Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
11:05 27 10 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Litigiul ROMGAZ cu Curtea de Conturi a României, soluționat

ro

20 Feb, 2019 21:07 952 Marime text
 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. informează acționarii și investitorii cu privire la faptul că în cursul anului 2016 S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a fost supusă unui control din partea Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi Sibiu. 

Ca urmare a controlului, a fost emisă o Decizie de către Curtea de Conturi care instituie în sarcina Romgaz anumite măsuri legate de presupuse abateri constatate în activitatea societăţii. Romgaz a uzitat de toate căile legale de atac a deciziei Curţii de Conturi.

În prima instanță, a fost admisă în parte cererea societăţii, şi pe cale de consecinţă s-a dispus anularea parţiala a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi, inclusiv presupusa abatere privind activitatea de comercializare a gazelor.

Ulterior însă, în calea de atac, deși Romgaz și-a menținut poziția de respectare a tuturor obligațiilor legale, instanța a decis anularea parţială a sentinţei primei instanţe, reiterând în sarcina societăţii obligativitatea respectării deciziei Curţii de Conturi în privinţa recuperării presupusului prejudiciu izvorât din presupusa activitate defectuoasă de comercializare a gazelor naturale.

Ca urmare a situaţiei date, Romgaz cu bună credință, va acționa în consecință, şi va respecta atât Hotărârea Curții de Apel Alba Iulia, cât şi obligaţiile ce îi revin din punerea în aplicare a Deciziei Curţii de Conturi, chiar dacă, în aprecierea societăţii soluţia temeinică şi legală era cea pronunţată de prima instanţă.

Societatea consideră temeinică soluţia primei instanţe, întrucât aceasta a fost pronunţată cu luarea în considerare a argumentelor legale ale societăţii, precum şi în baza unei expertize judiciare tehnice administrate în cauză, expertiză care confirmă faptul că nu există prejudiciu care să rezulte din activitatea de comercializare gaze.

Istoric litigiu cu Curtea de Conturi, dosar nr. 2375/85/2016, soluționat definitiv la data de 19.02.2019 prin decizia nr. 169/19.02.2019 pronunțată de către Curtea de Apel Alba Iulia.

În urma controlului efectuat la S.N.G.N. Romgaz S.A. de către auditorii publici externi din cadrul Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Sibiu (CCS), în intervalul 14.03.2016 - 06.05.2016, a fost emis Raportul de control nr. 12443/06.05.2016 prin care s-au reținut următoarele pretinse deficiențe:

a) „S.N.G.N. Romgaz S.A. nu a repartizat pe seama rezultatului contravaloarea unor ieșiri din evidență reprezentând cheltuieli cu abandonarea unor lucrări de investiții aferente unor sonde de exploatare pentru care nu s-au confirmat rezerve exploatabile și care au fost realizate din cota de dezvoltare” (pct. 2.1 din Raportul de control);

b) „În perioada 2013-2015, Romgaz a livrat pe piața reglementată o cantitate cu 8.087.054,924 MWH, gaz din producția internă necesară pentru acoperirea consumului CPET, mai mare decât era obligat să o facă și la un preț mai mic decât cel de piața liberă” (pct. 2.2 din Raportul de control);

c) „În anul 2015, S.N.G.N. Romgaz S.A. a decontat nejustificat cota parte din contravaloarea biletelor de avion incluse în costul total al unor bilete de odihnă și/sau tratament” (pct. 2.3. din Raportul de control);

d) „Deși din verificările efectuate s-a constatat faptul că în perioada 2013-2015 S.N.G.N. Romgaz S.A. a avut în structura sa de organizare un Serviciu juridic format în medie din 2 nouă juriști, acesta a contractat și plătit nelegal servicii de asistență juridică cu prestatori externi, contrar prevederilor O.U.G. nr. 26/2012” ( pct. 2.4. din Raportul de control);

e) „S.N.G.N. Romgaz S.A. a acceptat la plată situații de lucrări pentru investiții contractate cu S.C. Foraj Sonde S.A. Craiova, în care au fost cuprinse în mod incorect cote de cheltuieli directe aferente angajatorului reprezentând contribuții de asigurări sociale, asigurări de sănătate, șomaj, fond garantare salarii, fond risc și accidente, fond persoane cu handicap și fond concedii și indemnizații, la articolele de deviz „utilaj” și „transport” (pct. 2.5. din Raportul de control);

f) „S-a acordat persoanelor cu funcții de conducere din cadrul S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș un spor de lucru sistematic peste programul normal de lucru, fără ca acest timp să fie demonstrat prin documentele legale de evidență” (pct. 2.6. din Raportul de control).

S.N.G.N. Romgaz S.A. a formulat Obiecțiuni la Raportul de Control potrivit art. 35 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi („Legea nr. 94/1992”) și art. 120 din Regulamentul privind organizarea şi desfășurarea activităţilor specifice Curții de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activități din 29.05.2014 („Regulamentul CC”) aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 155/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea activităţilor specifice Curții de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activități („H.G. nr. 155/2014”), prin care a solicitat anularea Raportului de control, arătând caracterul neîntemeiat și nelegal al reținerilor și constatărilor CCS.

Obiecțiunile formulate de Societate au fost înlăturate, organul de control confirmând pretinsele abateri reținute în Raportul de control.

A fost emisa Decizia nr. 26/01.06.2016 de către CCS prin care au fost dispuse următoarele măsuri:

(i) Față de pretinsa încălcare reținută la pct. a), CCS a dispus în sarcina Societății măsura repartizării contravalorii ieșirilor din evidență reprezentând abandonarea unor lucrări de investiții aferente unor sonde de exploatare pentru care nu s-au confirmat rezerve exploatabile, prin diminuarea cotei de dezvoltare, pe seama rezultatului și repartizarea acestuia pe baza situației financiare ale anului 2016, având termen de realizare data de 27.01.2017 (măsura I a. din Decizie).

(ii) Măsura dispusă pentru pretinsa încălcare de la pct. b) a fost aceea de a identifica pretinsele cantitățile de gaze naturale livrate pe piața reglementată peste cantitatea pe care era obligată să o livreze conform datelor comunicate de către Direcția Operator Piață Gaze Naturale organizată în cadrul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș („DOPGN”), pentru fiecare client, stabilirea întinderii pretinsului prejudiciului rezultat din diferența dintre prețul de vânzare de pe piața reglementată și cel de pe piața liberă, aferent cantității de gaze livrate în plus pe piața reglementată și recuperarea acestuia, până la data de 27.01.2017 (măsura II a. din Decizie).

(iii) CCS a dispus, față de pretinsa încălcare de la pct. c), măsura ca Romgaz să stabilească întinderea pretinsului prejudiciului reprezentând contravaloarea biletelor de avion decontate pretins nejustificat salariaților care au beneficiat de biletele de odihnă și tratament în stațiuni din afara țării și recuperarea acestuia conform prevederilor legale, până la data de 27.01.2017 (măsura II b. din Decizie).

(iv) Pentru pretinsa încălcare de la pct d), în sarcina Societății a fost stabilită măsura stabilirii întinderii pretinsului prejudiciu creat prin așa numitele plăți nelegale aferente contractelor de asistență juridică încheiate cu nerespectarea prevederilor legale și recuperarea acestuia până la data de 27.01.2017 (măsura II c. din Decizie). 

(v) Măsura dispusă de CCS față de pretinsa încălcare de la pct. e) este aceea de a identifica toate situațiile de plată aferente lucrărilor de investiții, prin care ar fi fost acceptate în mod eronat sume constând în cheltuieli directe aferente angajatorului reprezentând contribuții de asigurări sociale, asigurări de sănătate, șomaj, fond garantare salarii, fond 3 risc și accidente, fond persoane cu handicap și fond concedii și indemnizații, la articolele de deviz „utilaje” și „transport”, calcularea, stabilirea întinderii prejudiciului și recuperarea acestuia conform prevederilor legale, până la data de 27.07.2017 (măsura II d. din Decizie).

(vi) În situația de la pct. f), măsura dispusă de organul de control constă în identificarea pretinselor plăți nejustificate reprezentând sporul acordat pentru lucru sistematic peste programul normal de lucru, calcularea, stabilirea întinderii prejudiciului și recucerea acestuia conform prevederilor legale, până la data de 27.01.2017 (măsura II e. din Decizie).

În temeiul dispoziţiilor art. 204 din Regulamentul CC, Romgaz a formulat contestația nr. 16419/17.06.2016, care a fost respinsă prin Încheierea nr. 94/17.08.2016 emisă de către Comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul Curții de Conturi . S.N.G.N. Romgaz S.A. a formulat la Tribunalul Sibiu acțiune în anulare, care a format obiectul dosarului nr. 2375/85/2016 prin care a fost solicitată anularea Încheierii nr. 94/2016, a Deciziei nr. 26/2016 și a Raportului de Control emis de CCS.

Prin sentința civilă nr. 527/06.07.2018 Tribunalul Sibiu a admis în parte acțiunea formulată de reclamanta S.N.G.N. „ROMGAZ” S.A., în contradictoriu cu pârâtele Curtea de Conturi a României și Camera de Conturi Sibiu, și în consecință: a anulat parțial Încheierea nr. 94 emisă la data de 17.08.2016 de către pârâta Curtea de Conturi a României, Decizia nr. 26 emisă la data de 01.06.2016 de către pârâta Camera de Conturi Sibiu, precum și Raportul de control nr. 12443 întocmit la data de 06.05.2016, în ceea ce privește măsurile stabilite la pct. I a, pct. II a și parțial măsura de la pct. II e, respectiv referitor la suma de 1.818.636 lei, reprezentând suma inclusă în salariul aferent sporului pentru lucru sistematic peste program în perioada 01.08.2014 - 31.12.2014.

Atât S.N.G.N. Romgaz S.A. cât și Curtea de Conturi au atacat cu recurs această hotărâre pronunțată de Tribunalul Sibiu, care a fost soluționat definitiv la data de 19.02.2019, de către Curtea de Apel Alba Iulia.

Soluția publicată pe portalul instanței este următoarea:

Admite recursul declarat de pârâta Curtea de Conturi a României în nume propriu şi pentru Camera de Conturi Sibiu împotriva sentinței administrative nr. 527/2018, pronunțate de Tribunalul Sibiu – Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosar nr. 2375/85/2016.

Casează în parte sentința atacată şi rejudecând în limitele casării: Respinge acțiunea reclamantei Societatea Naţională de Gaze Naturală ”ROMGAZ” S.A. şi în ceea ce privește anularea măsurii stabilite la pct. II a în actele administrative contestate.

Menține celelalte dispoziții ale sentinței atacate.

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta Societatea. 

Ti-a placut articolul?

Comentarii