Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
17:01 21 04 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Consiliul Local Constanţa se reuneşte în şedinţă. Vor fi dezbătute 42 de proiecte

ro

24 Jul, 2015 17:47 1290 Marime text
Consiliul Local Municipal Constanţa se reuneşte vineri, 31 iulie, de la ora 12.00, într-o şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi a evenimentului figurează, până la acest moment, 42 de proiecte de hotărâre. Redăm, mai jos, convocatorul şedinţei.
 
 
 
 
CONVOCATOR
în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
se convoacă
 
Consiliul local al municipiului Constanţa
 
în şedinţă ordinară, vineri, 31 iulie 2015, ora 1200,
în sala “Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea ordine de zi:
 
Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 02.06.2015; 
Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 08.06.2015; 
Proiect de hotărâre privind validarea în funcţia de consilier local a doamnei Trandafir Raluca-Andreea;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Constanţa” domnului Horia-Vald Tecău;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal pe anul 2015;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 623/2008 privind numirea unui membru în Consiliul de administraţie al S.C. Confort Urban S.R.L.;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului social pentru pensionari şi persoane peste 60 de ani care nu realizează venituri, conform HCL nr. 155/2014, de la 50 de lei la 63 de lei;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind încetarea mandatelor membrilor Consiliului de administraţie al R.A.D.E.T. Constanţa;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea creşterii salariale cu 12% pentru salariaţii aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanţa şi ai instituţiilor publice subordonate;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 211/2011 privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanţa;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanţa;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie cu titlu gratuit în favoarea S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A. asupra terenului situat în municipiului Constanţa, str. Mihai Viteazu, zona Parc Primărie, pentru racordarea la reţeaua electrică de interes public a sediului Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al Consiliului judeţean Constanţa şi preluarea în administrarea Consiliului local municipal a terenului în suprafaţă de 3462 mp situat în Constanţa, zona Universităţii Maritime;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanţa asupra unor imobile din municipiul Constanţa;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi actualizarea unor suprafeţe de teren aflate în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanţa aferente obiectivelor „Pieţe”, situate în municipiului Constanţa;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind anularea HCL nr. 100/2013 privind aprobarea schimbul de terenuri dintre  municipiul Constanta şi Costea Mihale şi Ene Nicuşor;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al S.C. Ecosal S.R.L. asupra terenului în suprafaţă de 14.607 mp situat în municipiul Constanţa, Fundătura Ialomiţei;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie cu titlu gratuit în favoarea S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A. asupra terenului situat în municipiului Constanţa, bd.Mamaia colţ cu str.Războieni în vederea amplasării unui post de transformare pe toată durata de existenţă a capacităţii energetice pentru alimentare cu energie electrică;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 46/2015 privind aprobarea unor măsuri referitoare la cantinele de ajutor social;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind acordarea ajutoarelor de urgenţă;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind privind repartizarea unor spaţii de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere, din recuperări;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului  Constanţa;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL nr. 62/2014 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri şi/sau clădiri) aparţinând domeniului privat al municipiului  Constanţa;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 15/2015 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei la Căminul pentru persoane vârstnice Constanţa;iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan
 
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei I – organigrama şi a anexei II – statul de funcţii ale Serviciului public administrare creşe din subordinea Consiliului local al municipiului Constanţa, aprobate prin HCL nr. 65/2015;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali pentru copiii care frecventează creşele din cadrul Serviciului public administrare creşe din subordinea Consiliului local al municipiului Constanţa, pentru perioada 01.09.2015-31.12.2015;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa la HCL nr. 221/2014;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei comisiei pentru verificarea situaţiilor de lucrări şi a stadiului fizic de execuţie pentru obiectivul de investiţii „Construire locuinţe sociale şi lucrări tehnico-edilitare - finanţate conform Legii nr.114/1996”;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei în etapa proiect tehnic, detalii de execuţie, caiete de sarcini aferente obiectivului de investiţii „Construire locuinţe sociale şi lucrări tehnico-edilitare - finanţate conform Legii 114/1996” str. Zmeurei nr. 3, lot 2/3, din municipiul Constanţa;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa la HCL nr. 222/2014;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei comisiei pentru verificarea situaţiilor de lucrări şi a stadiului fizic de execuţie pentru obiectivul de investiţii „Construire blocuri de locuinţe destinate chiriaşilor evacuaţi din locuinţele retrocedate şi lucrări tehnico-edilitare - finanţate conform OUG 74/2007”;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei în etapa proiect tehnic, detalii de execuţie, caiete de sarcini aferente obiectivului de investiţii „Construire blocuri de locuinţe destinate chiriaşilor evacuaţi din locuinţele retrocedate şi lucrări tehnico-edilitare - finanţate conform OUG 74/2007” str. Zmeurei nr. 3, lot 2/2, din municipiul Constanţa;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic revizuit pentru obiectivul de investiţii „Construire parcare multietajată P+7E+T, în staţiunea Mamaia, zona Cazino Albatros”, inclusiv devizul general aferent;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 104/2014 privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiţii „Parcul Seniorilor”;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 181/2012 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 68.000.000 lei;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 604/2007 cu privire la acordarea de pachete copiilor din municipiului Constanţa cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Paştelui şi a celor de iarnă;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind remunerarea membrilor comisiei de selecţie a ofertelor pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale şi sportive;iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 
 
 
                                VICEPRIMAR,
                            DECEBAL FĂGĂDĂU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii