Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
23:29 24 09 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Convocare AGEA SC Neptun Olimp SA

ro

21 Jul, 2021 00:00 627 Marime text
 
 
 CONVOCATOR
 
Consiliul de Administratie al Societății Neptun Olimp S.A., cu sediui în Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanța, înregistrată la ORC sub nr. J13/5l7/1991, avand C.U.I. RO 2423562, atribut fiscal RO, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor in data de 26.08.2021, ora 12 la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:
La solicitarea inregistrata sub nr. 1103/13.07.2021, a celor trei membrii ai Consiliului de Administratie, reprezentanti ai Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului urmatorul punct pe ordinea de zi:
  1. Aprobarea introducerii cererii de deschidere a procedurii generale a insolventei prevazute de Legea 83/20l4 pentru societatea Neptun Olimp SA, cu declararea intentiei de reorganizare a societatii si numirea unui administrator judiciar.
La solicitarea actionarului Societatea de Investitii Financiare Transilvania SA inregistrata sub nr. 1012/29.06.2021, precum si la solicitarea inregistrata sub nr. 1085/9.07.2021 a celor doi membrii ai Consiliului de Administratie reprezentanti ai acestui actionar, urmatoarele puncte pe ordinea de zi:
  1. Aprobarea dizolvarii si lichidarii societatii Neptun Olimp SA, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile.
  2. Aprobarea datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, propunerea privind data de inregistrare fiind data de 16.09.2021 ;
  3. Aprobarea imputernicirii persoanei care urmeaza a efectua publicitatea si va depune la Oficiul Registrului Comertului hotararile adoptate de Adunarea Generale Extraordinara a Actionarilor.
La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 12.08.2021, stabilita ca data de referinta.
Calitatea de actionar se va dovedi cu buletin de identitate, certificat de actionar, procura speciala/generala pentru actionarii persoane fizice sau imputemicire pentru persoane juridice.
Procurile vor fi depuse la sediul societatii Neptun - Olimp SA, in original, sau pe adresa de e-mail a societatii neptunolimp2003@yahoo.com, cu 24 de ore inainte de adunarea generala, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.
Formularele de procuri speciale/generale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu daia de 26.07.2021 intre orele 9 — 13 sau de pe site-ul societatii www.neptun-olimp.com. Un exemplar al procurii special/generale se va depune /expedia la sediul societatii sau pe adresa de e- mail a societatii neptunolimp2003@yahoo.com, pana inclusiv la data de 25.08.2021 ora 12.00, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5%, din capitalul social au dreptul :
  1. de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale, solicitarile urmand a fi primite de catre Neptun Olimp SA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.
  2. de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, solicitarile urmand a fi primite de catre Neptun Olimp SA pana la data de 25.08.2021, ora 12.00.
Solicitarile privind atat introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cat si cele privind propuneri de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii, trebuie facute numai in scris, cu respectarea termenelor mai sus mentionate si vor fi transmise fie pe adresa de e-mail a societatii neptunolimp2003@yahoo.com, fie prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau depuse direct la registratura sediului societatii, la adresa din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanta, in plic inchis, cu mentiunea « Pentru Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor din data de 26/27.08.2021 » fiind insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice).
Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi ale adunarii generale, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice) fie pe adresa de e-mail a societatii neptunolimp2003@yahoo.com, fie la registratura sediului societatii, din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanta, pana la data de 25.08.202 1  ora 1 2, cu mentiunea «Pentru Adunarea Generala  extraordinara a Actionarilor din data de 26/27.08.2021.
In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale cu privire la prezenta actionarilor pentru prima convocare, respectiv data de 26.08.2021, se convoaca cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 27.08. 2021, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi.

Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta inainte de adunarea generala.
Formularele de buletin de vot prin corespondenta se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 26.07.2021 in zilelc lucratoare intre orele 9.00 – 13.00, la sediul societatii sau se pot obtine de pe site-ul societatii www.neptun-olimp.com.
Dupa completare, buletinele de vot prin corespondenta se expediaza fie pe adresa de e-mail  a societatii neptunolimp2003@yahoo.com, fie prin posta la sediul Neptun Olimp SA astfel incat acestea sa fie primite pana la data de 25.08.2021, data postei de sosire a corespondentei.
                Materialele pot fi consultate de catre actionari la sediul SC NEPTUN – OLIMP SA din Neptun, str. Plopilor nr. 1 jud. Constanta, in zilele lucratoare, incepind cu data de 26.07.2021, intre orele 09.00 – 13.00 si de asemenea pe site-ul societatii www.neptun-olimp.com.
                Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0241/701.200, intre orele 09.00 – 13.00.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii