Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
13:35 22 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, convocat în şedinţă ordinară. 25 de proiecte, pe ordinea de zi

ro

29 Jun, 2018 14:35 744 Marime text
Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare în data de 6 iulie 2018, ora 12,00, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.
 
Ordinea de zi este compusă din urmatoarele puncte: 
 
1.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și completarea  H.C.L. nr.96/16.03.2015 privind   aprobarea  nomenclaturii  stradale  la  nivelul  comunei  Valu  lui Traian, cu  modificările  şi  completările  ulterioare.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acordării  unui  termen  în  vederea  eliberării  unor  autorizaţii  de  construire.
     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  retragerii  dreptului  de  folosinţă  asupra  terenului  intravilan, lot 527  zona  F,  atribuit  în  baza Legii nr.15/2003, doamneri Drăguşin Monica Cecilia.
     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
 4. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  poz. 47  din Anexa la   H.C.L. nr.330/26.09.2017  privind atribuirea   unor  loturi  de  teren  în  folosinţă  gratuită  către tinerii  sub 35 de ani în  vederea  construirii  de  locuinţă  proprietate  personală, în  condiţiile  Legii nr.15/2003, cu  modificările  ulterioare.
     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
 5. Proiect  de hotărâre  pentru modificarea  art.1  din H.C.L. nr.138/07.04.2016 privind acceptarea  de către Consiliul Local  a  donaţiei  unei  suprafeţe de  336  m.p. teren  intravilan,  situat  în  comuna  Valu  lui Traian str.Negip  Fazal, nr.24, Lot nr.12,  cu  destinaţia-alee  acces  şi   trecerea  acestui   teren   în  domeniul  public  al  comunei.
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
 6. Proiect  de hotărâre  privind  însuşirea  unor  rapoarte  de  evaluare asupra unor  terenuri   intravilane ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian.
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
 7. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat  al comunei Valu lui Traian, pe anul 2018, aprobat prin H.C.L. nr.6/15.01.2018, cu  modificările ulterioare.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
 8. Proiect  de  hotărâre privind aprobarea  RECTIFICARII  BUGETULUI  LOCAL pe anul 2018 aprobat  prin  H.C.L. nr.37/14.02.2018, cu  modificările  ulterioare.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
 9. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  şi  completarea   anexei   nr.2  la    H.C.L. nr.437/ 15.12.2017  privind  aprobarea  PROGRAMULUI  DE  ACHIZIŢII   şi a  STRATEGIEI  de ACHIZIŢIE  PUBLICĂ, pentru  anul 2018, cu modificările  şi  completările  ulterioare.
Iniţiator-Primar-  MITROI  FLORIN
 10. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  şi  completarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul  public al comunei Valu lui Traian, însuşit  şi  aprobat prin  H.C.L. nr.90/19.03.2014, cu  modificările şi  completările   ulterioare.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
11. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acordării  unui ajutor de  urgenţă   familiei Nagy-Toth Cati în  vederea  branşării  la reţeaua electrică  a  imobilului  situat în com. Valu lui Traian, str. Plaiului nr.38.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
12. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea prelungirii termenului de plată pentru achitarea unor terenuri ce fac parte din domeniul privat al comunei (Cerere Racu Arthur).
 Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
 13. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea  închirierii  prin  licitaţie   publică,   a   terenului  intravilan   în   suprafaţă de 320 m.p.,  lot 86 zona Afumaţi,  ce  face  parte  din  domeniul  privat  al  comunei.
 Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
 14. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea  efectuării  investiţiilor  privind  extinderea  conductei  de  distribuţie  gaze naturale, pe străzile:  str. Grigore Tocilescu  şi  str. Negip Fazal  şi  aprobarea  cofinanţării  din  bugetul local.
 Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
 15. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea   propunerii  de  modificare  a  criteriilor   pentru stabilirea ordinii  de prioritate în soluţionarea  cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii  şi  înaintarea  spre avizare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
 Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
 16. Proiect de  hotărâre  pentru modificarea  H.C.L. nr.287/25.08.2017 privind stabilirea contravenţiilor  şi sancţiunilor în domeniul gospodăririi  comunale, cu modificările ulterioare.
 Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
 17. Proiect de  hotărâre  pentru  completarea  anexei nr.13  la  H.C.L. nr.387/ 24.11.2017 privind   stabilirea  impozitelor  şi  taxelor  locale  pentru anul 2018, cu modificările ulterioare.
 Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
 18. Proiect de  hotărâre  aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare.
 Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
 19. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea   încredințării  directe  a contractului  de  achiziţie- “Proiect Tehnic –Asfaltare str. Soarelui  şi str. Mihai Eminescu- tronsonul cuprins  între  str. Dimitrie Cantemir  şi  str. Haltei.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
 20. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea   încredințării  directe  a contractului  de  achiziţie- “Amenajare trotuare  şi spaţii verzi în  comuna Valu  lui Traian”.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
 21. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea   încredințării  directe  a contractului  de  achiziţie- “Studiu  trafic”.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
 22. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea    încheierii   unui contract  de  colaborare  cu SC”BIAMA PRO SRL-D  în  vederea realizării Proiectului Tehnic  -Amenajare  cimitir ortodox  şi musulman zona F vest.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
23. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea    încredinţării directe a  contractului de achiziţie- Studii topografice  şi trasare  lucrări pentru diverse  obiective de  investiţii aflate în derulare pe raza UAT Valu lui Traian.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
24. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea    încredinţării directe a  contractului de achiziţie-  Sistematizare  str. Horia Cloşca şi Crişa (fosta  Aleea Valea lui Pavel)  şi  diferenţă  de 274,35 m.p.- str. Liliacului.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
25. Diverse :
        - Adresa nr.681/07.06.2018 a  Grădiniţei  cu Program Normal nr.1 Valu lui Traian înregistrată la Primărie sub nr.14.788/07.06.2018 referitor la  Programul After SChool.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii