Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
06:10 14 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Cum să devii poliţist de frontieră

ro

13 May, 2016 11:40 1205 Marime text
Reamintim că în această perioada au loc înscrierile la concursurile de admitere organizate la nivelul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale. Astfel, Garda de Coasta informează tinerii absolvenţi ai cursurilor liceale cu diplomă de bacalaureat, care vor să devină poliţişti de frontieră, că la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, sunt puse la dispoziţie un număr de 203 locuri pentru specializarea Poliţie de Frontieră şi Drept, după cum urmează :
  la Academia de Poliţie ,,A.I. Cuza" Bucureşti - Facultatea de Poliţie de Frontieră, -curs de zi - 60 locuri: din care 2 locuri pentru etnicii rromi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi.
-curs frecvenţa redusă – 8 locuri.
  la Academia de Poliţie ,,A.I. Cuza" Bucureşti - Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, specializarea: Drept - 20 locuri.
 
 la Şcoală de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu"- Oradea, curs de zi - 115 locuri.: din care 3 locuri pentru etnicii rromi şi 2 locuri pentru alte minorităţi.

La nivelul Ministerului Apărării Naţionale, sunt puse la dispoziţie un număr de 13 locuri pentru Poliţia de Frontieră, astfel:
• la Academia Năvală "Mircea cel Bătrân" Constanţa, învăţământ de zi, 10 locuri.
• la Şcoală Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale "Amiral Ion Murgescu" Constanţa, învăţământ postliceal, cu durata de 2 ani, învăţământ de zi, 3 locuri.
Garda de Coasta recrutează, de asemenea, candidaţi pentru admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile Ministerului Afacerilor Interne, pentru următoarele instituţii:
• Academia Tehnică Militară - 44 locuri;
• Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" - 33 locuri;
• Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – 2 locuri;
• Şcoală Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre "Basarab I", Piteşti - 86 locuri.
Recrutarea în vederea participării la concursul de admitere se realizează, în raport de domiciliul înscris în cartea de identitate a candidatului, de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, respectiv la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, situat în Bucureşti, bd. Geniului nr. 42C, sector 6, pentru municipiul Bucureşti.
Recrutarea candidaţilor din judeţele în care nu există unităţi ale Poliţiei de Frontieră Române, se realizează de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Pentru Academia de Poliţie ,,A. I. Cuza" şi pentru instituţiile de învăţământ ale M.A.p.N. care şcolarizează personal pentru Poliţia de Frontieră:
• dată limita de înscriere este 27.05.2016 (la sediul structurilor Poliţiei de Frontieră, respectiv Poliţiei, în cazul în care în judeţul de domiciliu al candidatului nu există structuri ale poliţiei de frontieră);
• dată limita de depunere a dosarului de candidat este 20.06.2016 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea);
• perioada de înscriere/desfăşurare a concursului este 24.07 - 07.08.2016.
Pentru Şcoală de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,, Avram Iancu" - Oradea:
• dată limita de înscriere este 29.07.2016 (la sediul structurilor Poliţiei de Frontieră, respectiv Poliţiei, în cazul în care în judeţul de domiciliu al candidatului nu există structuri ale poliţiei de frontieră);
• dată limita de depunere a dosarului de candidat este 16.08.2016 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea);
• perioada de înscriere/ desfăşurare a concursului: 04.09 - 12.09.2016, (la Şcoală de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu" Oradea).
Contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor recrutaţi pentru toate instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile alocate M.A.I. - Poliţia de Frontieră - se realizează în perioada 14 -15.07. a.c., ora 07.30, la sediul Academiei de Poliţie "Al.I.Cuza", str. Aleea Privighetorilor nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.
Candidaţii vor susţine probele eliminatorii şi cele de cunoştinţe stabilite prin regulamentul / metodologia de admitere a instituţiei de învăţământ.
Pentru informare cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, candidaţii vor consulta site-ul oficial al instituţiei de învăţământ.


Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere organizate la instituţiile militare de învăţământ, tinerii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
•Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
•Să cunoască limba română scris şi vorbit;
•Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
•Să fie declaraţi apt din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
•Să aibă vârstă de minimum 18 ani;
•Să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
•Să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
•Să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
•Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
•Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum sunt acestea definite de lege;
•Să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
•Să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
•Să aibă înălţimea de minim 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marina, trebuie să aibă înălţimea de minim 1,60 m.
•Să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului.

Concursurile de admitere se vor desfăşura astfel:
I. Academia de Poliţie ,, A.I. Cuza" Bucureşti - Facultatea de Poliţie, armă Poliţie de Frontieră - concursul se va desfăşura în 2 etape:

•Etapă I - probe eliminatorii:
•contravizita medicală;
•verificarea aptitudinilor fizice.
Probele se susţin în ordinea prezentată şi fiecare dintre ele este eliminatorie. Participarea candidaţilor la următoarea proba este condiţionată de promovarea celei anterioare şi, indiferent de cauzele şi motivele invocate, nu se admit contestaţii, repetări sau reexaminări la probele de aptitudini.
La prezentarea pentru susţinerea probelor eliminatorii, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate, legitimaţia de concurs şi echipament sportiv adecvat susţinerii probelor de evaluare a aptitudinilor fizice.
• Etapă ÎI - proba de evaluare a cunoştinţelor
• Participa numai candidaţii care au promovat probele eliminatorii.
• Disciplinele de concurs sunt:
•Istorie (test grilă);
• Limba română (test grilă);
• Limba străină: engleză / franceză / germană / rusă/ spaniolă - la alegere (test grilă);
Probele la Istorie, Limba Română şi Limba străină se susţin concomitent şi se notează separat.
Tematică şi bibliografia pentru concursul de admitere la Academia de Poliţie ,,A.I. Cuza" se găsesc pe pagină de internet www.academiadepolitie.ro.
ÎI. Şcoală De Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu "- Oradea - concursul de admitere se va desfăşura în 2 etape, astfel:
• Etapă I constă în:
• contravizita medicală;
• verificarea aptitudinilor fizice; potrivit probelor şi baremelor prevăzute în metodologia de admitere.
Fiecare proba are caracter eliminatoriu, participarea la următoarea fiind condiţionată de promovarea celei anterioare. Indiferent de cauzele şi motivele invocate nu se admit contestaţii, repetări sau reexaminări.
• Etapă ÎI - proba scrisă de verificare a cunoştinţelor.
• Participa candidaţii care au promovat etapă probelor de aptitudini şi constă în susţinerea unui test grilă la următoarele discipline de concurs:
• Limba română ( test grilă);
• Limba străină: franceză / engleză - la alegere; (test grilă).
Tematică şi bibliografia pentru concursul de admitere la Şcoală de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră "Avram Iancu" Oradea se găsesc pe pagină de internetwww.avramiancu.ro.
Pe durata concursului de admitere nu se asigura cazarea, masă şi transportul candidaţilor.
Depunerea cererilor de înscriere, informaţii privind documentele necesare pentru întocmirea dosarelor, etapele şi probele de selecţie/concurs şi alte detalii se pot obţine la Biroul Resurse Umane din cadrul Serviciului Resurse Umane al Gărzii de Coasta, Aleea Zmeurei nr.3, Constanţa, telefon 0241/641188, int. 26060, 26061, 26078 sau la Compartimentul Pregătire Continuă al Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Tulcea, Str. Isaccei, nr. 103, Tulcea, telefon 0240/534180 sau 0240534181, int. 26026, 26190.
Pentru alte informaţii suplimentare se pot consulta şi site-urile instituţiilor menţionate şi anume www.academiadepolitie.ro, www.politiadefrontiera.ro sau www.avramiancu.ro.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii