență socială specializare asistență socială.
          -  Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice - minimum 1  an;
 
Bibliografie:
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare.;
      - Legea nr. 7/2004 (r) privind Codul de conduită a functionarilor publici;
   - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului republicată;
      - H.G. nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul – cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului cu modificările și completările ulterioare;
     -  H.G nr. 49 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state.
 
Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare și Violență în Familie:
-1 post de inspector, clasa I , grad profesional asistent 
 
1.Condiții generale
- Cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare.
 
2.Condiţii specifice:
 -  Studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul asistență socială specializare asistență socială.
          -   Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice - minimum 1  an;
 
 
Bibliografie:
       - Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare.;
      - Legea nr. 7/2004 (r) privind Codul de conduită a functionarilor publici;
   - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului republicată;
      - H.G. nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul – cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului cu modificările și completările ulterioare;
     -  H.G nr. 49 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state.
 
Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare și Violență în Familie:
 • 2 posturi de inspector, clasa I, grad profesional debutant
 
1.Condiții generale
- Cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare.
 
2.Condiţii specifice:
- Studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul asistență socială specializare asistență socială.
 
 
Bibliografie:
-Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare.;
      - Legea nr. 7/2004 (r) privind Codul de conduită a functionarilor publici;
     - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului republicată;
      - H.G. nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul – cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului cu modificările și completările ulterioare;
     -  H.G nr. 49 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state.
 
  Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare și Violență în Familie:
 • 1 post  de consilier, clasa I, grad profesional debutant
 
1.Condiții generale :
- Cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Functționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare.
 
2.Condiţii specifice:
-  Studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul psihologie specializare psihologie.
 
Bibliografie:
-Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare.;
- Legea nr. 7/2004 (r) privind Codul de conduită a functionarilor publici;
- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului republicată;
- H.G. nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul – cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului cu modificările și completările ulterioare;
     - H.G nr. 49 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state.
 
Serviciul de Intervenții în Situații de Trafic, Migrație, Repatrieri, Exploatare și Asistență  Stradală:
   -  1 post de inspector , clasa I , grad profesional asistent
 
     1. Condiții generale :
   - Cele prevazute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare.
 
 2. Condiții specifice:
- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul asistență socială specializare asistență socială.
        - Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice - minimum 1  an.
Bibliografie:
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 (r) privind Codul de conduită a functionarilor publici;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului republicată;
 • H.G.nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul – cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului cu modificările și completările  ulterioare;
 •  H.G nr. 49 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state.
 
 
Serviciul de Intervenții în Situații de Trafic, Migrație, Repatrieri, Exploatare și Asistență  Stradală:
-1 post de inspector, clasa I, grad profesional debutant
 
1.Condiții generale
- Cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare.
 
2.Condiţii specifice:
      - Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul asistență socială specializare asistență socială.
 
 
Bibliografie:
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 (r) privind Codul de conduită a functionarilor publici;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului republicată;
 • H.G.nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul – cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului cu modificările și completările ulterioare;
 •  H.G nr. 49 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state.
 
Serviciul Management de Caz pentru Copil – Birou Alternative de Tip Familial:
- 2 posturi de consilier, clasa I, grad profesional asistent
 
1.Condiții generale
       - Cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare.
 
2.Condiții specifice:
- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul asistență socială specilizare asistență socială.
- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minimm - 1  an;
 
Bibliografie:
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 (r) privind Codul de conduită a funcționarilor publici;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului republicată;
 • H.G.nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul – cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului cu modificările ulterioare ;
 • Ordin  nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului.
 
Serviciul Management de Caz pentru Copil – Birou Alternative de Tip Familial:
- 1 post de inspector,  clasa I, grad profesional asistent
 
1.Condiții generale
       -  Cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare.
 
2.Condiții specifice:
-   Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul asistență socială specilizare asistență socială.
-    Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minimm - 1  an;
 
Bibliografie:
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 (r) privind Codul de conduită a funcționarilor publici;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului republicată;
 • H.G.nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul – cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de Asistență Socială și Protecția Copilului cu modificările ulterioare ;
 • Ordin  nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului.
 
Serviciul Management de Caz pentru Copil – Birou Alternative de Tip Familial:
 - 6 posturi de inspector, clasa I, grad profesional debutant
 
          1. Condiții generale :
-Cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare.
 
2. Condiții specifice:                   
   - Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul asistență socială specializare -asistență socială.
 
Bibliografie:
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 (r) privind Codul de conduită a funcționarilor publici;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului republicată;
 • H.G.nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul – cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de Asistență Socială și Protecția Copilului cu modificările ulterioare ;
 • Ordin  nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului.
 
Serviciul Management de Caz pentru Copil – Birou Alternative de Tip Familial:
 • 1 post de inspector, clasa I , grad profesional debutant 
 
1. Condiții generale :
Cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare.
 
2. Condiții specifice:                   
      - Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul psihologie specializare -psihologie.
 
Bibliografie:
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 (r) privind Codul de conduită a funcționarilor publici;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului republicată;
 • H.G.nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul – cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului cu modificările ulterioare ;
 • Ordin  nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului.
 
Birou Mangement de Caz pentru Adulți- Compartiment Asistență Persoane Adulte:
- 1 post de inspector, clasa I, grad profesional asistent
 
         1. Condiții generale :
 -  Cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2)  cu  modificările și completările ulterioare.
 
 2. Condiții specifice:
- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă  durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în  domeniul asistență socială specializare- asistență socială;
        -  Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice - minimum 1 an.
 
 
Bibliografie:
-Legea nr 188/1999 privind statutul functionarilor publici (r2) cu modificările si completătrile ulterioare;
- Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a functionarilor publici
- Legea 292/2011- Legea  Asistentei Sociale;
- Legea nr. 448/2006 (r) privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 - H.G 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţa Socială si Protecţia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 
        Birou Mangement de Caz pentru Adulți- Compartiment Asistență Persoane Adulte:
 -  4 posturi  de  inspector, clasa I, grad profesional debutant
 
1. Condiții generale :
   - Cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare.
 
 2. Conditii specifice:
  - Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă  durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în  domeniul asistență socială specializare- asistență socială;
 
 
Bibliografie:
- Legea nr 188/1999 privind statutul functionarilor publici (r2) cu modificările si completătrile ulterioare;
  - Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a functionarilor publici
  - Legea 292/2011- Legea  Asistentei Sociale;
  - Legea nr. 448/2006 (r) privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 - H.G 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţa Socială si Protecţia Copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 
Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap:
 - 1 post de inspector, clasa I, grad profesional debutant
 
 
1. Condiții generale :
- Cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare.
 
2. Conditii specifice:
     - Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul știința sportului și educației  fizice  specializare- kinetoterapie.
 
 
Bibliografie:
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul Functționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare.;
 • Legea nr. 7/2004 (r) privind Codul de conduită a funcționarilor publici;
 •  Legea nr. 448/ 2006 (r) privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicapH.G.nr. 1434/2004 cu modificările ulterioare privind atribuțiile și Regulamentul – cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;
 • Ordinul MMFPS nr.2298/2012 privind aprobarea Procedurii –cadru de evaluare  a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad de handicap.
 
Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap:-
- 1 post de consilier, clasa I, grad profesional debutant
 
1.Condiții generale:
 - Cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare.
 
2.Conditii specifice:
      - Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă  durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul științele educației specializare pedagogie/psihopedagogie specială.
 
Bibliografie:
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul Functționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare.;
 • Legea nr. 7/2004 (r) privind Codul de conduită a funcționarilor publici;
 •  Legea nr. 448/ 2006 (r) privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicapH.G.nr. 1434/2004 cu modificările ulterioare privind atribuțiile și Regulamentul – cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;
 • Ordinul MMFPS nr.2298/2012 privind aprobarea Procedurii –cadru de evaluare  a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad de handicap.
 
  Birou Achiziții Urmărire Contracte:
 •  1 post de consilier juridic, clasa I grad profesional superior
 
1.Condiții generale:
 - Cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare.
 
2.Conditii specifice:
   - Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă  durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul științelor juridice – specializare Drept;
       -Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice- minimum 9  ani.
 
Bibliografie:
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2) cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 (r) privind Codul de conduită a funcționarilor publici;
 • Legea nr.98/2016 (*actualizată*) privind achiziţiile publice;
 • HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • Ordinul nr.264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecție pentru evaluarea ex-ante a documentațiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor- cadru de achiziție publică.    
       Dosarele de înscriere la concursul de recrutare se primesc la sediul D.G.A.S.P.C. Constanţa din str.Decebal nr.22, camera 12, în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial partea a III – a, respectiv22.09.2017, (până la data de 11.10.2017, ora 16:30) şi trebuie să cuprindă următoarele acte :
a) Formularul de înscriere;
b) Copia actului de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) Copia carnetului de muncă sau după caz o adeverință care să ateste vechimea în muncă și după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
e) Cazier judiciar;
f) Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;
g) Aviz psihologic;
h) Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste ca nu a desfășurat activități de poliție politică;
      Adeverința care atestă starea de sănatate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.
     Copiile actelor incluse în dosarul de concurs se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.
      Documentul prevazut la lit e) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere.
      In acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
      Formularul de înscriere se pune la dispoziția candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritații sau instituției publice organizatoare a concursului.
     Conditiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se afiseaza la sediul D.G.A.S.P.C. Constanța , str Decebal nr.22 si pe site-ul institutiei.
     Relații suplimentare se pot obține la sediul D.G.A.S.P.C. Constanța, str. Decebal nr.22, Serviciul Resurse Umane, camera 12 și la nr. de tel.0241/480863.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii