Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
09:15 19 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Consiliul Local Valu lui Traian convocat în şedinţă! Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

ro

14 Mar, 2017 16:13 2055 Marime text
Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoacă şedinţă  ordinară  a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, republicată , cu  modificările  şi  completările  ulterioare  în data de  20 martie 2017,  ora 15,30, ce  va  avea loc în sala  de şedinţe a Consiliului Local.
 
             Ordinea de  zi  este  compusă  din  32 de puncte:               
 
       1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea   reţelei  școlare  a  unităţilor  de  învăţământ  de  stat  preuniversitar   organizate  pe  raza  comunei  Valu  lui  Traian,  pentru  anul  şcolar 2017-2018
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
       2. Proiect  de  hotarare  pentru  modificarea H.C.L. nr.411/12.12.2016  privind  stabilirea  impozitelor  şi  taxelor  locale  pentru  anul 2017, cu  modificările  şi  completările ulterioare.
Iniţiator- primar-MITROI  FLORIN
       3. Proiect  de  hotărâre  privind  însuşirea   raportului  de  evaluare  teren   intravilan, situat în comuna Valu lui Traian, str. Mihai Eminescu, nr.103, ce face parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian
Iniţiator-Primar- MITROI   FLORIN
        4. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat  al comunei Valu lui Traian, pe anul 2017, aprobat prin H.C.L. nr.23/ 31.01.2017.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
        5. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acordării  unui  termen  în  vederea  eliberării  unor  autorizaţii  de  construire.
     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
       6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea Planului de  măsuri  pentru  prevenirea  şi combaterea  marginalizării  sociale, în  perioada  2016 -2020,  la  nivelul  comunei  Valu  lui Traian.
Iniţiator-Primar- MITROI   FLORIN
        7.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și completarea  H.C.L. nr.96/16.03.2015 privind   aprobarea  nomenclaturii  stradale  la  nivelul  comunei  Valu  lui Traian, cu  modificările  şi  completările  ulterioare.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
      8. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  acordării  unui ajutor  de  urgenta.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
      9. Proiect de  hotărâre  pentru  modificarea art.2  din  H.C.L. nr.29/31.01.2017  privind  aprobarea  rezilierii contractului  de închiriere  ce  are  ca  obiect   locuinţa  ANL - Apartamentul nr.19 (Bloc A)  situată  în  comuna  Valu  lui Traian, str.Stadion, nr.3 şi   aprobarea  repartizării unui  număr  de 3 (trei) locuinţe ANL destinate  închirierii, vacante.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
      10 . Proiect de  hotărâre  privind  împuternicirea  persoanei  ce  va  reprezenta  interesele  comunei   Valu lui Traian  în  Adunarea  Generală  a  membrilor  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „APĂ – CANAL  CONSTANŢA”.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
      11 . Proiect de  hotărâre  privind  împuternicirea  persoanei  ce  va  reprezenta  interesele  comunei   Valu lui Traian  în  Adunarea  Generală  a  membrilor  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „DOBROGEA”.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
     12.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea organigramei   şi  a  statului  de  funcţii   pentru   aparatul de specialitate  al primarului comunei  Valu lui Traian, precum şi   pentru  serviciile  publice locale  din subordinea Consiliului Local
      Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
      13. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea vânzării, cu plata în rate, a terenului intravilan în suprafaţă de 400 m.p., lot nr. 47, str. Vulturilor nr.16, concesionat  domnului Chiosea  Adrian.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
     14. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea prelungirii  termenului  de plată   a terenurilor intravilane, loturile  nr.417 şi nr.418 din zona  lotizată F,  adjudecate  la  licitaţie de numitul GRUIA MARIAN.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
     15. Proiect de  hotărâre   privind  aprobarea  bugetului  local  pe  anul 2017
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
     16. Proiect  de  hotărâre  privind  crearea  unui  FOND  de  REZERVĂ  BUGETARĂ   de 1 % din  totalul  cheltuielilor,  în  cadrul   bugetului  local  pe  anul 2017
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
     17. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  Programului  pentru   acordarea  de  finanţări  nerambursabile  pe  anul 2017.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    18. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  finanţării  din  bugetul  local  pe  anul 2017  a  proiectelor  sportive  ce  vor  fi  implementate  de  Asociaţia  Sportivă  „VOINŢA” Valu  lui Traian.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
    19. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea   finanţării  din  bugetul  local  pe  anul 2017,   a cheltuielilor  necesare  pentru  organizarea   de  către  etnia  tătară  din comuna  Valu lui Traian, a  Zilei  comemorative-Memedemin Iasar.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
     20. Proiect  de  hotărâre pentru   modificarea  şi  completarea  anexelor  nr.1  şi  nr.2  la    H.C.L. nr.44/ 31.01.2017 privind  aprobarea  programului de  achiziţii pe anul 2017.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN   
     21. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rezilierii  contractului  de  superficie   autentificat sub nr.2633/12.11.2015 ce are ca  obiect  terenul intravilan –lot nr.414, zona lotizată F, în  suprafaţă de 246 m.p.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN    
    22. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea   documentaţiei (Fişa  de  date  şi caiet de sarcini)  privind  demararea  achiziţiei contractului „Proiectare şi  execuţie  Reţele  electrice  Zona lotizată F”.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN      
    23. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  unui  protocol de  colaborare  cu  Şcoala  Gimnazială  nr.1  Valu  lui Traian în  vederea  funcţionării  activităţii  After School.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN      
    24. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  încredinţării  directe  a  lucrărilor de  reparaţii asfaltare str. Mihai  Eminescu- traseu conducta gaz (tronsonul cuprins între str. Dimitrie Cantemir  şi str. Haltei).
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN      
    25. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea   încredinţării  directe  a  contractului  - modificare  acoperiş clădire bibliotecă .
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN      
    26. Proiect  de  hotărâre   pentru  modificarea  art.1 din  H.C.L. nr.2/09.01.2017 privind  aprobarea  Proiectului Tehnic  şi  a  indicatorilor  tehnico-economici   pentru  proiectul : „Racorduri  de canalizare menajeră  locuinţe  zona C”.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN        
    27. Proiect  de  hotărâre pentru  modificarea  art.1 din  H.C.L. nr.4/09.01.2017 privind  aprobarea  Studiului  de Fezabilitate   şi  a  indicatorilor  tehnico-economici   pentru  proiectul : „DRUM  CENTURA  SUD”.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN       
    28. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  art.1 din  H.C.L. nr.54/31.01.2017  privind  aprobarea  Studiului  de  Fezabilitate  „Supraetajare  Şcoala nr.2 Viceamiral Ioan Murgescu, str. Mihai Eminescu nr.157, comuna  Valu lui Traian  şi  construire Sala de Sport”.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN          
     29. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea   încredinţării  directe  a  contractului  de servicii  în  domeniul situaţiilor de urgenţă  pentru obiectivele  aparţinând  Primăriei  Valu  lui Traian.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN       
    30. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  încredinţării  directe  a  contractului  de  dirigenţie  de  şantier  pentru obiectivul –Drum de legătura  cu str. Bisericii, Centură şi Exploataţii agricole.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN       
    31. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea   încheierii  unui act adiţional  privind  compensarea NR-NCS  pentru  obiectivul  -Modernizări  drumuri de  interes local, comuna Valu  lui Traian, jud. Cosntanţa.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN       
    32. Diverse                  
P R I M A R, FLORIN  MITROI

Sursa foto: ZIUA de Constanţa

Ti-a placut articolul?

Comentarii