Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
15:13 20 07 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

ANAF propune adaptarea formularelor în domeniul colectării creanţelor fiscale

ro

16 Dec, 2016 13:39 665 Marime text
 
Prevederile Codului de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015) impun modificarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale și abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2446/2014 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale emis în baza prevederilor vechiului Cod de procedură fiscală abrogat.
            Astfel, A.N.A.F. a elaborat noi modele de formulare cum ar fi:
· Cerere de restituire a creanţelor fiscale/bugetare; 
· Decizie de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget;
· Decizie de ridicare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor baneşti;
· Decizie de ridicare a popririi asigurătorii a sumelor datorate debitorului de către terţi;
· Decizie de ridicare a sechestrului asigurător aplicat asupra bunurilor;
· Adresă de înființare a popririi executorii asupra disponibilităţilor băneşti;
· Adresă de înființare a popririi executorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi;
· Adresă de înştiinţare privind înființarea popririi executorii ca urmare a transformării măsurilor asigurătorii în măsuri executorii;
· Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor pe care debitorii le au de încasat de la autorităţi sau instituţii publice;
· Proces-verbal adiţional la procesul-verbal de sechestru pentru bunuri mobile;
· Proces-verbal adiţional la procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile;
· Proces-verbal de sigilare/desigilare a bunurilor;
· Înștiințare privind valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzarea la licitație;
· Cerere de participare la licitația publică și oferta de cumparare;
· Proces-verbal de predare-primire a bunurilor valorificate;
· Adresă de suspendare, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării conturilor;
· Adresă de suspendare, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării reținerilor;
· Adresă privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităţilor băneşti;
· Adresă privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra sumelor datorate debitorului de către terţi;
· Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită;
· Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;
· Proces-verbal privind comunicarea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi a înştiinţării de plată.
            La modelele de formulare care fac parte integrantă din prezentul proiect de ordin, față de cele vechi, pe langă temeiurile legale invocate în acestea, s-a avut în vedere și modificarea textului astfel încât, să se asigure concordanta între acestea și noile dispoziții legale.
De la data intrării în vigoare a noului Cod de procedură fiscală şi până în prezent, au fost aplicabile prevederile art. 346 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi  completările ulterioare, potrivit cărora „Trimiterile făcute prin alte acte normative la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră a fi făcute la prezentul cod”.
De asemenea, odată cu intrarea în vigoare a prezentul proiect de ordin ce este supus aprobării, se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2446/2014 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale.
Totodată, prin proiectul de ordin suspus aprobării, se abrogă dispozițiile art.1 alin. (2) literele e) şi f) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice, astfel încât modelul de formular  "Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice" și modelul de formular "Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice", prevăzute în anexele nr. 6 și nr. 7, din actul normativ invocat, să nu se regasească în două acte normative diferite.
 
 
 
*   *  *
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul INFO ANAF/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.
Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media - cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:
Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 - la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
Electronic la adresa de mail: relatiipublice@anaf.ro
Prin fax la numarul: 021-319.98.57.Pentru a avea acces la informaţiile de presă privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul INFO ANAF / Comunicate  de presă aflat pe site-ul instituţiei.
SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA                                                                                                                       

Ti-a placut articolul?

Comentarii