Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
04:53 10 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

A fost codificat 207 - formularul „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi"

ro

13 Jan, 2017 12:32 1292 Marime text
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial al României nr. 1.068 din 30 decembrie 2016, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695 din 27 decembrie 2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice.
Potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695 din 27 decembrie 2016, s-a aprobat modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare a formularului - 207 -"Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi", cod 14.13.01.13/v.n..
 
 Cine depune declaraţia:
 
plătitorii de venit;
persoana desemnată din cadrul asocierii/entităţii transparente fiscal, 
care au obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă, a impozitului conform titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state.
 
Ce categorii de venituri  fac obiectul declaraţiei:
 
Venituri realizate de beneficiari de venit nerezidenţi pentru care plătitorul de venituri are obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului conform art.223   din Codul fiscal, respectiv a convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state:

Venituri din dividende;
Venituri din dobânzi;
Venituri din redevenţe; 
Venituri din comisioane;
Venituri din activităţi sportive şi de divertisment;
Venituri reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice străine care acţionează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române;
Venituri din servicii prestate de persoane nerezidente, astfel:- venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanţă din orice domeniu, dacă aceste venituri sunt obţinute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România; respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România;
                                - venituri din servicii prestate în România, exclusiv transportul internaţional şi prestările de servicii accesorii acestui transport;
      - venituri din profesii independente desfăşurate în România - medic, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor şi alte profesii similare - în cazul când sunt obţinute în alte condiţii decât prin intermediul unui sediu permanent sau într-o perioadă ori în mai multe perioade care nu depăşesc în total 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic vizat;
Venituri obţinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România;
Venituri obţinute la jocuri de noroc practicate în România de persoane nerezidentel;
Venituri din lichidarea unei persoane juridice române, realizate de persoane nerezidente;
Venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident. 
Venituri scutite de impozitul pe veniturile obţinute din România, conform art. 229 din Codul fiscal sau potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state:

venituri din dobânzi;
venituri obţinute din tranzacţiile cu instrumente financiare derivate utilizate pentru realizarea operaţiunilor de administrare a riscurilor asociate obligaţiilor de natura datoriei publice guvernamentale, venituri obţinute din tranzacţionarea titlurilor de stat şi a obligaţiunilor emise de către unităţile administrativ-teritoriale şi venituri obţinute din tranzacţionarea valorilor mobiliare emise de către Banca Naţională a României;
venituri din dividende;
venituri din premii;
venituri din redevenţe;
venituri din activităţi de consultanţă;
venituri realizate ca urmare a participării în alt stat la un joc de noroc, ale cărui fonduri de câştiguri provin şi din România. 
 
 
 
Termenul de depunere a declaraţiei
   
Declaraţia se completează şi se depune anual:- până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat (28.02.2017);
- ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declaraţia depusă   anterior, acesta completează şi depune o declaraţie rectificativă.
 
 Unde se depune declaraţia:
 
Plătitorii de venituri depun declaraţia la organul fiscal central la care sunt înregistraţi în evidenţa fiscală;
Persoana desemnată din cadrul asocierii/entităţii transparente fiscal la organul fiscal central la care este înregistrată în evidenţa fiscală;
PlătitoriI de venit nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, depun  declaraţia la organul fiscal pe a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent desemnat, potrivit legii. 
Modul de completare şi depunere a declaraţiei
   
Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă care este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/declaratii_electronice/descarcare_declaratii
Plătitorii de venituri au obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent, în format electronic (format PDF, cu fişier XML ataşat), pe suport optic, care va fi însoţit de exemplarul în format hârtie, semnat, potrivit legii.
Formatul hârtie se listează în două exemplare:- originalul se depune la organul fiscal, în format hârtie, semnat, împreună cu formatul electronic al declaraţiei, fişierul XML ataşat;
                  -  copia se păstrează de către plătitorul de venituri.
Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii. 
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii