Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
05:40 23 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

LIVE VIDEO-TEXT Primarul Chițac lipsește. Ședință a Consiliului Local Municipal Constanța. Iată ce proiecte au votat consilierii locali (DOCUMENTE)

ro

30 May, 2024 09:54 1157 Marime text
Se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, joi, 30.05.2024, ora 14.00.

Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

UPDATE 1 

Ședința de CL a început cu prezența consilierilor locali. Sunt prezenți 26. Ședința este statutară. 

UPDATE 2 

 Primarul Chițac lipsește de la ședință. Se află la Guvern.

UPDATE 3 

Ordinea de zi a fost adoptată. 

UPDATE 4 

Ordinea de zi suplimnetară a fost adoptată. 

UPDATE 5 

Se votează proiectul nr.1. A fost aprobat cu 25 de voturi pentru. 

UPDATE 6 

Se votează proiectul nr.2. A fost aprobat cu 24 de voturi pentru. 

Se votează proiectul nr.3. A fost aprobat cu 24 de voturi pentru. 

UPDATE 7

Proiectul nr. 4 a trecut cu 22 de voturi pentru.Proiectul nr.5 a trecut cu 25 de voturi pentru. 

Proiectul nr.6 a trecut cu 23 de voturi pentru. Proiectul nr.7 a trecut.

UPDATE 8

 Proiectul nr.8 a trecut cu 25 de voturi pentru. Proiectul nr.9  a trecut cu 26 de voturi pentru. Proiectul nr.10 a trecut. 

Proiectele 11 și 12 au trecut. 

Proiectul nr.13 a trecut cu 25 voturi pentru. 

UPDATE 8

Proiectul de hotărâre nr.14 a trecut cu 26 voturi pentru. Proiectul nr.15 a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

Proiectul nr.16 a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.Proiectul nr.17 a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

UPDATE 8

Proiectul nr.18 a fost aprobat cu 23 de voturi pentru. Proiectul nr.19 a fost aprobat cu 25 de voturi pentru. Proiectul nr.20 a fost aprobat cu  25 de voturi pentru.  

UPDATE 9

Se votează ordinea de zi suplimentară. Primul proiect de pe ordinea suplimentară a fost aprobat cu 24 de voturi pentru

UPDATE 10 

Al doilea proiect de pe ordinea suplimentară a fost aprobat cu 17 de voturi pentru.

UPDATE 11

Al treilea proiect de pe ordinea suplimentară a fost aprobat cu 19  voturi pentru .

UPDATE 12

Ședința s-a încheiat. 


Iată proiectul ordinii de zi:
 
 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 26.04.2024;-APROBAT
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 235/2024 privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local pe anul 2023;-APROBAT
     iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 239/2024 pentru modificarea H.C.L. nr. 41/2023 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de maximum 253.918.900 lei, cu modificările ulterioare;-APROBAT
     iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 246/2024 privind constituirea fondului de risc şi aprobarea cuantumului comisionului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către municipiul Constanţa a împrumutului contractat de S.C. Termocentrale Constanţa S.R.L. de la Banca Comercială Română S.A.;-APROBAT
     iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr.3
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 238/2024 pentru modificarea H.C.L. nr. 111/2023 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului  Constanţa – activitatea de producere a energiei termice către Termocentrale Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare;-APROBAT
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 228/2024 privind aprobarea situaţiilor financiare încheiate la 31.12.2023 ale societăţii Termoficare Constanţa S.R.L.;-APROBAT
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 240/2024 privind aprobarea Raportului asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al societăţii Termoficare Constanţa SRL pentru anul 2023 şi a Raportului privind remuneraţiile şi alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administraţie şi directorilor societăţii Termoficare Constanţa S.R.L. pentru anul 2023;APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
 
 
8. Proiect de hotărâre nr. 231/2024 privind aprobarea tarifelor practicate de către societatea Termoficare Constanţa S.R.L. pentru prestarea unor activităţi conexe serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;-APROBAT iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3-APROBAT
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 229/2024 privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale ale societăţii Administraţia Fondului Imobiliar SRL Constanţa pentru anul 2023;-APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
    
 1.  Proiect de hotărâre nr. 233/2024 privind aprobarea situaţiilor financiare încheiate la 31.12.2023 ale societăţii Confort Urban S.R.L.;-APROBAT
  iniţiator: primar Vergil Chiţac
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3-APROBAT
 
 1.  Proiect de hotărâre nr. 234/2024  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale CT BUS S.A.- APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 , nr. 3 şi nr. 5-APROBAT
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 241/2024 pentru modificarea  HCL nr. 241/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Casa Căsătoriilor, Constanţa″;- APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 242/2024 pentru modificarea HCL nr. 187/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr. 24 Ion Jalea, Constanţa″;-APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 243/2024 pentru modificarea HCL nr. 242/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Creşterea eficienţei energetice a imobilului Liceul Tehnologic  ″Tomis″, Constanţa – corp Cantină şi corp Ateliere»;-APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 36/2024 privind schimbarea denumirii ″Intrarea prof. dr. Gheorghe Marinescu″ situată în municipiul Constanţa, cartierul Viile Noi, în ″strada Petrache Poenaru″;-APROBAT
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1.  Proiect de hotărâre nr. 232/2024 privind aprobarea devizului general actualizat înetapa Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiţii ″Sistematizare şi amenajare de spaţii verzi publice, parcări de reşedinţă şi dotări conexe între zona Cimitir Anadalchioi şi Bl. 55,57,59 – str. Soveja″;-APROBAT
      iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
 
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 244/2024 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reamenajare spaţiu   public din zona Parc Poarta 6 (Faleză Sud)″;APROBAT
      iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 245/2024 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate (S.F) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Înfiinţare centre de colectare prin aport voluntar în municipiul Constanţa″;-APROBAT
      iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 230/2024 privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 63 mp situat în municipiul Constanţa, str. Pescarilor nr. 17C, identificat cu număr cadastral 259769, proprietatea privată a municipiului Constanţa;APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1.  Proiect de hotărâre nr. 237/2024 privind aprobarea sistării stării de indiviziune cu sultă pentru construcţia criptă cota de 19/64, lot 4855, figura D, situată în cimitirul Constantin Predescu, municipiul Constanţa, în favoarea numitului Păun Iorgu.-APROBAT
        iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 


Proiect ordine de zi suplimentară
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 248/2024 privind rectificarea bugetului local pe anul 2024;-APROBAT
iniţiator: Vergil Chiţac
 • aviz Comisia de specialitate nr. 1 
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 247/2024 privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director executiv al Direcţiei locale de evidenţă persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa;-APROBAT
iniţiator: Vergil Chiţac
 • aviz Comisia de specialitate nr. 5

Loredana Sorina, titulară pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere de director executiv, gradul II, al Direcţiei locale de evidenţă a persoanei din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa, începând cu data de 09.05.2024, în vederea efectuării concediului de acomodare cu durata de maximum 2 ani, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, potrivit Legii nr.273/2004 privind procedura adopţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru a răspunde nevoilor de organizare, coordonare şi control a activităţil Direcţiei locale de evidenţă persoane, se impune promovarea temporară până la revenirea titularului postului a unui funcţionar public, respectiv a doamnei Crăciun Ana Rodica, şef Serviciu stare civilă, gradul II, din cadrul Direcţiei locale de evidenţă a persoanei- se arată în datele raportului de specialitate. 
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 249/2024 privind aprobarea fuziunii prin absorbţie a societăţii Administraţia Fondului Imobiliar S.R.L. de către societatea Confort Urban S.R.L.-APROBAT
iniţiator: Vergil Chiţac
 • avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 În secțiunea Document a materialului puteți consulta proiectele în integralitate. Citește și:

Ședință Consiliu Local ConstanțaProiect de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare ale societăţii Confort Urban SRL (DOCUMENT)

 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Vezi toate STIRILE VIDEO!

Ti-a placut articolul?

Comentarii