Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
01:29 24 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Acord cadru de furnizare motorina - 29.04.2013

ro

29 Apr, 2013 00:00 680 Marime text
CONTRACT NR: 61 / 29.04.2013
OBIECT: Acord cadru de furnizare motorina
VALOARE: 6.584.100,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: ROMPETROL DOWNSTREAM SRL
Adresa postala: Piata Presei Libere, Turnul de Nord nr.3-5, cladirea City Gate, et.2, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 013702 , Romania , Tel. +40 212067550 , Fax: +40 212067530
PORT SERVICES SRL
Adresa postala: str.Celulozei nr.17 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900155 , Romania , Tel. +40 241485400 , Fax: +40 241485400


Anunt de atribuire numarul 136777/29.05.2013


Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 141757 / 01.02.2013
Denumire contract: Furnizarea de motorina lichida


Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral
Adresa postala: CONSTANTA STR MICEA CEL BATRAN NR 127 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900592 , Romania , Punct(e) de contact: MIRELLA OANCEA , Tel. +40 0241673036 , Email: mirela.oancea@dadl.rowater.ro , Fax: +40 0241673025 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro


I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu


Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea de motorina lichida
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral
Codul NUTS: RO223 - Constanta


II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de motorina lichida conform caietului de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134200-9 - Motorina (Rev.2)


II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6.584.100 RON


SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut


IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S026-040222 din 06.02.2013


SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 61
Denumirea: Acord cadru de furnizare motorina
V.1) Data atribuirii contractului 29.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMPETROL DOWNSTREAM SRL
Adresa postala: Piata Presei Libere, Turnul de Nord nr.3-5, cladirea City Gate, et.2, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 013702 , Romania , Tel. +40 212067550 , Fax: +40 212067530
PORT SERVICES SRL
Adresa postala: str.Celulozei nr.17 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900155 , Romania , Tel. +40 241485400 , Fax: +40 241485400


V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6.584.100,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6.584.100,00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 48
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu


SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Acordul-cadru se va încheia cu toti operatorii clasati pe locurile aferente numarului maxim de operatori economici cu care autoritatea contractanta a anuntat ca va încheia acordul-cadru. Ofertele cu pret egal, clasate pe unul din primele 3 locuri, vor fi departajate prin reofertarea in plic inchis.Imbunatatirea ofertei se poate face doar pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior. Reluarea competitiei pe perioada de derulare a acordului cadru se va face prin reofertarea pretului si aplicarea criteriului de atribuire stabilit in prezenta fisa de date achizitiei.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Constanta
Adresa postala: str.Traian nr.31 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900743 , Romania , Tel. +40 241551345 , Fax: +40 241616628


Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
comp.Juridic si Contencios-Administratia Bazinala de Apa dobrogea Litoral
Adresa postala: str.Mirce cel Batran nr.127 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900592 , Romania , Tel. +40 241673036 , Fax: +40 241673025


VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.05.2013 13:38

Ti-a placut articolul?

Comentarii